National Review: Prenasledovanie Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou je genocídou

(Minghui.org)  „Americkí politici by mali jasne odsúdiť prenasledovanie Falun Gongu a vyhlásiť ho za genocídu,“ napísala Nina Shea, riaditeľka Centra pre náboženskú slobodu na Hudsonovom inštitúte v článku nazvanom „ČKS uskutočňuje druhú genocídu – proti Falun Gongu“ uverejnenom v National Review 4. februára.

Nina Shea je riaditeľkou Centra pre náboženskú slobodu na Hudsonovom inštitúte.

Konkrétne o tejto genocíde „svedčia viaceré rozsiahle správy, ktoré dokazujú, že mnoho uväznených praktizujúcich bolo násilne podrobených lekárskym zákrokom, ktoré mali za následok ich smrť.“ Tieto správy poukazujú na to, že potom, ako pred 20 rokmi vláda vyhlásila svoj zámer zlikvidovať Falun Gong sa Čínska komunistická strana (ČKS) „okrem masového väznenia, zmiznutí a mučenia, zamerala na nedobrovoľné odoberanie vnútorných orgánov zadržaným členom Falun Gongu“.

„To znamená, že obete sú zabíjané buď počas toho, alebo krátko predtým, ako sú ich srdcia, pečene, pľúca a obličky chirurgicky vyrezané, aby sa predali na najväčšom trhu s transplantovanými orgánmi na svete,“ vysvetľuje autorka v článku. Dodala tiež, že nové kritické zistenia expertov OSN posilnili podozrenie z genocídy.

Prenasledovanie sa začalo v roku 1999 na príkaz Jiang Zemina, bývalého čínskeho prezidenta a generálneho tajomníka ČKS. Peking odhadoval, že v tom čase sa Falun Gongu venovalo približne 70 miliónov ľudí. Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že ČKS založila „stranou riadený bezpečnostný aparát fungujúci mimo rámca zákona s cieľom odstránenia hnutia Falun Gong“.

Autorka článku s odvolaním sa na štúdie zdokumentované v knihe Bloody Harvest (Krvavá žatva), z pera bývalého ministra kanadskej vlády, Davida Kilgoura, Davida Matasa a Ethana Gutmanna, napísala: „Zdrojom väčšiny z obrovského množstva orgánov na transplantácie v Číne je zabíjanie nevinných: Ujgurov, Tibeťanov, podzemných kresťanov a predovšetkým praktizujúcich Falun Gongu, duchovne založeného súboru cvičení.“

Podobne aj ďalšie štúdie potvrdili dôkazy o tom, že praktizujúci Falun Gongu nielenže patria medzi obete nedobrovoľného odoberania orgánov, ale pravdepodobne boli v posledných dvoch desaťročiach jeho hlavnými obeťami. V roku 2020 sa uskutočnili najmenej dve takéto hodnotenia. Jedno od Matthewa Robertsona z organizácie Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), ktorého hodnotenie zverejnila nadácia Jamestown Foundation, druhé od Čínskeho tribunálu, nezávislého panelu vedeného Sirom Geoffreyom Nicom, ktorý stál aj na čele nedávneho Ujgurského tribunálu.

Tieto hodnotenia boli v súlade aj so skutočnosťou, že „čínske nemocnice plánujú transplantácie na požiadanie, v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov“, ako sa uvádza v dokumente Krvavá žatva (Bloody Harvest). Toto je v ostrom rozpore so záznamami NIH, ktoré uvádzajú, že priemerná doba čakania na obličku v Spojených štátoch sú štyri roky. Podľa archívnej verzie webovej stránky čínskej transplantačnej spoločnosti z roku 2004 sa potenciálnym zahraničným pacientom hovorí: „V Číne robíme transplantácie obličiek od žijúcich darcov. Je to úplne odlišné od transplantácií obličiek od mŕtveho darcu, ako je tomu v japonských nemocniciach a dialyzačných centrách.“

Čínske inštitúcie vyhlásili, že v roku 2015 takéto zneužívanie už ukončili. Napríklad získavanie orgánov od väzňov odsúdených na smrť, podľa nich nahradili systémom dobrovoľného darcovstva. Čínsky tribunál však zistil, že oficiálne čínske štatistiky o transplantáciách sú „sfalšované“. „Zaznamenal ‘nepochopiteľný rozdiel’ medzi ‘dôveryhodnými’ odhadmi založenými na údajoch z nemocníc, ktoré hovoria o približne 60 000 až 90 000 transplantáciách ročne, a 5 146 spôsobilými darcami orgánov, ktorých ČĽR uviedla za jeden rok,“ píše v článku Nina Shea. „Tribunál ako aj ďalšie štúdie dospeli k záveru, že túto medzeru mohli vyplniť žijúce zdroje ľudí, spomedzi zadržiavaných členov Falun Gongu. Je treba poznamenať, že bežná mediálna citácia 65 000 praktizujúcich Falun Gongu zavraždených pre ich orgány pochádza z výskumu Ethana Gutmanna, ktorý sa týkal len rokov 2000 – 2008.“

Ďalšie dôkazy, vrátane svedectiev, ukázali, že zadržaní členovia hnutia Falun Gong sú bežne podrobovaní väzenským lekárskym prehliadkam. Ich zdravotné údaje sa potom zadávajú do vládnych databáz na účely prideľovania orgánov v nemocničnom systéme. „Nadácia Jamestown Foundation podrobne opisuje prekrývanie sa medzi zdravotnícko-transplantačným personálom a kádrami ČKS v kampani proti Falun Gongu, a na úzku koordináciu orgánových transplantácií medzi ČKS, Ľudovou oslobodzovacou armádou, väznicami a nemocnicami,“ vysvetľuje článok National Review.

Okrem toho Čínsky tribunál pred dvoma rokmi dospel k záveru, že ČKS sa pri odoberaní orgánov dopustila „zločinu proti ľudskosti“, poukazujúc na možnosť, že praktizujúci Falun Gongu v dôsledku odoberania orgánov umreli. „Dokumentácia ľudskoprávnych expertov OSN odhaľuje, že Falun Gong a iní náboženskí väzni svedomia sú výlučnými cieľmi pre odber orgánov, zatiaľ čo ostatní zadržaní s rovnako cennými orgánmi, nie sú špecifickým zdrojom,“ uviedla autorka v článku. „To, že ČKS sa zameriava výlučne na zadržané náboženské menšiny, najmä na Falun Gong, naznačuje, že finančný zisk nie je jej hlavným motívom (hoci peniaze môžu byť motívom pre príslušný zdravotnícky personál).“

V spoločnom vyhlásení z júna 2021 dvanásti nezávislí odborníci na ľudské práva, ktorých OSN vymenovala, aby podávali správy o otázkach mučenia, väznenia, náboženskej slobody, práv žien a menšín, vyhlásili, že sú „extrémne znepokojení“ „dôveryhodnými informáciami“ o „odoberaní orgánov“ praktizujúcim Falun Gongu, Ujgurom, Tibeťanom, moslimom a kresťanom, ktorí sú zadržiavaní v Číne.“ V skutočnosti sa tieto skupiny stali nedobrovoľnými subjektmi lekárskych vyšetrení a ich výsledky „sa zaznamenávajú do databázy živých zdrojov orgánov, ktorá uľahčuje prideľovanie orgánov“. Naopak, dôveryhodné informácie ukázali, že „ostatní väzni nemusia takéto vyšetrenia absolvovať“.

Celkovo tieto informácie odhaľujú súvislosti medzi príkazom ČKS „odstrániť“ Falun Gong a zistením Čínskeho tribunálu a ďalších expertov, že „veľký počet zadržiavaných členov Falun Gongu bol vybraný štátnymi funkcionármi ČKS a poslaný na istú smrť na operačné stoly. To svedčí o genocídnom úmysle,“ napísala autorka článku.

 „Americkí politici prejavujú novú ochotu uznať existenciu represií ČKS. Mali by jasne odsúdiť toto prenasledovanie Falun Gongu a vyhlásiť ho za genocídu,“ uzavrela Shea. „Keby sa to urobilo už skôr, ku genocíde Ujgurov by možno nikdy nedošlo.“ Nehľadiac na to sú olympijské hry v Pekingu dôvodom na osobitnú kontrolu tejto hroznej a stále pokračujúcej kapitoly ľudskoprávnej histórie ČKS.“

 

Zdroj: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199091.html