Dobrý skutek, který Zeng Bu učinil během návštěvy hlavního města

Zeng Bu žil za vlády dynastie Song (420 - 479 n. l.). Během návštěvy hlavního města se vydal do centra, když v tom z domu poblíž zaslechl, jak někdo žalostně běduje. Vyslal svého sluhu, aby se zeptal, co se děje. Z domu vyšel rozpačitě muž s poraženeckým výrazem. Svěřil se Zeng Buovi: "Býval jsem vládní úředník. V mé rodině došlo k jisté události, a tak jsem využil peníze daňových poplatníků pro osobní potřebu. Místní úřad vyšetřuje ten případ. Nemám dostatek peněz na to, abych vrátil částku, kterou jsem odcizil, takže mi nezbývá nic jiného, než prodat vlastní dceru kupci za 400 000 mincí (poznámka: 1000 mincí odpovídalo gramu stříbra). Když jste nás zaslechl, právě jsem se v slzách loučil se svou dcerou."

Zeng Bu mu řekl: "Řadový obchodník musí jezdit za obchodem v průběhu celého roku a zřídkakdy je doma. Kromě toho tvá dcera zestárne a její krása pomine, může být opuštěná. I já jsem vládní úředník. Proč svou dceru neprodáš mně?" Ten muž odpověděl: "Když já už jsem s ním podepsal smlouvu a vzal si peníze." Zeng Bu řekl: "Proč mu nevrátíš peníze a nestáhneš smlouvu? Když odmítne prodat ti tvou dceru zpět, vždycky na něj můžeš podat žalobu." Zeng Bu dal muži 400 000 mincí a ten souhlasil s prodejem své dcery.

Zeng Bu řekl: "Přiveď svou dceru odedneška za tři dny k západní bráně hlavního města Wushui." A tak podle dohody muž přivedl svou dceru na místo, Zeng Buova loď ale již tři dny předtím odplula. Zjevně nikdy neměl v úmyslu vzít si jeho dceru. Učinil dobrý skutek, aniž by cokoli žádal či hledal na oplátku.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200601/30882p.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search