Na Slovensku sa vyzbieralo viac ako 65.000 podpisov za ukončenie prenasledovania Falun Gongu

Od roku 2004 sa na Slovensku organizujú petície proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne. Boli adresované a odovzdané viacerým štátnym predstaviteľom a celkový počet podpisov na nich presiahol 65.000 (stav v decembri 2015).

Nižšie nasleduje prehľad petícií, na ktorých sa vyzbieralo najviac podpisov:

1. „Petícia na podporu ľudských práv, adresovaná Ministerstvu zahraničných vecí SR“, celkovo vyzbieraných 914 hárkov, spolu približne 22.850 podpisov. Z toho 717 hárkov (takmer 18.000 podpisov) bolo pri viacerých príležitostiach odovzdaných štátnym orgánom. Petícia je už ukončená.

2. „PETÍCIA NA PODPORU ĽUDSKÝCH PRÁV ľudí cvičiacich Falun Dafa v Číne, určená prezidentovi Slovenskej republiky“, celkovo vyzbieraných cca 1570 hárkov, spolu približne 31.400 podpisov (z toho 15.000 podpisov odovzdaných prezidentovi 15.6.2009).

3. „PETÍCIA NA PODPORU ĽUDSKÝCH PRÁV ľudí cvičiacich Falun Dafa v Číne, určená predsedovi vlády Slovenskej republiky“, celkovo vyzbieraných cca 280 hárkov, spolu približne 5.600 podpisov.

4. „Celosvetová petícia ‘Milión podpisov‘ na zastavenie prenasledovania Falun Gongu pred OH 2008“, celkovo zo Slovenska asi 3.000 podpisov, celosvetovo vyzbieraných viac ako 1.3 milióna podpisov. Petícia je už ukončená.

5. „Oznámenie o trestných činoch Jiang Zemina vo vzťahu k prenasledovaniu Falun Gongu“, vyzbieraných viac ako 400 podpisov.

K tomu treba pripočítať podpisy na Otvorenom liste do pracovného tábora, kde je zadržiavaná pani Zhang Fengying, Petícii DAFOH za okamžité ukončenie nútených odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne, petícii za prepustenie pani Qiu Minghua, podpisy na internetovej petícii (ku 4. 12. je ich 3414) a ďalších petíciách a otvorených listoch.

 

Pozadie prenasledovania Falun Gongu

Falun Gong, nazývaný aj Falun Dafa, je starodávna kultivačná prax, inými slovami metóda na zušľachtenie mysle i tela. Falun Gong učí ľudí nasledovať princípy pravdy, súcitu a znášanlivosti. Bol predstavený na verejnosti v roku 1992 pánom Li Chung-č’.

Vďaka svojim mimoriadnym účinkom na telesné a duševné zdravie si získal Falun Gong v priebehu niekoľkých rokov obrovskú popularitu. V roku 1999, sedem rokov po predstavení na verejnosti, ho v Číne praktizovalo viac ako 70 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií a spoločenských vrstiev.

Spočiatku čínska vláda Falun Gong podporovala. Obrat nastal v roku 1999, keď zo štatistického prieskumu čínskej vlády vyplynulo, že tento systém praktizuje okolo 70 miliónov ľudí, čo bolo viac ako členov komunistickej strany. Táto vysoká popularita sa stala tŕňom v oku čínskej vláde, ktorá sa rozhodla Falun Gong všetkými možnými spôsobmi potlačiť, pričom väzní, mučí a zabíja jeho nasledovníkov.

Podľa správ vyšetrovateľov D. Kilgoura a D. Matasa v Číne dokonca dochádza k nedobrovoľným odberom orgánov praktizujúcim Falun Gongu. Tieto zločiny proti ľudskosti odhalili v roku 2006 a zhrnuli ich v knihe „Krvavá žatva: Zabíjanie Falun Gongu kvôli orgánom“ [1]. Podľa ich výskumu bolo v rokoch 2000 až 2005 asi 41.500 orgánových transplantácii v Číne, kde sa nedá vysvetliť zdroj orgánov. Prišli k záveru, že jediným možným vysvetlením je používanie nasledovníkov Falun Gongu ako zdroja pre tieto transplantácie. Matas a Kilgour pritom vychádzali z oficiálnej vládnej štatistiky v ČĽR, rozhovorov s lekármi v nemocniciach, krátkych čakacích časov na orgán, lekárskych prehliadok vo väzeniach a ďalších nepriamych dôkazov.

 

Reakcie vo svete

Európsky parlament schválil 12. decembra 2013 rezolúciu [2], v ktorej sa špeciálne uvádza, že EP:

- „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Fa-lun Kung uväznených z dôvodu ich náboženského presvedčenia“

- „žiada EÚ a jej členské štáty, aby upozorňovali na odoberanie orgánov v Číne; odporúča, aby Únia a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie v oblasti transplantácií orgánov v Číne a aby zvýšili povedomie o tejto otázke medzi svojimi občanmi, ktorí cestujú do Číny“

 

Referencie:

[1] Správa o odberoch orgánov, D. Matas a D. Kilgour: http://organharvestinvestigation.net/

[2] Rezolúcia EP: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0603&language=SK&ring=P7-RC-2013-0562

meditacia

Hárky s petíciami v SR za ukončenie prenasledovania Falun Gongu v ČĽR, čakajúce na odovzdanie štátnym orgánom ku 9.12. 2015.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search