Podpora

Primátori slovenských miest vyjadrujú nesúhlas s prenasledovaním

V posledných niekoľkých mesiacoch praktizujúci Falun Gongu na Slovensku rôznym spôsobom oslovovali predstaviteľov miest s informáciami o existencii koncentračných táborov v Číne. Niekoľko primátorov reagovalo na tieto informácie vyjadrením verbálneho nesúhlasu s prenasledovaním a niekoľkí nám…
Podpora,