Po mučení nezbylo nic než kost a kůže; Daqinská věznice jej zanechává neshopného jíst: praktikující Zhang Zhong (foto)


Od praktikujícího z Daqing

(Clearwisdom.net) Pan Zhang Zhong, praktikující Falun Dafa v Daqingu, je odhodlaný v praktikování " pravdivosti, soucitu a snášenlivosti". Pronikl do kabelových TV signálů, aby odkryl zločiny spáchané Ťiangovým režimem při pronásledování praktikujících a podvádění lidí. V polovině dubna 2002 byl zatčen policií v Daqingu a v prosinci byl odsouzen na 12 let do vězení a byl poslán do věznice 3. vězeňské oblasti v Daqing.

Když byl Zhang Zhong poslán do vězení, zůstal odhodlaný v praktikování Falun Gongu. Byl mnohokrát brutálně mučen, spoután a pověšen. 15. ledna 2004, v 9 hodin ráno zástupce ředitele věznice 3. vězeňské oblasti Li Fangije a další Zhang Zhonga surově týrali. Kopali ho a bodali jehlami dokud nezvracel krev, pouze proto že vytrvával v cvičení Falun Gongu. Následkem toho, není schopen nic strávit a cokoliv sní, vyzvrací. Dlouhé období stálého zvracení vedlo k vyčerpání jeho svalstva a orgánů v celém těle. Byly okamžiky, kdy se jeho srdce na nějakou dobu zastavilo. Jeho krevní tlak je extrémně nízký. Balancuje mezi 40 - 54 mhg. Několikrát už byl na pokraji smrti poslán do nemocnice na léčení. Čtyři doktoři jej umístili na seznam "hrozících úmrtí". Věznice jej stále odmítala propustit domů a po dlouhou dobu mu vnitrožilně dodávala tekutiny. Když už tohle nestačilo, byl přemístěn na kyslíkovou terapii, aby jej udrželi na živu. Silný mladý muž, který před tím vážil 70 kilogramů byl mučen až do bodu, kdy vypadá jako chodící kostra. Za posledních 6 měsíců měl jen čtyřikrát stolici. Jeho přežití překvapilo i samotné doktory. Navíc, nepotí se; těch pár kapek moči, které několikrát vypustil obsahovaly krev.

Mnoho vězňů zmlklo strachy, když jej uviděli, jako že nikdy neviděli tak hubeného člověka. Vypadá skoro jako mumie. I přes to, správcové vězení a úřad 610 nesouhlasili s jeho propuštěním. Zhang Zhongův otec strávil velmi mnoho času hledáním pomoci, aby dostal svého syna z vězení.

23. července odpoledne, byl Zhang Zhong vystrčen před věznici poté, co měl horečku a strávil několik dní v řadě v kómatu, přestože obdržel kyslíkovou terapii. Zhang Zhongův otec - bez haléře - zháněl pomoc odkudkoliv jen mohl pomyslet; zatím žádnou nesehnal. Požádal o pokrytí výdajů továrnu, ale doposud neobdržel žádnou odpověď na svoji žádost. Zhangův otec chtěl vzít syna do nemocnice ve městě Harbin, ale bezpečnostní stráž továrny mu nedovolila opustit Daqing. Nakonec se otec rozhněval! Byl ochoten odnést syna do továrny na svých zádech. Pouze po vyřčení tohoto, vedení továrny obměklo, protože byly vystrašeni, že by mohli nést zodpovědnost za Zhang Zhongovu smrt. Teď se nedá předurčit jestli Zhang Zhong bude žít.

(1) Praktikující Falun Gongu: člověk, který se věnuje cvičení Falun Gong a následuje jeho principy

(2) Úřad 610 - úřad speciálně vytvořený za účelem pronásledování Falun Gongu,který má absolutní moc nade všemi úrovněmi státní správy ve straně adalších politických a právních systémech

Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/8/10/51218.html
Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/30/80662.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search