Petičná akcia v Kysuckom Novom Meste a Čadci

Vo štvrtok 6. októbra prebehla v Kysuckom Novom Meste petičná akcia, ktorej cieľom bolo upozorniť na pretrvávajúce prenasledovanie Falun Gongu v Číne. Ľudia si mohli pozrieť cvičenia Falun Gongu a pripojiť sa k petícii za zastavenie viac ako 23 rokov trvajúceho prenasledovania voči tejto duchovnej praxi v Číne.

Bol pracovný deň, a tak neustále prúdili okolo ľudia. Jedna okoloidúca sa pristavila, sledovala cvičenia a započúvala sa do cvičebnej hudby. Povedala, že by sa najradšej k cvičeniam ihneď pripojila a že cvičebná hudba je úžasná. Ďalšia pani, ktorá prechádzala okolo, povedala, že si to doma vyskúša a zobrala si letáčik.

Šofér okoloidúceho auta si vzal leták cez okienko a keď sa dozvedel o prenasledovaní, hneď vystúpil z auta a išiel podpísať petíciu.

Jeden starší pán sa pristavil a spočiatku váhal, no keď sa od praktizujúcej dozvedel o prenasledovaní, povedal, že nesúhlasí s tým, keď sú ľudia zabíjaní a podpísal petíciu. Dostal na pamiatku aj lotosový kvietok, z ktorého sa veľmi potešil. Povedal, že ho dá svojej vnučke. Keď sa dozvedel, že praktizujúci robia všetky tieto akcie zadarmo, vyzeral tým byť dosť pohnutý. O nejaký čas sa vrátil a doniesol všetkým praktizujúcim keksíky.

Nasledujúci deň, 7. októbra, sa uskutočnila petičná akcia v Čadci. Niektorí okoloidúci už poznali Falun Gong a vedeli aj o prenasledovaní. Veľa ľudí si bralo letáčik a zaujímalo sa o akciu.

Pani, ktorá podpísala petíciu, povedala, že má v práci čínskeho kolegu a zobrala si aj čínsky leták so slovami, že by mu ho chcela dať a takisto si zobrala vietnamské letáčiky pre vietnamských kolegov.

Niektorí ľudia sa zaujímali o cvičenia a veľa ľudí si čítalo informácie na banneroch. Keď sa dozvedeli o prenasledovaní, hneď chceli podpísať petíciu.

Jeden pán, ktorý šiel okolo povedal, že praktizujúcim verí a uviedol ako príklad masaker na námestí Tiananmen v Číne a aká zlá je ČKS – doteraz sa tvári, že sa tam nič nestalo. Poobede začali okolo petičného stolíka chodiť aj študenti zo škôl. Najskôr sa pristavila skupinka žiakov nižšieho ročníka;  pozerali si bannery a brali si pre seba pohľadnice a letáčiky pre rodičov. Neskôr prišla väčšia tiež skupina  starších študentov. Asi okolo desať z nich si vyskúšalo štvrté cvičenie podľa praktizujúcej, ktorá ho práve cvičila. Deti si spolu pozorne čítali všetky bannery a zaujímali sa o prenasledovanie aj o prax. Nakoniec si vzala letáčik aj pani učiteľka.

Okoloidúca v Kysuckom Novom Meste si skúša cvičenia Falun Gong
Petičná akcia v Čadci