21. výročie prenasledovania Falun Gongu - spomienková akcia v Bratislave

V pondelok 20. júla 2020 sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila spomienková akcia na smutné 21. výročie začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne. Praktizujúci Falun Gongu z celého Slovenska si tu formou pokojnej meditácie a vigílie pripomenuli obete prenasledovania v Číne.

V popoludňajších hodinách odzneli na akcii aj príhovory hostí, ktorými boli František Mikloško, disident a bývalý predseda SNR, Miriam Lexmann, poslankyňa EP, Ondrej Dostál, poslanec NR SR a Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Marek Tatarko, predseda Slovenskej Asociácie Falun Gong, v úvode povedal, že od roku 1999 je približne 100 miliónov ľudí v Číne prenasledovaných za to, že sa venujú Falun Gongu, praxi meditácii a cvičení založenej na tradičných princípoch pravdivosť-súcit-znášanlivosť. Dodal, že prenasledovanie Falun Gongu začalo v Číne 20. júla 1999 a praktizujúci sú v ňom zatýkaní, mučení, väznení a často dokonca prichádzajú o život a že cez toto prenasledovanie sa ukazuje zlo komunistického režimu.

V následnom príhovore František Mikloško, disident a bývalý predseda SNR, vo svetle spomienky na sviečkovú demonštráciu z roku 1988, ktorá sa konala na tom istom mieste, povedal: „Som rád a som vďačný týmto ľuďom, ktorí tu sedia, meditujú a podávajú svedectvo o ich spolubratoch v Číne, ktorí sú prenasledovaní a ďakujem vám všetkým, že ste natoľko hrdinskí a že podávate svedectvo. Som presvedčený, že história a dejiny vám raz dajú za pravdu.“

Poslanec NR SR, Ondrej Dostál, vo svojom prejave povedal: „Špeciálne dnes sme tu kvôli Falun Gongu, ktorý čelí mimoriadne ohavnej a zavrhnutiahodnej forme prenasledovania, takej forme, proti ktorej sa musia postaviť všetci demokraticky zmýšľajúci ľudia po celom svete, a preto sme my aj dnes tu. Falun Gong je založený na hodnotách pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Jedným z hesiel našej nežnej revolúcie pred vyše 30 rokmi bolo heslo Václava Havla, že pravda a láska zvíťazia nad zlom, nad lžou a nenávisťou. Stalo sa tak v komunistickom Československu, stalo sa tak v celom východnom bloku, ktorý trpel pod čižmou sovietskeho impéria a verím, že raz príde ten deň, keď pravda, súcit znášanlivosť a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou komunistického režimu v Číne, skončí sa prenasledovanie všetkých nevinných obetí a aj ľudia v Číne budú môcť žiť svoj život v slobode. My musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby ten deň prišiel čo najskôr. Ďakujem, že ste tu.“

Poslankyňa Európskeho Parlamentu Miriam Lexman vo svojom prejave povedala: „Nám sa pred 30 rokmi podarilo otvoriť našu krajinu pre pravdu, pravda vstúpila medzi nás a je naozaj silnejšia a väčšia, ale záleží len na nás, že či táto pravda ostane dominovať v našom svete a či sa nám podarí pretvoriť svet za našou hranicou, za hranicami Európskej únie, podľa tejto pravdy ktorú veríme a ktorá nám dáva slobodu. V tomto globálnom svete je to naša povinnosť, je povinnosť každého človeka, aj tu na Slovensku, aby myslel na ľudí, ktorí sú prenasledovaní v inom kúte sveta práve preto, že žijeme v globálnom svete, kde sme si navzájom oveľa bližšie, ako to bolo za komunistického režimu. Preto týmto chcem osloviť našich spoluobčanov, aby sme vyjadrovali svoju spolupatričnosť a svoj súcit tak, ako každý vieme, tam, kde sme, s ľuďmi, ktorí sú prenasledovaní a bojujú za pravdu. Lebo ak im nepomôžeme v tom ich zápase, možno raz opäť pravda prehrá opäť aj v našej krajine.“

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, na záver povedala: „Slobodu treba sústavne hájiť a vystupovať voči akémukoľvek nátlaku, ktorý nie je postavený na úcte k hodnotám demokracie, úcte k ľudskej bytosti a základným právam a slobodám, ktoré človeku prináležia. Takže za Staré Mesto vám chcem vyjadriť podporu. Držíme palce v tomto boji za pravdivosť, súcit a znášanlivosť.“

 

DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - vigília

 

IMG 3556 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Františka Mikloška

 

IMG 3563 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Ondreja Dostála

 

IMG 3578 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Miriam Lexmann

 

IMG 3583 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Zuzany Aufrichtovej

 

DSC 1604 small
spomienková akcia v Bratislave - ľudia si na pamiatku odnášajú lotosový kvietok

 

DSC 1618 small
spomienková akcia v Bratislave - okoloidúci sa dozvedajú fakty o prenasledovaní