Příběhy starověké Číny: Upřímný, laskavý a ochotný pomoci ostatním

Wang Zhaosu žil ve starověku in Suanzao (dnešní Yanjin , v provincii Henan) během vlády dynastie Song. Byl to muž čestný, laskavý, s bohatými zkušenostmi a byl vždy připraven pomoci ostatním. Byl člověkem, který po věcech toužil minimálně, a uvažoval s jasnou myslí.

Už od dětství pilně studoval, ale nechtěl se stát vládním úředníkem. Wang Zhaosu měl vynikající charakterové vlastnosti, ve vesnici, kde žil, si ho všichni vážili a z ostatních oblastí se často k němu sjížděli učenci, které on vyučoval. Kdykoli se mezi vesničany objevily konflikty, mnohé z nich neřešili soudně. Místo toho požádali Wanga Zhaosu, aby jim dělal prostředníka. To ukazuje, jak moc si ho obyvatelé vesnice vážili.

Když šel Wang nakupovat, zaplatil požadovanou cenu a nikdy nesmlouval. Lidé ve městě si to mezi sebou řekli: "Pan Wang nikdy nesmlouvá, když platí. Nikdy bychom na něm neměli požadovat vysokou částku."

Jednou Wang Zhaosu přestavoval dům, před branku si naskládal dřevěné trámy. Jednou večer se zloději snažili otevřít vrátka a ukrást trámy. Když to Wang Zhaosu zjistil, zůstal v tichosti, a dokonce trámy hodil za vrátka. Zahanbeni, zloději utekli. Od té doby se už nikdy ve vesnici neobjevil žádný zloděj.

Wang Zhaosu vlastnil osla, mnoho lidí si ho chodilo půjčovat. Kdykoli Wang Zhaosu musel odjet, vždycky se svého služebnictva ptal, zda si někdo nechce půjčit osla. Jen v případě, že mu řekli- "nikdo nepožádal o zapůjčení osla" - odjel Wang Zhaosu z domova. Obával se, že kdyby odjel, ten, kdo by potřeboval osla půjčit, by ho nemohl najít. Tak lidem toužil pomoci, tolik laskavosti v sobě měl.

Wang Zhaosu byl dobře znám svými znalostmi a ctností. Císař Taizu dynastie Song, Zhao Kuangyin, podnikl záměrně cestu, aby se Wanga Zhaosu zeptal na zásady, jak vládnout zemi a jak si udržet zdravé tělo. Wang Zhaosu řekl císaři: "Abyste vládl zemi, stačí, když budete milovat své občany, abyste se udržel v dobré kondici, stačí, když omezíte své touhy." Císař Taizu si tato slova namaloval na stěnu a pracovní stůl císařského dvora, aby si to pokaždé připomněl.

Císař Taizu chtěl, aby Wang Zhaosu byl vládním úředníkem, nicméně, ten netoužil po slávě a zisku, a tak nabídku odmítl. Později císař jmenoval Wangova syna profesorem v Národní škole (což byl pedagog v té nejvyšší škole v celé zemi). Císař Wanga Zhaosu odměnil čajem, léky a 200 tisíci, aby mohl v klidu dožít. Wang Zhaosu se dožil devětaosmdesáti let a zesnul ve svém domě.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200603/31878.html