Koronavírus môže zhoršiť situáciu ohľadom násilných odberov orgánov v Číne

V denníku Global Times, ktorý je médiom komunistickej strany Číny, sa 1. marca objavila správa o transplantácii pľúc pre pacienta s wuhanským koronavírusom. Denník uviedol, že transplantácia mala „veľký zmysel pre obmedzenie kritických prípadov“ vírusu. Hoci Global times – a ďalšie štátne médiá – uviedli, že pľúca pochádzali od dobrovoľného darcu, odborníci mimo Číny sú znepokojení tým, odkiaľ orgán pochádzal. To, že sa vhodné pľúca od „súhlasiaceho, mozgovo-mŕtveho darcu“ podarilo nájsť v priebehu 5 dní, vytvára podozrenie na nedobrovoľné odbery orgánov.

1. marca bola publikovaná správa konečného rozsudku Nezávislého Čínskeho tribunálu v Londýne, ktorý bol založený za účelom vyšetrenia násilných odberov orgánov väzňom svedomia v Číne. V záverečnej správe súdu sa uvádza, že prezident Ťiang Ce-min (1993-2003) osobne nariadil násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu a že spoluúčasť vlády a komunistickej strany Číny je evidentná v každom ohľade. Súd dospel k záveru, že pod vedením ČKS prebiehali odbery praktizujúcim Falun Gongu za živa a že tieto zverstvá pokračujú dodnes. Predsedom Čínskeho tribunálu bol Sir Geoffrey Nice QC, ktorý bol prokurátorom medzinárodného kriminálneho tribunálu s bývalou Juhosláviou.[1]

Jeden zo svedkov Londýnskeho tribunálu, Dr. Jacob Lavee, profesor chirurgie a bývalý prezident izraelskej transplantačnej spoločnosti, povedal pre médiá, že: „Čínski lekári sú nielen zapojení do masových vrážd a zločinov proti ľudskosti, ale medzinárodné spoločenstvo a Svetová zdravotnícka organizácia z nejakého dôvodu zatvára oči pred týmito zločinmi.“

Správy o tom, ako komunistický režim v Číne „zvláda“ epidémiu wuhanského koronavírusu, môžu v skutočnosti naznačovať ešte širšie porušovanie ľudských práv v Číne, aké si snáď na Západe vieme predstaviť. Typická pre komunistický režim je cenzúra informácii a podvod – napr. Čínou oficiálne priznaný počet obetí masakru na námestí Tiananmen sa uvádza 300, odborníci odhadujú 3000; násilné odbery orgánov Čína popiera, nezávislí vyšetrovatelia hovoria o desiatkach tisíc operáciách s nevyjasneným pôvodom orgánov ročne. Nie je dôvod nazdávať sa, že pri wuhanskom koronavíruse by režim svoje metódy zmenil a že by ním poskytované čísla a informácie boli hodnoverné. Vzhľadom na vyššie uvedené takisto nie je dôvod nazdávať sa, že komunistický režim svoju „pomoc“ iným krajinám myslí úprimne a nie je to len ďalší zo spôsobov, ako získať vplyv a ospravedlnenie v očiach verejnosti, pre zločiny, ktorých sa dopúšťa.

Spolupráca s komunistickou stranou v Číne – aj keď pod rúškom pomoci „zvládnuť“ epidémiu – v skutočnosti môže znamenať stať sa spolupáchateľom na zločinoch, ktorých sa komunistický režim dopustil a dopúšťa. Veríme, že nikto – nech je to štát či jednotlivec – sa spoluzodpovedným za tieto zločiny stať nechce.

Chceli by sme tiež apelovať na médiá, aby k informáciám pochádzajúcim od oficiálnych zdrojov ČKS a ich agentúrnych správ pristupovali zodpovedne a nestali sa tiež tak súčasťou tejto dobre premyslenej, propagandistickej mašinérie (ktorá okrem iného pomáhala spustiť prenasledovanie Falun Gongu), ktorá má za cieľ glorifikovať komunistickú stranu, nehľadiac na realitu či životy svojich občanov.

Je pravda, že v Číne existujú ľudia so svedomím, ktorí sa naozaj pokúšajú pomáhať iným, a takýchto ľudí si treba vážiť, avšak ich hlas zaznieva skôr na neoficiálnych fórach či ľudskoprávnych webstránkach. Z mnohých stojí za spomenutie príklad lekára Li Wenlianga, ktorý sa pred wuhanským koronavírusom pokúšal varovať už v decembri 2019, ale jeho hlas bol umlčaný políciou.

 

POZADIE PRENASLEDOVANIA FALUN GONGU

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzál­nych princípoch „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť“. V 90-tych rokoch sa stal vďaka svojim pozitívnym účinkom na zdravie a myseľ, populárny v celej Číne. V roku 1999 sa mu venovalo približne 100 miliónov ľudí, čo bolo viac ako počet členov komunistickej strany. Vtedajší čínsky prezident Ťiang Ce-min vnímal rastúcu popularitu Falun Gongu ako hrozbu pre udržanie si ideologickej kontroly nad ľuďmi, a tak 20. júla 1999 Falun Gong zakázal a nariadil prenasledovanie jeho nasledov­níkov.

V dnešnej Číne sú ľudia, ktorí sa venujú Falun Gongu, kruto prenasledovaní. Metódy, ktoré sa pri prenasledovaní používajú, zahŕňajú nezákonne zadržiavanie, mučenie, šoky elektrickými obuškami, násilné vymývanie mozgov, prenasledovanie rodín, ekonomické prenasledovanie, atď.

Zatiaľ najextrémnejším zločinom voči praktizujúcim Falun Gongu, popri väznení a mučení, sú násilné odbery orgánov. Tieto zločiny proti ľudskosti odhalili D. Kilgour a D. Matas v roku 2006 a zhrnuli ich v knihe „Krvavá žatva: Zabíjanie Falun Gongu kvôli orgánom“. Správu aktualizovali v júni 2016 spolu s Ethanom Gutmannom a prišli k záveru, že pre 60 000 až 100 000 orgánových transplantácii ročne v Číne sa nedá vysvetliť zdroj orgánov. Prišli k záveru, že jediným možným vysvetlením je používanie nasledovníkov Falun Gongu ako zdroja pre tieto transplantácie.

 

Reakcie vo svete

Európsky parlament schválil 12. decembra 2013 rezolúciu, v ktorej sa špeciálne uvádza, že EP:

- „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Fa-lun Kung uväznených z dôvodu ich náboženského presvedčenia

- „žiada EÚ a jej členské štáty, aby upozorňovali na odoberanie orgánov v Číne; odporúča, aby Únia a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie v oblasti transplantácií orgánov v Číne a aby zvýšili povedomie o tejto otázke medzi svojimi občanmi, ktorí cestujú do Číny“

 

Kongres USA jednohlasne odsúdil nútené odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne vo svojej rezolúcii snemovne reprezentantov č. 343 v júni 2016.