Dr. Wang z Organizácie pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu v Číne sa stretol s prof. Vladimírom Krčmérym

Dr. Wang z Organizácie pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu(WOIPFG) v Číne v dňoch 19. a 20. septembra navštívil Slovensko. V rámci svojho štvrtkového programu sa stretol s prof. Vladimírom Krčmérym, rektorom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Dr. Wang prezentoval výsledky vyšetrovania WOIPFG, ktoré dokazujú, že násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu pokračujú v Číne do dnešných dní. Špeciálne spomenul výsledky posledného vyšetrovania, ktoré prebehlo od 19. októbra do 2. decembra 2018, v ktorom 17 vedúcich pracovníkov orgánových transplantačných nemocníc z 12 nemocníc v 11 provinciách, všetci bez výnimky povedali, že môžu garantovať zariadenie orgánovej transplantácie v priebehu 1 až 2 týždňov. Medzi nimi 10 ľudí priznalo, že stále používajú orgány od praktizujúcich Falun Gongu.

Prof. Krčméry povedal, že vie o nelegálnom obchode s ľudskými orgánmi a má tieto informácie aj z iných krajín a taktiež vyjadril ochotu pomôcť s informovaním verejnosti o tejto dôležitej téme.

Prof. Vladimír Krčméry(vľavo) s Dr. Wang Zhiwen.