Falun Gong na festivale ORBIS HARMONIAE v Pezinku

V dňoch 22-23. mája 2010 sa uskutočnil 11. ročník ezoterického festivalu ORBIS HARMONIAE (Svet harmónie) v Dome kultúry v Pezinku. Praktizujúci Falun Gongu sa zúčastnili tohto festivalu so svojím informačným stolíkom, kde návštevníkov bližšie oboznamovali s touto kultivačnou praxou. Počas dňa predvádzali všetkých 5 cvičení, ktoré sú súčasťou tejto praxe a informovali o krutom prenasledovaní, ktorému praktizujúci Falun Gong čelia v Číne už jedenásť rokov. Mnoho ľudí vyjadrilo nesúhlas s prenasledovaním Falun Gongu čínskou komunistickou stranou, podporilo petíciu za pomoc o ukončenie prenasledovania a zaželalo veľa šťastia snahám praktizujúcich Falun Gongu.

Veľa ľudí tiež prejavilo záujem o naučenie sa cvičení a niektorí si ich vyskúšali priamo na mieste. Medzi nimi boli tiež dvojročné dievčatko a o trošku starší chlapček, ktorý si vyskúšal zacvičiť všetky cvičenia a chcel nám podpísať aj petíciu. V nedeľu, 23. mája sa tiež konala prednáška, počas ktorej sme záujemcom bližšie priblížili filozofiu Falun Gongu, pozostávajúcu z 3 hlavných princípov, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, ktoré sa praktizujúci snažia nasledovať v každodennom živote.

 

Stolík Falun Gongu na festivale
 
Záujemci si niekedy odniesli aj lotosový kvietok
 
Cvičenia si skúšali aj deti