Svetový deň Falun Dafa 2024 v Bratislave, podpora osobností i verejnosti

V sobotu 11. mája sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutočnila akcia pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa. Okoloidúci mali možnosť vidieť cvičenia tejto kultivačnej praxe a dozvedieť sa fakty o prenasledovaní, ktoré voči praktizujúcim prebieha v Číne. Mnohí pripojili svoj podpis pod petíciu žiadajúcu prezidenta Slovenskej republiky o využitie všetkých svojich právomocí, s cieľom zastaviť prenasledovanie Falun Gongu v Číne.

Odzneli aj príhovory hostí, ktorými boli Ondrej Dostál, poslanec NR SR a Peter Osuský, bývalý dlhoročný poslanec NR SR.

V úvode Marek Tatarko, zástupca Slovenskej Asociácie Falun Gong, povedal, že tento rok ubehlo 32 rokov, odkedy bol Falun Gong 13. mája 1992 predstavený v Číne jeho zakladateľom, pánom Li Chung- č’. Povedal: „Vysoká popularita Falun Gongu, ako aj jeho hodnoty – Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť – sa stali tŕňom v oku čínskej komunistickej vláde, ktorá sa rozhodla zničiť ho všetkými prostriedkami. Už viac ako 24 rokov sú ľudia cvičiaci Falun Gong v Číne kruto prenasledovaní, či dokonca podrobovaní násilným odberom orgánov.“ 

Vyzdvihol tiež pozitívne príklady predstaviteľov krajín, ktorí vyjadrili svoju solidaritu s Falun Gongom vo svete.

Peter Osuský: „Nikdy nebudeme mlčať, keď ide o zlo.“

V následnom príhovore Peter Osuský, bývalý dlhoročný poslanec NR SR, povedal, že je hlboko presvedčený, že ľudia vyznávajúci princípy, pravdy, súcitu a znášanlivosti, si zaslúžia podporu každého slušného človeka.

Zdôraznil, že je tragické, že títo dobrí ľudia, sú v samotnom rodisku hnutia prenasledovaní, zatváraní a sú im násilne odoberané orgány: „To je niečo, s čím sa nemôže demokratický a civilizovaný svet zmieriť. A to napriek tomu, že sa týchto zločinov dopúšťa režim, ktorého krajina ma vysoký hrubý národný dôchodok. Ten režim je zločinný, a vedia to nielen príslušníci hnutia Falun Dafa, ale túto výpoveď podajú i Tibeťania, i predstavitelia podzemnej katolíckej cirkvi.“

Dodal, že je hanbou demokracií, že sa nedokážu postaviť za ľudské práva - špeciálne v prípade masového porušovania ľudských práv v Číne. Povedal: „Nám ostáva len to, že nebudeme mlčať, a že budeme hľadieť vždy zdvihnúť svoj hlas na obranu dobra proti zlu. Pretože je známe, že na to, aby zvíťazilo zlo, stačí, aby slušní ľudia nerobili nič. Nikdy, keď ide o zlo, a v tomto prípade zlo, ktoré prenasleduje vašich stúpencov v Číne a inde vo svete, nikdy nebudeme mlčať.

Peter Osuský pri svojom prejave: „Nikdy nebudeme mlčať, keď ide o zlo.“

Ondrej Dostál: „Svet potrebuje pravdivosť, súcit a znášanlivosť a demokratický svet by mal stáť za Falun Gongom. My za ním stojíme.“

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, si vo svojom príhovore položil rečnícku otázku, kto môže mať problém s hodnotami pravdivosť, súcit, znášanlivosť: „Určite iba niekto, kto je zlý človek, alebo kto je predstaviteľom zločineckého režimu.“

Povedal, že prišiel, aby vyjadril podporu a solidaritu so všetkými ľuďmi v Číne, ktorí sú prenasledovaní pre svoje presvedčenie, pre svoje konanie, špeciálne s nasledovníkmi Falun Gongu.

Povedal, že hodnoty pravdivosť, súcit, znášanlivosť sú mimoriadne blízke aj slovenským demokratom a túto myšlienku ďalej rozviedol: „Keď sa demokracia po desaťročiach dvoch totalít obnovovala, tak heslom prvého znovu demokraticky zvoleného prezidenta Václava Havla bola „pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou“. Láska je o súcite a láska je o znášanlivosti. Nenávisť nie je len opakom lásky, ale aj opakom súcitu a opakom znášanlivosti. Čiže tí slovenskí demokrati, ktorí si ctia svoje korene, vedia, že pravda a láska, ale aj pravdivosť, súcit a znášanlivosť sú presne tie hodnoty, na ktorých stojí slobodná a demokratická spoločnosť.“ 

Pokračoval: „Taká spoločnosť nepochybne nie je v komunistickej Číne, ktorá prenasleduje nasledovníkov Falun Gongu, ktorá prenasleduje svojich kritikov, ktorá prenasleduje príslušníkov menšín, či už náboženských, alebo národnostných, ktorá väzní, vraždí a využíva na odber orgánov nasledovníkov Falun Gongu, a správa sa ako agresívna, totalitná imperiálna veľmoc. Je nebezpečná nielen pre svojich občanov, ale aj pre celý svet. Je povinnosťou všetkých demokratov po celom svete, aby stáli za ľuďmi, ktorí sú v Číne prenasledovaní pre svoje presvedčenie, pre svoju vieru, pre svoje slobodné konanie, ktorým nikomu neubližujú.

Na záver svojho prejavu povedal: „Svet potrebuje pravdivosť, súcit a znášanlivosť a demokratický svet by mal stáť za Falun Gongom. My za ním stojíme.

Ondrej Dostál pri svojom príhovore: „Svet potrebuje pravdivosť, súcit a znášanlivosť a demokratický svet by mal stáť za Falun Gongom. My za ním stojíme.“
Účastníci príhovoru si spravili na záver spoločnú fotku pri banneri s nápisom „Falun Dafa je dobrý“.

Podpora verejnosti

Mnoho turistov ale aj miestnych obyvateľov sa pristavilo pri petičnej akcii, aby sa dozvedelo viac.

Pani Radka, bývalá riaditeľka bankovej pobočky, povedala: „bola by som rada, keby každý mal slobodu vo svojom živote a mal možnosť robiť to, čo ho napĺňa a baví a vedel prejaviť naplno svoj potenciál.“ Praktizujúcim Falun Gongu v Číne by chcela odkázať, aby „nestratili vieru v seba, aby verili, že láska na tomto svete existuje, a aby mali odvahu ísť si za tým, čo ich skutočne napĺňa a baví a robí im radosť a čo cítia, že je to pre nich. Aby naozaj mali tú odvahu v sebe a nenechali sa zastrašiť ľuďmi, ktorí tomu nerozumejú.“ 

Nina, študentka, povedala ohľadom prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu v Číne, že o prenasledovaní zatiaľ nevedela, a že „je neslýchané, že takéto niečo sa deje a nikto o tom nevie.“ Praktizujúcim v Číne by chcela zaželať, aby vo svojej viere vytrvali.

Pani Marta Benčková, 93 ročná učiteľka sa pri akcii pristavila aj so svojou priateľkou, pani Zuzanou, 65 ročnou kunsthistoričkou. Povedala, že o prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu v Číne už počuli, lebo „vás tu evidujeme každý krát, keď ste tu.” Videli tiež cvičenia Falun Gong na cvičebných miestach v Bratislave a skúšali ich opakovať. Praktizujúcim v Číne by odkázala, „aby sa nedali, a aby sa za svoju slobodu stále stavali, chránili ju, a že každý protest je veľmi dôležitý.“ Tiež dodala, že praktizujúcim drží v ich úsilí palce.

Spoločné cvičenie
Ľudia pri podpise petície
Okoloidúci si skúšajú cvičenia