Západné médiá kritizujú odmietnutie francúzskej satelitnej spoločnosti obnoviť zmluvu s NTDTV

Epoch Times, 18. marec: Udalosť rušenia zmluvy medzi New Tang Dynasty TV (NTDTV) a francúzskou satelitnou spoločnosťou Eutelsat sa stala znepokojujúcim problémom.

16. marca 2005 publikoval "Wall Street Journal Europe" úvodník vydavateľa s nadpisom "Stanica NTDTV spôsobuje búrku" kritizujúci francúzsku spoločnosť za ukončenie vysielania NTDTV do ázijských oblastí a poukazujúc na to, že satelitná spoločnosť Eutelsat, ktorá bola vždy hrdá na dodržiavanie slobody prejavu, ukazuje dvojité merítka a že skutočným dôvodom pre Eutelsat-ovské odmietnutie obnovenia zmluvy je to, že sa podrobuje a skláňa pod tlakom Čínskej komunistickej strany.

Článok spomína, že pred troma mesiacmi, v decembri 2004, rozhodol francúzsky súd, že satelitná spoločnosť musí prestať vysielať programy zo stredného východu, ktoré šírili terorizmus. Vtedy sa satelitná spoločnosť Eutelsat hájila slovami, že na základe politiky "rovnosti" a "anti-rasistickosti", budú pokračovať vo vysielaní na tomto kanáli. Bez ohľadu na to bola však neskôr licencia tohto TV kanálu zrušená, pretože šíril nevraživosť voči Židom.

16. marca je Eutelsat znova postavený pred súd. Žalobcom je stanica NTDTV, pretože francúzska satelitná spoločnosť sa rozhodla prestať vysielať NTDTV v Ázii od konca marca. Článok vo Wall Street Journal poznamenal, že Eutelsat má dvojité meradlá, jedny na kanál, ktorý šíri nenávisť a druhé na podrobenie sa čínskym úradom, ktoré majú iný názor.

Wall Street Journal uviedol, že stanica NTDTV, ktorá má sídlo v New Yorku, USA, sa úplne líši od toho stredovýchodného kanálu. "Ich TV programy ani nepodporujú terorizmus, ani nemajú rasistický obsah a sú úplne v súlade s požiadavkami francúzskeho televízneho vysielania."

Wall Street Journal nastolil otázku: "Eutelsat býval predtým štátnou firmou a teraz je súkromnou firmou. Prečo sa teraz tak zúrivo bránia? Je to veľmi jasné. Ich firemné predpisy hovoria, že každá TV stanica, ktorá platí načas, obsahuje zdravé programy a napomáha voľnému kolobehu bohatstva a zdrojov, bude mať vždy dovolené vysielať. Prečo s NTDTV zaobchádzajú inak, keď neporušuje žiadne z vyššie uvedených predpisov?"

Wall Street Journal analyzoval situáciu hlbšie: "Vplyv Pekingu za scénou tejto udalosti je známy a otvorený. NTDTV bola založená v roku 2001 a je organizáciou nezameranou na zisk, a zároveň aj jedinou TV stanicou, ktorá nie je ovládaná úradmi a vysiela programy v Číne. Žiadne z ich správ, zábavných alebo kultúrnych programov neboli cenzurované čínskou vládou. Pokrývajú dvesto miliónov čínskych divákov po celom svete, vrátane päťdesiatich miliónov v Číne."

Riaditeľ NTDTV vysvetľuje: "NTDTV robila aktuálne reportáže hneď od začiatku krízy SARSu, čo bolo tri týždne predtým, ako čínske úrady." Tento riaditeľ tiež spomenul, že NTDTV má široké, jasné správy o smrti Zhao Ziyang-a. Avšak všetci vedia, že médiá čínskych úradov zostali najprv mĺkve, a len neskôr ponúkli strohú správu.

Keď analyzujeme hlbšie dôvody pod povrchom tejto udalosti, úvodník poukázal na to, že čínske úrady nikdy neuvoľnili svoj stisk ideologickej kontroly. Nedovoľujú žiadnemu disidentskému médiu vydať ani hlások, pretože "Čína ja despotickou a diktátorskou krajinou. Akonáhle by informácie a komunikácie voľne prúdili, boli by vážnou hrozbou pre čínsku komunistickú stranu."

Článok tiež odhalil, že minulý rok v decembri Eutelsat podpísal zmluvu s čínskou spoločnosťou Weitong z oblasti priemyslu čínskych komunikácii. Ľudia, ktorí poznajú súvislosti si myslia, že tentokrát čínska spoločnosť Weitong vytvorila veľký tlak na francúzsku vládu. Pretože Pekingu bol za tým tiež, Eutelsat nemohol vydržať tlak a nakoniec sa rozhodol zrušiť zmluvu s NTDTV, čím NTDTV veľmi sťažil nájsť inú satelitnú spoločnosť, ktorá by chcela vysielať jej programy do Číny.

Ako sa európske médiá pozerajú na túto udalosť? Článok uviedol prejav Adama White, generálneho tajomníka Medzinárodnej spoločnosti novinárov (IAJ) "Toto je vážny incident cenzurovania správ. Navyše, Eutelsat je francúzska spoločnosť, ktorá bola vždy uznávaná za dodržiavanie slobody prejavu."

Článok končí konštatovaním, že Európa vždy garantovala slobodu prejavu. Päťdesiat členov Európskeho parlamentu už napísalo pánovi Blaterovi, predsedovi správnej rady Eutelsatu. V listoch sa píše: "Sledujeme vás a Eutelsat, aby sme videli, či dokážete udržiavať najzákladnejšie práve Európy. Nech sa toto "Satelitné okno" stane väčším a nie zatvoreným."

Zdroj: http://clearharmony.net/articles/200503/25547.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search