BOSTON (FDI) - Spolu s overeným počtom obetí prenasledovania Falun Gongu, ktorý dosiahol 1.089 prišlo aj utrpenie mnohých detí v Číne. Medzinárodná organizácia teraz pracuje na tom, aby priviedla tieto deti z Číny naspäť do tepla domova.

Päťročná Rongrong je jedným z detí, pre ktoré je určená táto akcia. Otec dievčatka bol umučený na smrť, pretože praktizoval Falun Gong. Aby sa vyhla rovnakému osudu ako jej muž, matka malej Rongrong odišla do vyhnanstva a neskôr ju zatkli. Jej stará matka čoskoro umrela od žiaľu, zanechajúc jej starého otca samotného, aby sa o malú postaral.