SAN DIEGO (FDI) - Pracovná skupina ľudských práv Falun Gongu (www) ohlásila publikovanie "Správy OSN roku 2004 ohľadom čínskeho prenasledovania Falun Gongu". Druhé vydanie tejto knihy obsahuje správy vydané zvláštnym spravodajcom komisie OSN pre ľudské práva ohľadom krutého a často smrteľného prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu Čínou.

Každý rok publikujú Špeciálni spravodajcovia OSN súhrn správ ohľadom situácie ľudských práv po celom svete. Páchanie násilia voči Falun Gongu priťahuje čoraz viac odsúdenia od Špeciálnych spravodajcov.

"Tieto zistenia a správy presvedčivo rozptyľujú tvrdenia čínskej vlády o tom, že Čína zažíva 'najlepšie obdobie ľudských práv', " hovorí pani Liying Zheng, dobrovoľná vydavateľka pre pracovnú skupinu.

Kniha obsahuje správy vydané spravodajcami z množstva rôznych oblastí, vrátane Špeciálnym spravodajcom v otázky mučenia, Špeciálnym spravodajcom pre mimosúdne, skrátené alebo svojvoľné popravy, Špeciálnym spravodajcom ohľadom násilia voči ženám, Špeciálnym spravodajcom o slobode vyznania alebo viery a Špeciálnym spravodajcom o slobode vyjadrenia.