Primátori slovenských miest vyjadrujú nesúhlas s prenasledovaním

V posledných niekoľkých mesiacoch praktizujúci Falun Gongu na Slovensku rôznym spôsobom oslovovali predstaviteľov miest s informáciami o existencii koncentračných táborov v Číne. Niekoľko primátorov reagovalo na tieto informácie vyjadrením verbálneho nesúhlasu s prenasledovaním a niekoľkí nám adresovali listy, v ktorých vyjadrili svoj postoj.

Primátor mesta Košice, pán Ing. František Knapík, nám napísal:

"...s hlbokým pohnutím a porozumením som si prečítal Váš list, v ktorom upozorňujete na nedávno odhalené zločiny v tajnom koncentračnom tábore Su-ťia-tchun v Číne. Bolí ma, že dnes, v čase platnosti Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej Valným zhromaždením OSN už v roku 1948, sa komunistický režim v Čínskej ľudovej republike neštíti takýchto zločinov.

Ľud Slovenska, občania mesta Košice i ja osobne rozhodne odmietame a odsudzujeme každé násilie páchané na ľuďoch, každé pošliapavanie ľudských práv a dôstojnosti. Podporujem úsilie Slovenskej Asociácie Falun Gongu v boli proti týmto prejavom krutosti a verím, že svetová verejná mienka odsúdi všetky druhy násilia páchané totalitnými režimami v Číne i kdekoľvek na svete. K tejto iniciatíve pripájam svoj hlas."

Pri osobných stretnutiach s niekoľkými predstaviteľmi miest počas letného turné zameraného na odhalenie zločinov komunistického režimu v Číne nám niekoľko primátorov verbálne vyjadrilo svoju podporu. Zástupca primátora mesta Poprad, pán Gustáv Dobák, vyhlásil, že je zvláštne, že svet verejne odsúdil fašizmus, ale komunizmus, ktorý má na svedomí prinajmenšom toľko obetí, nebol verejne odsúdený.

Na stretnutí s primátorom Kežmarku, pánom Ing. Igorom Šatlavom, nám pán primátor vyjadril svoju podporu podpisom petície (text uvádzame nižšie). Požiadal tiež predstaviteľov miestnych médií, aby nám pomohli informovať verejnosť a podporili tak ľudské práva vo svete. Miestne médiá tak spravili a o našej akcii sa tak dozvedeli ľudia z miestnej TV a novín.

# # #

Text petície:

Petícia na podporu ľudských práv
prívržencov Falun Gongu v Čín
e

Berúc do úvahy, že:

  • Falun Gong, nazývaný aj Falun Dafa, je tradičná cvičebná metóda, ktorá popri cvičeniach vyznáva univerzálne hodnoty pravdivosti - dobroty - tolerancie.
  • Falun Gong bol široko uznaný v 40 krajinách ako prax, ktorá vedie k vyššej morálnej úrovni a tým prispieva k zlepšeniu spoločnosti ako celku.
  • Falun Gong je pôsobivý súladom cvičení, meditácie a štúdia, čím podporuje dobré duševné zdravie, pestuje myseľ, telo a ducha.
  • Falun Gong pomáha uchovávať tradičné hodnoty ľudstva, ako sú úprimnosť, vytrvalosť, nesebeckosť.
  • Praktizujúci Falun Gongu v Číne sú vystavení utrpeniu v pracovných táboroch, väzeniach a prevýchovných zariadeniach. Počet známych smrtí v dôsledku mučenia dosiahol doteraz 955 (máj 2004), desiatky tisíc bolo mučených počas pobytu v pracovných táboroch, väzniciach a osobitne ženy boli terčom početných foriem sexuálneho násilia, vrátane znásilnenia a núteného potratu.

Ja, dolepodpísaný, žiadam o okamžité ukončenie prenasledovania a krutého mučenia prívržencov Falun Gongu v Číne.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search