Věda a Falun Gong

Pohled čínsko-amerického vědce

Zhou Zheng

[PureInsight.org] Důvodem, proč jsem se rozhodl napsat tento článek, je několikaletá pomlouvačná propaganda čínské komunistické vlády proti Falun Gongu. Mnoho mých dobrých přátel věří, že Falun Gong je proti vědě. Čínská komunistická vláda nedávno zahájila další mohutnou sérii útoků na Falun Gong ve jménu vědy. A tak bych se s vámi rád podělil o své skromné názory na toto téma.

Abych toto téma objasnil, nejdříve musíme porozumět, o čem věda opravdu je. V "Encyklopedii Britannica" je následující definice vědy: "Jakákoli soustava znalostí, která se týká fyzického světa a jeho fenoménu a která je spojena s nezaujatým, objektivním pozorováním a systematickými pokusy. Všeobecně věda zahrnuje získávání znalostí přinášející obecné pravdy či platnost těchto základních principů." (1)

Další otázkou pak je: co je Falun Gong? Není jednoduché na to odpovědět. Především - předtím než pronásledování Falun Gongu v Číně začalo, někteří lidé nikdy o Falun Gongu neslyšeli. Kromě toho knihy Falun Gongu v Číně byly buď zabaveny či zničeny. Po několikaleté pomlouvačné propagandě mnoho Číňanů nemělo žádný jiný způsob, jak se o Falun Gongu dozvědět, než tak jak ho líčí, popisuje propaganda čínské komunistické vlády. Během kulturní revoluce čínská vláda napadala Konfuciovo učení a mnoho čínských klasických románů jako např. "Všichni muži jsou bratři " (Okraj vody). Ale aspoň jsme v té době měli k dispozici Konfuciovy knihy a klasická díla čínské literatury. Mohli jsme je číst a přesvědčit se na vlastní oči, zdali vláda říká nebo neříká pravdu. Ale nyní knihy Falun Gongu nejsou veřejnosti v Číně dostupné. Samozřejmě to čínské vládě usnadňuje, aby Falun Gong pomlouvala, protože nikdo v Číně nemá přístup ke knihám Falun Gongu, aby si informace o něm ověřil, které jsou součástí vysílání vládní propagandy. Veřejnost v Číně nemá proto na výběr, než jen přijmout vše co propaganda čínské komunistické vlády o Falun Gongu tvrdí.

Jako vědec žijící ve Spojených státech amerických mám k Falun Gongu přístup a přečetl jsem si jeho knihy. Všechny jsou k dispozici na internetu ke stažení zdarma. (Pozn. - lidé v Číně nemají přístup ke knihám na internetu, protože čínská komunistická vláda blokuje všechny webové stránky Falun Gongu). V knihách Falun Gongu jsem nenašel nic, co by bylo nevědecké či proti vědě. Nyní vysvětlím některé z často kladených otázek o postoji Falun Gongu k vědě.

Jednou z fám je, že Falun Gong nedovoluje svým studentům, aby brali léky. Ve skutečnosti jde o nesprávné pochopení. Například někteří lidé nesáhnou po západní medicíně, když mají rýmu, ale raději si vezmou usušené bylinky. Nikdo by v tomto případě nic nenamítal. Proč tomu tak je? Protože je mnoho různých léčebných postupů. Všeobecně existuje západní a čínská medicína. Čínská medicína se skládá z bylinek, akupunktury, čchi-kungu a mnoha dalších škol. Je na každém, když přijde na to, pro jaký lék se rozhodnout, buď pro západní medicínu, bylinky či čchi-kung. Falun Gong je další možností pro lidi, kteří hledají léčebný prostředek na své nemoci. Jeho výjimečné účinky na zdraví jsou dobře známy. (2) Kromě toho Falun Gong nemá pravidlo, které říká, že jeho studenti nesmějí brát léky. To je jedna z nepravdivých fám, které čínská komunistická vláda vytvořila, aby napadla a očernila Falun Gong.

Někteří lidé mají na Falun Gong negativní názor, protože určité pasáže v knihách Falun Gongu byly pro ně těžce pochopitelné či obtížné k přijetí. Opravdový vědec bude tolerovat teorie jiných vědců, i když jsou v rozporu s jeho vlastními, protože ví, že účelem toho, aby se věda rozvíjela, není prokázat, že ostatní se mýlí, ale hledat pravdu. Například průměrný Číňan si myslí, že průjem je způsoben vystavení se chladu a že když sní horkou polévku a teple se oblékne, vyléčí se. Není to něco, s čím by průměrný Američan souhlasil. Američané si myslí, že průjem je způsoben bakteriální infekcí. Takže si vezmou lék, aby léčili tu infekci, což také pomůže průjem zastavit.Řečeno ze širší perspektivy - lidské pochopení přírody se neustále mění a rozvíjí. Když objevíme nové věci a dosáhneme nových porozumění, možná objevíme, že některá z našich předchozích porozumění jsou naprosto mylná. Například vědci v minulosti diskutovali o tom, zdali se Slunce otáčí kolem Země či Země se otáčí kolem Slunce. Dovolte, abych uvedl další příklad. Je všeobecně známo, že nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je přímka spojující tyto dva body. Ale ve skutečnosti z pohledu fyziky a astronomie přímka spojující dva body nepředstavuje nejkratší vzdálenost mezi těmito dvěma body v prostorovém zkreslení.

Newton a Einstein jsou považování za největší fyziky všech dob. Formovali moderní vědu. Oba dva v pozdějších letech zjistili, že náboženství mohou poskytnout odpovědi na mnohá tajemství, která věda nemůže vysvětlit.

Zlepšování a udržování zdraví je vždycky ošemetná otázka. Podle statistik z "Food and Drug Administration"(FDA) společnosti na výrobu léků znatelně zvýšily prostředky na výzkum a vývoj nových léků, ale počet objevů nových látek se snížil. Kromě toho lidstvo nenašlo účinné prostředky na epidemie jako je AIDS nebo SARS a ptačí chřipka. Lidé se více než kdy jindy zajímají o nalezení lepších způsobů k udržení svého zdraví. Více a více lidí na západě se věnuje meditacím jako způsobu, jak odstranit stress a zlepšit své zdraví. "National Institute of Health (NIH) ve Spojených státech amerických již řadu let zkoumá vztah mezi lidskou duší a zdravím.

Tradiční čínská medicína léčí nemoc tím, že ji odstraní od "jejích kořenů", zatímco západní medicína léčí nemoc tím, že odstraňuje příznaky, které jsou na povrchu. Západní medicína potlačuje nemoc, která se zdá na povrchu, ale už se nutně nezaměřuje na kořen příčiny nemoci. Kromě toho je lidské tělo harmonická soustava. Mnoho léků má vedlejší účinky. Je také obtížné určit vedlejší účinky léků. Samozřejmě když člověk onemocní, nemá jinou volbu než si vzít léky. Ale pokud se lidé mohou uzdravit nebo předejít nemoci díky tradiční čínské medicíně nebo čchi-kungovému cvičení, není to lepší způsob?

V knize Falun Gong je několik odstavců, které se zaměřují na zdraví a dokonce rozvíjení nadpřirozených schopností prostřednictvím kultivace. Někteří lidé napadají Falun Gong kvůli těmto věcem. Ve skutečnosti studium lidského těla je oblast, která stále potřebuje další prozkoumání. Nevšímat si nebo nevěřit fenoménu, který věda ještě nemůže vysvětlit, není jen postoj, který by vážený vědec měl mít. Podívejme se na čínskou akupunkturu jako příklad. Je kolem nás tisíce let a je založena na teorii, že existují energetické kanály uvnitř lidského těla. I když moderní západní věda uznává účinky akupunktury, neprovedla žádná hlubší zkoumání energetických kanálů v lidském těle. Pokud budeme schopni zužitkovat energetické kanály, na nichž staví akupunktura, a zlepšit je na celkové úrovni prostřednictvím praktikování čchi-kungu a jako následek trpět menším počtem nemocí, nebude to lepší způsob?

Podle mého názoru člověk, který má nezaujatý pohled a všeobecně rozumí tradiční čínské kultuře, čínské medicíně, čchi-kungu a "Knize proměn", by měl být schopen přijmout většinu z učení Falun Gongu. To je pravděpodobně důvodem, proč ti lidé s postranními úmysly, kteří začali pronásledovat Falun Gong, se rozhodli zničit knihy Falun Gongu. Pokud lidé v Číně budou mít otevřený přístup ke knihám Falun Gongu, pak pravda o Falun Gongu bude mluvit za sebe a nebude způsob, jak ospravedlnit pronásledování Falun Gongu.

Před pronásledováním mnoho mých známých o Falun Gongu nevědělo. Dojem o Falun Gongu se zcela vytvářel z toho, co hlásala čínská média a propaganda Komunistické strany Číny. Během několika posledních desetiletí z politických důvodů čínská komunistická vláda bezohledně napadala mnoho vědeckých teorií, které dnes považujeme za pravdu, jako například Mendlovu teorii genů, kvantovou teorii a teorii relativity. Existuje čínské přísloví: "Učenec nemůže přesvědčit tupého násilníka." Běžní lidé v Číně neví nic víc než ostatní, jen slepě následují proud společnosti a věří tomu, co jim vláda řekne.

Z vědeckého úhlu pohledu si myslím, že Falun Gong poskytl lidem alternativní způsob, jak si zlepšit duchovní i fyzické zdraví. Někteří lidé se rozhodnou se ho naučit, jiní se rozhodnou se ho nenaučit. Oba postoje jsou v pořádku. Na druhé straně bezdůvodně útočit a odpírat lidem příležitost dozvědět se o něm rozhodně není něco, co odpovídá zásadám vědy. Co je dokonce strašnější, je, že nevinní praktikující Falun Gongu jsou pomlouváni, pronásledováni a zabíjení kvůli své víře ve Falun Gong. Kdo - nakonec - jsou těmi, kteří jsou opravdu proti vědě?

Lidské bytosti nikdy nepřestanou hledat pravdu a nepřestanou se postupně zlepšovat v jejím pochopení. Pravda se nemění, aby se přizpůsobila omezenému lidskému vědění. Možná dojde k tomu, že jistí lidé s postranními úmysly mohou dočasně uspět v tom, že "očerní" pravdu a politickou propagandou budou proti Falun Gongu popouzet veřejnost. Ale brzy vyjde najevo, že tyto pomlouvačné lži jsou hlouposti.

Na závěr bych se s vámi rád podělil o příběh, který jsem zaslechl, když jsem byl malý. Je to zjevně dobrá analogie k pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny. Bylo nebylo, v oceáně žila chobotnice. Jednou chobotnice uviděla překrásnou bílou labuť letící v oblacích. Chobotnice jí záviděla krásu a svobodu létat, a tak se jí zmocnila žárlivost a vztek. "Proč ta bílá labuť smí být jiná než my - chobotnice?" A tak chobotnice ze svého váčku vypustila inkoust a vystřelila ho s veškerou silou směrem k překrásné labuti. Tím černým inkoustem jen pokryla vodu kolem sebe. Chobotnice byla tímto útokem nadšena. Myslela si: "Nyní budeme všichni potřísněni černým inkoustem." Mezitím překrásná labuť odletěla a obloha vypadala krásně a vznešeně jako vždycky.

Poznámky:
(1) http://www.britannica.com
(2) http://zhengjian.org/zj/articles/2002/6/21/16537.html (pouze čínsky)
(3) http://www.pureinsight.org/pi/articles/2003/5/3/26956.html

Zdroj: http://www.pureisnight.org/pi/articles/2004/5/31/2272p.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search