Návod na skladanie lotosových kvetov

 

Obr. 1, Hotový lotosový kvietok
Obr. 2, Rozloženie papierikov na formáte A4

Papierové lotosové kvety v sebe nesú jednoduchosť a vnútorné čaro, preto si ich nasledovníci Falun Gongu často vyberajú, aby nimi ukázali krásu a čistotu Falun Gongu a jeho ušľachtilých princípov: Pravdivosti, Súcitu a Tolerancie.

Skladaním lotosových kvetov a ich rozdávaním sa deti po celom svete zároveň môžu zapojiť do akcie "lupienky mieru". Pomôžu tak upovedomiť ďalších ľudí o utrpení nevinných ľudí, ktorí sú v Číne kruto prenasledovaní za svoju vieru vo Falun Gong.

Na zloženie lotosového kvetu potrebujeme:
Farebné papiere, gumičku alebo hrubšiu nitku a záložku (záložku môžeme nahradiť papierikom, na ktorý napíšeme odkaz).

Príprava farebných papierikov

Nastriháme alebo narežeme si 12 kúskov farebných papierikov rozmerov 13,5 * 7,5cm. Na papier formátu A4 sa takýchto papierikov zmestí práve 6 (Obr. 2). Rozmery papierikov sa prípadne dajú upraviť podľa toho, či chceme mať kvietok väčší alebo menší.

Osem kúskov papierikov (napríklad červenej farby) použijeme na dve vrstvy lupeňov kvetov a zvyšné štyri kúsky papierikov (zelenej farby) použijeme na listy.

Postup pri skladaní okvetných lístkov
Papierik zložíme napoly pozdĺž dlhšej strany. Potom zložíme všetky štyri rožky smerom von, akoby sme robili lodičku (Obr. 3). Napokon preložíme dve dlhšie strany papierika smerom von, aby sa okraje dostali ku stredu (Obr. 4). Výsledný lupeň je na Obr. 5. Takýmto spôsobom zložíme všetkých osem kúskov papierikov na okvetné lístky.

Obr. 3, Skladanie lupeňa, krok 1
Obr. 4, Skladanie lupeňa, krok 2
Obr. 5, Zložený lupeň
Obr. 6, Zložený list

Postup pri skladaní listov
Skladanie listu sa veľmi podobná na skladanie lupeňa, len s tým rozdielom, že papierik skladáme smerom dnu. Postupujeme takto: papierik zložíme napoly pozdĺž dlhšej strany. Potom zložíme všetky štyri rožky smerom dnu a preložíme dve dlhšie strany papierika smerom dnu, aby sa okraje dostali ku stredu. Výsledný list je na Obr. 6. Takýmto spôsobom zložíme všetky štyri kúsky papierikov na listy.

Vytvorenie listo-lupeňov
Na zložený list položíme najprv jeden lupeň kvetu a potom aj druhý lupeň kvetu. Druhý lupeň kvetu musí zakrývať prvý lupeň kvetu, teda preložené pozdĺžne časti prvého lupeňa sú pod druhým lupeňom (Obr. 7). Takto postupujeme aj pre ďalšie listy a lupene, spolu takto poskladáme štyri listo-lupene. Tieto štyri listo-lupene si položíme k sebe a v strede ich spolu previažeme hrubšou nitkou alebo upevníme gumičkou (Obr. 8).

Obr. 7, Skladanie jedného listo-lupeňa
Obr. 8, Spojenie listo-lupeňov

Vytvorenie okvetnej ružice a kvetu
Od zviazaného stredu rozložíme listo-lupene do ôsmich smerov (Obr. 9) a zažneme skladať prvú vrstvu kvetu. Robíme to tak, že každý druhý lupeň ohýbame smerom nahor ku stredu (Obr. 10). Do akej miery lupeň ohneme záleží na nás, niekedy môžeme spraviť kvet viac otvorený, inokedy ho môžme zatvoriť do púčiku.

Obr. 9, Vytvorenie okvetnej ružice
Obr. 10, Skladanie prvej vrstvy kvetu

Zloženie všetkých vrstiev kvetu a listov
Pokračujeme v ohýbaní lupeňov nahor, najprv zvyšné štyri lupene z vrchnej vrstvy a potom zaradom všetky lupene zo spodnej vrstvy (Obr. 11). Keď sme poskladali okvetie, zložíme listy. Listy príliš neohýbame, iba ich mierne sploštíme (prehneme v opačnom smere) a ohneme nahor (Obr. 12).

Obr. 11, Zloženie všetkých vrstiev kvetu
Obr. 12, Zloženie listov

Pripevnenie záložky s odkazom
Na lotosový kvet môžeme pripevniť záložku s odkazom pre človeka, ktorému sa lotosový kvet chystáme dať. Nezabudnite, musí to byť pozitívny odkaz, pretože len pozitívny odkaz spraví Váš kvietok krajším a hodnotnejším.

Tento návod si môžete stiahnuť vo forme:
Word Dokumentu
PDF Dokumentu