Ďalší slovenskí starostovia vyjadrujú nesúhlas s prenasledovaním Falun Gongu v Číne, časť III.

Praktizujúci Falun Gongu pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv oslovili niekoľko sto slovenských starostov listom, v ktorom jasne poukázali na mučenie, ktorému sú podrobovaní nasledovníci Falun Gongu v Číne. Pri tejto príležitosti tiež starostov požiadali o podporu petície na podporu ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Petíciu podporili viac ako desiati starostovia a často sa k nim pridali aj ďalší ľudia, napríklad pracovníčky obecných úradov, doručovateľky, vedúca školskej jedálne či miestny lekár.


Text petície:

Petícia Na podporu ľudských práv Praktizujúcich Falun Gongu v Číne
určená petičnému výboru SR a Spojeným Národom

***

Berúc do úvahy, že:

  • Falun Gong ako cvičenie a disciplína učí človeka žiť podľa zásad pravdivosti, dobroty a tolerancie a tým prispieva ku zlepšeniu spoločnosti ako celku,
  • Falun Gong podporuje dobré duševné aj fyzické zdravie človeka a pomáha uchovávať tradičné ľudské hodnoty úprimnosti, vytrvalosti a nesebeckosti,
  • praktizujúci Falun Gongu sú v Číne už 5 rokov vystavení neľudskému prenasledovaniu, sú bití, mučení a zabíjaní, aby sa vzdali svojho presvedčenia,

pripájam sa k výzve za okamžité ukončenie krutého prenasledovania a mučenia praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Ľudské hodnoty pravdivosti, dobroty a tolerancie majú byť zachovávané v každej krajine na svete.


Za obce sa vyjadrili: obec Konrádovce
obec Daletice
obec Demjata
obec Ďurkov
obec Chrasť Nad Hornádom
obec Kurimany
obec Nitrianska Blatnica
obec Ratkovská Lehota
obec Šarišské Jastrabie
obec Trenč
obec Vaďovce
obec Zbudza
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search