Podpora obyvateľov Gemera a Novohradu

Praktizujúci Falun Gongu počas posledných dní vianočných prázdnin navštívili mestá Gemera a Novohradu. Oslovili obyvateľov miest Rimavská Sobota, Lučenec a Fiľakovo s prosbou o vyjadrenie podpory praktizujúcim Falun Gongu, ktorí sú v Číne komunistickým režimom týraní a prenasledovaní. Veľa hovorili aj o čínskych praktizujúcich, ktorí kruté zaobchádzanie, týranie a pobyty vo väzeniach neprežili.

Mnoho dobrých ľudí prichádzalo ku petícii so slovami: "nemusíte mi o tom ani hovoriť, ja o tom všetkom viem, dajte mi petičné hárky, aby som mohol podpísať petíciu."

Jeden krátky rozhovor v Lučenci:

Pani z Lučenca: Falun Gong? Ja to poznám, jedna Číňanka u nás v parku to cvičí tiež.
Praktizujúci: Naozaj? Tu v Lučenci?
Pani z Lučenca: Nie, v Nemecku, kde pracujem.

Mládenec z Afriky sa spýtal: "Je tá petičná akcia o Číne? Nemusíte mi o tom viac hovoriť ... Samozrejme, že petíciu podpíšem."

Prišiel aj jeden mladý pán, ktorý prichádzal so slovami: "Ja poznám tú situáciu, ja som tam niekoľko rokov žil, učil som tam Číňanov fúkať sklo."

Mnoho ľudí prejavilo spolucítenie s obeťami krutého teroru v Číne a boli radi, že upozorňujeme verejnosť na žalostný stav ľudských práv v Číne. Jedna pani, ktorá sa s nami dlho rozprávala o aktuálnej situácii v Číne, nám ešte na záver doniesla niekoľko šálok kávy, ktoré sa nedali odmietnuť.

V nedeľu na námestí v Rimavskej Sobote prichádzalo tiež mnoho dobrých ľudí podpisovať petičné hárky. Medzi nimi bolo aj veľa kresťanov, ktorí cestou domov po svätej omši prejavili svoj kresťanský súcit a dobrotu.

Bolo mnoho ľudí, ktorí o prenasledovaní Falun Gongu v Číne nevedeli. Väčšina z nich si rada pozrela našu brožúrku, kde našli mnoho obrázkov s desiatkami tisíc cvičiacich Číňanov, ktorí v minulosti praktizovali v parkoch a na námestiach. Vysvetlili sme im, že v Číne pred začiatkom prenasledovania cvičilo Falun Gong viac ako 70 miliónov ľudí, čo dokumentujú mnohé archívne fotografie.

Počas akcie na petičných hárkoch pribudlo 174 podpisov.

 

Okoloidúci podpisujú petíciu
 
Okoloidúci podpisujú petíciu