Voda, pôvod života


Pradávny kultivačný systém Falun Dafa rieši záhady modernej vedy

Zhao Yihong

Volám sa Zhao Yihong a som z Tokia. Rád by som sa s vami podelil o niekoľko fotografií, ktoré ukazujú krásu a záhadnosť vodných kryštálov. Tiež by som rád povedal, že Falun Dafa je skutočnou vedou. Fotky a ich vysvetlenia sú prevzaté z kníh Odkazy vody 1, 2 a Voda pozná odpoveď s láskavým dovolení ich autora, ktorým je Dr. Masaru Emoto, predsedu IHM, medzinárodného zväzu Hado.

Obrázok A-1, A-2, A-3
 
Obrázok A-4, A-5, A-6

Čo sa týka vody, IHM vykonala veľa fascinujúcich pokusov. Postup pri pokusoch (obrázok A-3 a A-4) je takýto: Voda, ktorá sa má podrobiť testovaniu, sa nakvapká do 100 Petriho misiek a uloží sa do chladničky (obrázok A-1) na dve hodiny. Ľadové kryštáliky sa potom pozorujú mikroskopom v tmavom svetelnom poli a zmrazená špička sa fotí pri zväčšení 200 až 500 (obrázok A-5 a A-6). Zmrazené ľadové kryštály ďalej budeme nazývať kryštály.

Obrázok A-7, Čínsky znak pre vodu

V správe pri tomto obrázku Dr. Emoto vysvetľuje, že počas fotenia vodných kryštálov musí každý ľad v priebehu topenia sa na vodu prejsť stavom, ktorý je na tomto obrázku. Keď voda mrzne, stáva sa kryštalickou. V okamihu tesne pred návratom do tekutého stavu (pri teplote medzi -5°C a 0°C) vytvorí útvar, ktorý sa zhoduje s čínskym znakom pre vodu. Je možné, aby to ľudia v staroveku vedeli a vytvorili na základe toho čínsky znak pre vodu? Aj preto je znovuobjavovanie pôvodu čínskych znakov veľmi užitočné.

Obrázok A-8, Experiment, v ktorom sa vode púšťa hudba
 
Obrázok A-9

Kryštály zamrznuté počas počúvania Beethovenovej 6. symfónie (Pastorálna), jednej z jeho najslávnejších symfónií. Je to jasné a radostné dielo. Tento krásny kryštál podporuje predpoklad, že kvalitná hudba vplýva na vodu pozitívne.

Obrázok A-10

Kryštály zamrznuté po počúvaní Chopinovho "Valčíku na rozlúčku". Dr. Emoto vo svojej správe hovorí: "Ešte nikdy som nebol tak udivený, ako po zhliadnutí tohto kryštálu." Má taký tvar v dôsledku ovplyvnenia Chopinovým Valčíkom na rozlúčku? Základný tvar kryštálu je takmer dokonale rozdelený do menších častí, ktoré sú jedna od druhej oddelené. Je to napriek tomu, že zväčšenie mikroskopu je rovnaké ako pri ostatných fotkách.

Fotiek s kryštálmi po "počutí" hudby je obrovské množstvo, my sa však zastavíme po týchto niekoľkých príkladoch. Myslím, že každý kto tieto obrázky po prvýkrát videl, ostal v úžase pred veľkolepými prejavmi vody. Ako máme chápať fakt, že rôzne typy hudby podmienia vznik rôznych tvarov kryštálov? Priamu odpoveď môžeme nájsť v knihe Čuan Falun. "Počas histórie, otázka, či je hmota nad mysľou alebo opačne, bola vždy diskutovaná a debatovaná v spoločenstve filozofov. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám všetkým, že hmota a myseľ sú jedno a to isté." (Čuan Falun, Li Chung-č'). Vyššie uvedené obrázky kryštálov tiež naznačujú, že hmota a myseľ sú jedno a to isté.

Obrázok B-1

Zaujímavý pokus spravili amatéri, ktorý dvom kôpkam ryže opakovali každý deň "Ďakujem" a "Si hlúpa".

Pri tomto pokuse bola uvarená ryža rozdelená do dvoch identických sklenených nádob. Dve deti po dobu jedného mesiaca povedali ryži v nádobách slová "ďakujem" a "si hlúpa", hneď ako prišli zo školy. Výsledok bol taký, že ryža, ktorej hovorili "ďakujem" bola mierne skvasená a mala jemnú a zrelú ryžovú vôňu. Druhá časť ryže, tá ktorej hovorili "si hlúpa" bola čierna a hnilá. Jej pach bol úplne neznesiteľný. Správa z výskumu znela: "Toto nie je pokus, ktorý spravil výskumný ústav, takže výsledok môže byť zhoda náhod. Avšak mnoho iných ľudí opakovalo tento pokus tiež a dosiahli rovnaké výsledky. Zdá sa, že sa to netýka len vody, ale aj mikróbov. Mikróby sú ako my, pracujú tvrdo ak ich chválite a zlenivejú, ak ich urážate. Vyzerá to tak, že po počutí slov "ďakujem" a "si hlúpa" sa utvorili buď prospešné alebo škodlivé baktérie.

Ďalej sa pozrieme na vodu, ktorej boli ukazované slová.

Obrázok B-2, Pokus, v ktorom boli vode ukazované slová.
 
Obrázok B-3

Toto je voda po tom, čo jej boli ukazované slová "Láska/Vďačnosť". Autor vo svojej správe hovorí: "Z tejto vzorky sme odfotili mnohé kryštály, ale toto bol prvý krásny, ktorý sme uvideli. Naozaj, na svete nie je nič dôležitejšieho než láska a vďačnosť. Samotným vyjadrením lásky a vďačnosti sa voda okolo nás a v našom tele zmení na krásnu. To chceme aplikovať aj v našom dennom živote, nie?"

Obrázok B-4

Slová, ktoré boli vode ukazované, zneli: "Je mi z teba nanič. Zabijem ťa." Správa hovorí: "Toto sú slová, ktoré mladí ľudia používajú takmer denne. Voda po nich takto oškaredela, ako sme predpokladali. Kryštály boli zničené a rozptýlené. Skutočne to bol vizuálny obraz tých slov. To, že existujeme vo svete, kde sa tieto slová používajú tak často, je odstrašujúce. Niečo by sme so sebou mali urobiť."

Obrázok B-5, Voda prijímajúca televízne elektromagnetické vlny (počas 4 hodín)
 
Obrázok B-6, Destilovaná voda s nálepkou "Láska, Vďačnosť", na ktorú pôsobili elektromagnetické vlny.
 
Obrázok B-7, Destilovaná voda bez nálepky, na ktorú pôsobili elektromagnetické vlny.
 
Obrázok B-8, B-9

Destilovaná voda, ktorej premietli video "Život" (Obrázok B-9)

V správe autor hovorí: "Skúsili sme urobiť pokus dokazujúci, že keď budú vode na tom istom TV prijímači ukázané rôzne programy, zmení sa aj výsledok. Po tomto pokuse aj destilovaná voda bez nálepky "Láska, vďačnosť" vytvorila krásne kryštále. Po zhliadnutí týchto obrázkov nie je pre nás ťažké nadobudnúť dojem, že je jedno, či vode prezentujeme slová, hudbu alebo televízne programy. Voda preukazuje neuveriteľnú schopnosť zachytiť bežné odkazy skryté pod povrchom foriem a taktiež dokáže rozlíšiť ich morálnu úroveň." Ako by sme mohli pochopiť záhadnú duchovnú úlohu, ktorú tu hrá voda? Znova môžeme nájsť riešenie v knihe Čuan Falun: "Všetka hmota vo vesmíre, vrátane všetkých substancií, ktoré prenikajú vesmírom, sú živé bytosti s uvažovaním a všetky z nich sú podobami existencie vesmírneho Zákona na rôznych úrovniach." Nehovoria nám výsledky týchto pokusov, že voda má život a dokáže rozoznať dobré od zlého? Táto duchovnosť nie je obmedzená len na vodu, ale platí aj pre iné látky.

Ďalšie vety z Čuan Faluna nám pomôžu pochopiť princípy za týmito javmi. "Čo je teda Budhov Zákon? Najzákladnejšia povaha tohto vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, je najvyšším prejavom Budhovho Zákona. Toto je najzákladnejší Budhov Zákon. Budhov Zákon prejavuje rôzne podoby na rôznych úrovniach a vedie rôznym spôsobom na rôznych úrovniach. Čím nižšia úroveň, tým komplikovanejšia. Čiastočky vzduchu, kameň, drevo, zem, oceľ, ľudské telo - všetka hmota má túto povahu, byť pravdivý, súcitný a vydržať." "Táto povaha, byť pravdivý, súcitný a vydržať, je kritériom na hodnotenie dobrého a nedobrého vo vesmíre." "Nech sa ľudský morálny štandard akokoľvek mení, povaha vesmíru ostáva nezmenená a je jediným kritériom, ktoré rozoznáva dobrých ľudí od nedobrých."

Vyššie uvedené pokusy nám názorne ukázali, že všetky látky, vrátane vodných kryštálov, sú živé a dokážu rozlíšiť dobré od zlého.

Obrázok C-1, Voda z vodovodného kohútika v Kobe, krátko po zemetrasení Great Hanshin-Awaji
 
Obrázok C-2, Voda z rovnakého miesta odobratá o 3 mesiace neskôr

IHM vykonal sériu pokusov, ktoré ukazujú, že voda má schopnosť odrážať vedomie ľudí a meniť sa podľa neho. V správe z pokusu Dr. Emoto píše: "Doteraz sme mali veľmi zaujímavé skúsenosti s vystavením vody hudbe, jazyku a menám. Pokus vystaviť vodu jazyku mal väčšie výsledky, ako sme očakávali. Na základe výsledkov týchto pokusov sme prišli s hypotézou, že odkazy môžu byť vysielané pomocou "tvarov" ako slová a obrázky. Avšak neočakávali sme, že kryštály budú vykazovať takú dramatickú a jasnú zmenu. Uvedomili sme si, že voda ukladá a prenáša odkazy. Preto sme nemohli odolať vstupu do oblasti ľudského vedomia. Chceli sme zistiť, aký druh zmeny dokáže vyvolať myšlienka."

Dovoľte mi ukázať výsledky jeho pokusov s vedomím.

Vo svojej správe Dr. Emoto hovorí: "17. januára 1995, tri dni po veľkom zemetrasení Hanshin-Awaji, ktoré sa stalo v oblasti Kobe, sme spravili obrázky z kryštálov, ktoré sme našli vo vode z kohútika v Kobe (aká vtedy tiekla). Je to akoby voda podliehala strachu, panike a hlbokému smútku ľudí bezprostredne po zemetrasení. Kryštály boli úplne zničené. Bol to obrázok, pri pohľade na ktorý sa ľudia chveli. Dokonca sme mali pocit, že to nemôžeme zverejniť, pretože zrkadlí mimoriadne trápenie. Avšak tri mesiace potom... Pomocné ruky a súcit celého sveta smerovali k ľuďom v Kobe. Tieto kryštály akoby ukazovali pocity záujmu a dobrých želaní." Ďalší pokus s vedomím bol spravený s vodou z kohútika, ktorú nazbierali v Shinagawa v Tokyu.

Obrázok C-3, Voda z kohútika, deň pred pokusom "Čchi, duša a duch lásky".
 
Obrázok C-4, Rovnaká voda, potom ako prijímala "Čchi, dušu a ducha lásky" vedomia vysielaného 500 ľuďmi.

V tomto pokuse experimentátor poslal listy 500 inštruktorom HADO po celom Japonsku a požiadal ich o spoluprácu. Povedal im, že "2. februára 1997 o 2:00 nechám šálku s vodou z Shinagawa-y na stole vo svojej kancelárii. Prosím pošlite tej vode svoje pocity v rovnakom čase z celého Japonska. Samozrejme, aby sa táto voda stala čistou vodou, pošlite jej prosím "Čchi a ducha lásky" a želanie, aby sa voda stala čistou. Ďakujem."

Dr. Emoto hlásil, "Samozrejme, nespravili sme žiadnu fyzickú zmenu. Neočakávali sme to, ale boli sme schopní získať jasnú zmenu v stave tej vody. Ľudia z personálu boli takí dojatí, že takmer plakali. Vážime si všetkých z celého Japonska, ktorí s nami spolupracovali. Začali sme mať pocit, že ľudské myšlienky sa dajú zhromaždiť bez ohľadu na to, ako ďaleko sú ľudia." Týmto spôsobom nám vodné kryštály jasne ukázali, že vedomie ľudských bytostí je v skutočnosti materiálne existujúca látka a že táto látka môže dokonca zmeniť naše prostredie.

Hoci tento pokus s vedomím je revolučný a nový, vytvorený záver nie je revolučný. Vo svojej knihe Čuan Falun pán Li Chung-č' popisuje charakter vedomia ako "Ľudia, ktorí dnes študujú ľudské telo, objavili, že ľudské myšlienky a aktivita mozgu môžu vytvárať látku. Na veľmi vysokej úrovni vidíme, že je to skutočne látka, ale táto látka nie je vo forme mozgových vĺn, ktoré sme dnes výskumom objavili. Namiesto toho je vo forme úplného ľudského mozgu." Nedá sa inak, len doplniť ho ďalším tvrdením pána Li, že "...Ako ľudská bytosť ste dobrým človekom, iba ak môžete nasledovať povahu tohto vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Človek, ktorý sa odchýli od tejto povahy, je skutočne nedobrý človek." Toto morálne motto sa zdá byť veľmi jasné a nemalo by sa prehliadať o nič viac ako obrázky vodných kryštálov, ktoré sú tu zobrazené.

Z dobroty (Šan) sa môže vytvoriť láska, krása, vďačnosť, pochopenie, ušľachtilosť, pomoc, sympatia a ďalšie. Neukazujú nám kryštály, že ak sa prispôsobíme vesmírnemu princípu pravdy-súcitu-tolerancie (Čen-Šan-Žen), získame najvyššiu harmóniu a šťastie, v opačnom prípade budeme mať negatívne prejavy ako utrpenie a škaredosť.

V niekoľkých posledných minútach vstúpme ešte do sveta zázrakov, ktoré nám môžu priniesť pokusy s kryštálmi.

V týchto pokusoch boli vode ukazované slová "Múdrosť", "Vesmír" a "Láska/ďakujem" v každom z týchto jazykov: japonsky, anglicky a nemecky. Pôvodná voda, ktorú použili, bola očistená voda rovnakej kvality. Vo výsledku boli sformované kryštály, bez ohľadu na jazyk, veľmi podobné čo sa týka tvaru.

Obrázok D-1, D-2, D-3, Kryštály, potom ako si prečítali slovo "Múdrosť" v japončine (1), angličtine (2) a nemčine (3)
 
Obrázok D-4, D-5, D-6: Kryštály, potom ako si prečítali slovo "Vesmír" v japončine (1), angličtine (2), gréčtine (3)
 
Obrázok D-7, D-8, D-9: Kryštály, potom ako si prečítali slovo "Láska/Ďakujem" v angličtine (1), japončine (2), nemčine (3)

Majster Li uvádza v knihe Čuan Falun "...myšlienka, vytvorená ľudským mozgom, je látkou" Jasne poukazuje na to, že "...skutočné odkazy vysielané ľudským mozgom nepochádzajú zo samotného ľudského mozgu - nevysiela ich mozog, ale hlavná duša. ... Ak ľudské telo nemá hlavnú dušu, ak nemá temperament, povahu a charakterové vlastnosti, ak nemá toto všetko, je to iba kus mäsa a nie úplná osoba s individualitou. Takže akú funkciu má ľudský mozog? Ako to vidím ja, ľudský mozog vo forme tejto fyzickej dimenzie je len spracovávajúca továreň. Skutočný odkaz je vyslaný hlavnou dušou, ale to, čo vysiela, nie je jazyk, ale odkaz vesmíru, ktorý predstavuje určitý zmysel. Potom čo náš mozog prijme takýto príkaz, spracuje ho do nášho súčasného jazyka, do takejto vyjadrovacej formy; vyjadríme ho gestami rúk, výrazom v očiach a celkovými pohybmi tela. Mozog robí len toto. Skutočné príkazy a myšlienky pochádzajú od hlavnej duše." Vodné kryštály jasne ukazujú, že hoci slovo s rovnakým významom sa píše rôzne v rôznych jazykoch, to, čo voda vidí je presne esencia toho slova, ktorá má tiež život a preto sa prirodzene môže odraziť v slove v podobných tvaroch.

Dr. Emoto píše v závere svojej správy: "Hodnotenie vody pomocou fotografovania vodných kryštálov je nový prístup, ktorý pochádza z úplne odlišného pohľadu, ako je ten bežných konvenčných vedeckých analýz a vyhodnocovacích metód. Z týchto pokusov sme sa naučili, že o vode vlastne nevieme nič. Nakopilo sa ešte viac otázok a problémov, jeden na druhom."

Preto sa priamo pýta: "Pochádza voda z vesmíru?" Potom si pre seba odpovedá: "Začnime otázkami o vode, ktorá existuje na zemi. Prečo existuje voda? Pôvod vody je zahalený v tajomstve. Ako postupujú vesmírne výskumy, potvrdilo sa, že voda existuje na Marse. Začíname chápať, že voda nie je jedinečnou pre Zem, ale existuje všade v priestore." "Všetci vedia, že život nemožno vytvoriť bez vody. Ak pôvod života, teda voda, je z vesmíru, potom môžeme predpokladať, že ľudské bytosti sú mimozemské." "Ak je uznaný tento fakt, potom pôvod ľudských bytostí, Darwinova teória evolúcie a ďalšie teórie o histórii Zeme a života, budú úplne zmenené." "Vesmír je pre ľudské bytosti príliš veľký a je to nepredstaviteľná entita. Pravdou veci je, že hlbším skúmaním vody možno budeme schopní pochopiť toho viac o vesmíre. Samotná tá myšlienka je vzrušujúca."

V prednáške pána Li Chung-č', zakladateľ Falun Dafa, odpovedal na jednu z otázok študentov o pôvode života nasledovne: "Môžem vám povedať, čo je pôvodom hmoty a života, ktorý existuje v rôznych ríšach v tomto našom vesmírnom tele. V skutočnosti je pôvodom hmoty voda. Ale voda, ktorá je pôvodom života vo vesmíre, nie je zemskou vodou bežných ľudí." "Na rôznych úrovniach existujú rôzne pôvody hmoty, teda rôzne vody ako pôvody hmoty. Čím vyššia úroveň, tým vyššia je hustota tej vody. Vytvára rôzne častice, rôzne vody, a rôzne životy v rôznych priestoroch."

"Vesmír, ktorý poznáme, sa skladá z vody." (Prednášky v USA). Voda, život, vesmír a vlastnosti Čen-Šan-Žen: Aký je medzi nimi skutočný vzťah? Aby sme našli lepšiu odpoveď, úprimne vám odporúčam prečítať si knihy o kultivačnej praxi Falun Dafa.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/4/19/21151.html