Zdravie praktizujúcich Falun Gongu, ktoré držia protestnú hladovku v Singapúre, znepokojuje praktizujúch Falun Gongu z celého sveta

(Clearwisdom.net) Dva praktizujúce Falun Gongu zo Singapúru, pani Ng Chye Huay a pani Cheng Lujin v súčasnosti držia protestnú hladovku v ženskej väznici Changyi, aby protestovali proti nespravodlivému rozhodnutiu súdu singapúrskych úradov voči nim. Podľa správy Strait Times povedal hovorca väzenia, že odmietanie jesť je priestupkom voči väzenským predpisom. Ak budú uznané vinnými, môžu ich umiestniť do trestnej cely alebo im dať písomné varovanie. Ak by bolo ich zdravie v nebezpečí, bude im dávaná glukózová umelá výživa. Praktizujúci Falun Gongu po celom svete sa znepokojujú nad vzniknutou situáciou a opakovane navštívili singapúrske veľvyslanectvá v rôznych krajinách, aby apelovali v mene týchto dvoch praktizujúcich.

Pani Cheng Lujin Pani. Ng Chye Huay

23. februára 2003 pani Huang a pani Chang praktizovali cvičenia Falun Gongu v parku Esplanade a hovorili ľuďom o prenasledovaní, ktorým trpia nevinní praktizujúci v Číne. V máji 2004 boli obžalované singapúrskou políciou z ôsmych bodov vrátane "Zhromažďovania sa bez povolenia" a "Vlastnenia a posielanie neschválených VCD-čiek". Po takmer jednom roku rokovania boli 27. apríla 2005 týmto dvom praktizujúcim singapúrskym súdom udelené pokuty 20.000 USD a 24.000 USD. Pani Ng a pani Cheng pevne tvrdia, že sú nevinné a odmietajú prijať rozsudok. Uviedli, že sa odvolajú. Toho istého odpoludnia ich vzali do ženského väzenia Changyi, kde môžu byť uväznené až 24 týždňov.

Obžalovené, ich právnici a členovia rodiny údajne neočakávali, že pani Chang a pani Ng budú poslané do väzenia v ten istý deň ako bol vynesený rozsudok, pretože si mysleli, že aj keď spor prehrajú, odvolajú sa. V Singapúre sudca väčšinou odloží realizáciu rozsudku, ak sa obžalovaní majú v úmysle odvolať. Avšak sudkyňa uviedla, že pretože obžalované neľutujú svoje činy, rozhodla sa udeliť dvom krehko vyzerajúcim ženám najťažšie tresty a realizovať najkrutejšie podmienky: konkrétne, ak okamžite nezaplatia pokuty, okamžite ich zavrú do väzenia.

Pani Cheng Lujin prišla z Číny. V súčasnosti sa usadila v Singapúre so svojím mužom, šesťročným synom a šesťmesačnou dcérkou. Jej druhý syn, ktorý má len jeden a pol roka žije so svojimi príbuznými v Číne. Odkedy ju uväznili, pre jej muža je veľmi ťažké starať sa doma o dve deti. Pani Chang požiadala súd, aby dovolil jej šesťmesačnej dcére byť s ňou, pretože dieťa stále potrebuje od matky kŕmenie a starostlivosť. Súd jej žiadosť odmietol.

V súčasnosti sa skupina dobrých priateľov pani Cheng stará o jej šesťmesačné dieťa, aby uľahčili strádania jej manželovi.

 

Popoludní 1. mája navštívila malá Junjun, šesťmesačná dcérka pani Cheng, svoju matku vo väzení. Nevinné dieťa, ktoré nič netušilo, sa pozorne pozeralo na väzenie, kde je uzamknutá jej matka.

Protestná hladovka pani Ng a pani Cheng na protest proti nesprávnemu rozsudku súdu vstúpila do piateho dňa. O jej zdravie sa znepokojujú praktizujúci z celého sveta. Praktizujúci Falun Gongu zo Severnej Ameriky, Európy, Ázie a Austrálie postupne navštívili singapúrske veľvyslanectvá vo svojich miestach pobytu, aby pokojne apelovali za tieto dve praktizujúce a protestovali proti nespravodlivému zaobchádzaniu singapúrskej vlády. Praktizujúci vyjadrili, že v súčasnosti sa viac vlád a viac ľudí dozvedelo pravdu o Falun Gongu a vyzývajú čínsku komunistickú vládu, aby ukončila prenasledovanie. Dúfame, že singapúrske úrady sa nesklonia pod tlakom čínskeho komunistického režimu a nestanú sa ich spoluvinníkom pri potláčaní Falun Gongu.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/5/3/60296.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search