Kanadskí vyšetrovatelia hovoria v Kanadskom štátnom tlačovom klube o správe o vyberaní orgánov za živa

(Clearwisdom.net) Skoro ráno 4. októbra 2006 na Novinárskych raňajkách v Kanadskom národnom tlačovom klube bývalý kanadský štátny tajomník David Kilgour a právnik v oblasti medzinárodného práva David Matas odpovedali na otázky skupine novinárov, politikov, expertov a vedcov ku ich vyšetrovacej správe o vyberaní orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu čínskou komunistickou stranou (ČKS).

Kilgour (naľavo) a Matas (napravo) hovoria na Novinárskych raňajkách o svojej vyšetrovacej správe o vyberaní orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu.

Matas: Ďalšie dôkazy podporujú závery vyšetrovacej správy.

Pán Matas povedal, že vyšetrovanie sa nerobilo konvenčnou metódou. Typickým spôsobom, akým organizácie ľudských práv dokazujú porušenie práv, je nájsť dvoch nezávislých svedkov. Svedectvo každého jedného z nich by malo potvrdzovať svedectvo toho druhého. Pán Matas povedal, že špeciálna povaha vyberania orgánov neumožnila použitie konvenčnej metódy. Operácie sa robili za zatvorenými dvermi a dajú sa nájsť len páchatelia alebo obete. Obete umreli a ich telá boli spálené, nebolo možné vystopovať lekárov, ktorí robili pitvu. Páchatelia pravdepodobne nepriznajú vraždu a operačné sály boli vyčistené. Hovorí sa, že záznamy boli zničené tiež, a dokonca aj keby existovali, nebolo by ich možné získať.

Pán Matas povedal, že zložitosť tohto vyšetrovania bola jedným z dôvodov, prečo sa on a pán Kilgour do neho pustili. Konvenčné organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práva pravdepodobne nebudú robiť takéto vyšetrovanie, takže si museli nájsť svoju vlastnú metodiku. Tým, že ohodnotili osemnásť prvkov dôkazov alebo proti-dôkazov, vyniesli dvaja vyšetrovatelia svoj záver.

Pán Matas povedal, že od publikovania ich pôvodnej správy sa objavilo viacero dôkazov, doteraz bolo nájdených 26-27 zisťovacích metód. Pán Matas ubezpečil publikum, že záver zostal rovnaký.

Pán Kilgour povedal obecenstvu, že on a pán Matas navštívili pätnásť krajín a oblastí, aby predstavili svoju vyšetrovaciu správu vládnym úradníkom, nevládnym organizáciám, diplomatom, lekárskym expertom, náboženským skupinám, médiám a verejnosti. Správa bola preložená do deviatich jazykov. Pán Kilgour poukázal na fakt, že ani on ani pán Matas neboli zaplatení za to, aby to spravili.

Kilgour povedal: "Teraz sa vyskytli štyri významné prielomy smerom ku globálnemu konsenzu v tejto otázke:

a) Sme informovaní, že vláda a Oficiálna Opozícia v Austrálii sa dohodli, že požiadajú čínsku vládu, aby dovolila nezávislé medzinárodné vyšetrovanie týchto výpovedí.

b) Na summite EÚ-Čína v Helsinkách začiatkom septembra sme boli informovaní, že minister zahraničných vecí hosťujúcej krajiny predložil túto záležitosť čínskemu ministrovi zahraničných vecí. Odporúčal mu, aby bol otvorenejší v tejto otázke, ktorá údajne priťahuje v Európe dosť pozornosti, a vyzval čínsku vládu, aby vykonala nezávislú štúdiu o týchto tvrdeniach. Pred summitom bola v Európskom parlamente prijatá silná rezolúcia o ľudských právach v Číne.

c) Koncom septembra, na zasadaní novej Rady pre ľudské práva v Ženeve, mi bolo dovolené prehovoriť pred plénom o odoberaní orgánov z väzňov Falun Gongu v Číne. Toto sa stalo potom, ako špeciálny reportér OSN pre mučenie, Manfred Nowak, predstavil svoju správu, ktorá bola kritická ku viacerým vládam, vrátane Číny. Nowak predtým podal správu o tom, že praktizujúci Falun Gongu tvoria veľkú väčšinu obetí mučenia v Číne a zažívajú bitie, elektrické šoky, bolestivé spútanie končatín, odmietanie lekárskej starostlivosti a liekov a ťažkú prácu.

Tu by som rád zdôraznil, že niektorí praktizujúci Falun Gongu, ktorým sa podarilo dostať sa von z Číny, povedali Davidovi Matasovi a mne, že museli bez nejakých obvinení alebo súdneho pojednávania pracovať ako neplatení robotníci v "prevýchovných" táboroch až šestnásť hodín denne v nehygienických a brutálnych podmienkach, vyrábajúc drevené jediace paličky, topánky, odevy a rôzne reklamné predmety pre zahraničné spoločnosti, všetko na export.

d) Minulý piatok štyria z nás vo Washingtone predstavili dôkazy výboru poslaneckej snemovne pre medzinárodné vzťahy, podvýbor pre dohľad a vyšetrovanie."

Pán Kilgour a predstavitelia šestnástich pobočiek Amnesty International súhlasia s tým, že podmienky ľudských práv v Číne sa zhoršujú. Tento vývoj je opakom k sľubu čínskej vlády zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, keď sa uchádzala o usporiadanie Olympijských hier.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/7/78740.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search