Násilné potláčanie 100 miliónov ľudí

Jedna z najväčších kampaní náboženského prenasledovania na svete, za posledných 20 rokov.

Milióny nevinných ľudí bolo v Číne vyhodených z práce, vylúčených zo školy, uväznených, mučených či dokonca zabitých len preto, že praktizovali Falun Gong.

Ľudia, ktorí sa dnes v Číne Falun Gongu venujú, žijú každý deň pod rizikom, že ich čínska polícia uväzní, bude mučiť – alebo ešte horšie.

video: PRÍBEH  PRENASLEDOVANIA – Bližší pohľad na to, prečo a ako sa Čínska komunistická strana zamerala vo svojej násilnej kampani na Falun Gong, s cieľom „vykoreniť“ túto prax.

Milióny zatknutých a uväznených

Pre milióny ľudí v Číne je najzákladnejšou realitou kampane proti Falun Gongu dlhé obdobie zadržiavania v táboroch „reformy prostredníctvom práce“ alebo vo väzeniach – v čínskom systéme gulagov – po zinscenovaných, či jednoducho neexistujúcich súdnych procesoch. Ďalší sú zadržiavaní v provizórnych väzenských centrách alebo „čiernych väzniciach“ – v sieti nelegálnych zadržiavacích centier v Číne.

Zadržaní sú často nútení pracovať 20 hodín denne a vyrábať – bez nároku na mzdu – hračky, svetielka na vianočný stromček, paličky a futbalové lopty na vývoz. Tí, čo odmietnu, sú mučení.

O rozsiahlom zadržiavaní a väznení praktizujúcich Falun Gongu informovala OSN, ministerstvo zahraničných vecí USA, Amnesty International, ako aj mnohé médiá.

Video: Príbeh Zhiwen Wanga: Zhiwen bol jedným zo štyroch známych praktizujúcich Falun Gongu z Pekingu, ktorí boli vo vykonštruovanom procese odsúdení až na šestnásť rokov väzenia. V krátkom filme sa o príbeh svojho otca podelí jeho dcéra Daniela, ktorá žije v Spojených štátoch. (6 min)

Vymývanie mozgov a „transformácia“

V pracovných táboroch, väzniciach alebo v takzvaných prevýchovných centrách sú zadržaní praktizujúci Falun Gongu nútení podstupovať niečo, čo sa dá opísať len ako vymývanie mozgov. Cieľom Čínskej komunistickej strany je prinútiť týchto ľudí, aby sa zriekli svojho duchovného presvedčenia, aby začali považovať Falun Gong za nebezpečný, a tiež udávať ostatných, ktorí aktívne odhaľujú prenasledovanie.

Kľúčovými zložkami procesu vymývania mozgov alebo toho, čo strana nazýva „transformáciou“, je: spánková deprivácia, hodiny núteného sledovania videí očierňujúcich Falun Gong, vyhrážky a „bojové stretnutia“ v štýle kultúrnej revolúcie. Niektorým obzvlášť „tvrdohlavým“ jedincom, ktorí sa odmietajú transformovať, sa podávajú psychotropné látky – ako „liečenie“ nesprávneho politického myslenia. Ide teda o ucelené psychologické prenasledovanie (viac o psychologickom prenasledovaní).

V prelomovej reportáži denníka Washington Post sa píše o mužovi, ktorý prešiel touto „transformáciou“. Po prepustení skonštatoval: „Za posledné dva roky som videl to najhoršie, čo človek dokáže. Sme naozaj tie najhoršie zvieratá na Zemi.“

Video: Toto je osobné svedectvo praktizujúceho Falun Gongu, pána Chen Ganga, ktorý bol mučený v pekinskom väzení.

Mučenie

Od začiatku roka 2000 bolo používanie mučenia na uväznených praktizujúcich Falun Gongu široko zdokumentované hlavnými médiami, organizáciami na ochranu ľudských práv i OSN. Portál Minghui.org zdokumentoval najmenej 100 000 prípadov mučenia a je vážny dôvod domnievať sa, že skutočný počet obetí je niekoľkonásobne vyšší.

Medzi časté techniky mučenia patria napríklad šoky elektrickými obuškami, pálenie železom, niekoľkodňové zväzovanie tela v bolestivých polohách, násilné podávanie škodlivých roztokov cez plastovú hadičku zavedenú do nosa, či vytrhávanie nechtov bambusovými paličkami. Znásilňovanie a sexuálne mučenie praktizujúcich Falun Gongu vo väzbe je  rozšírené tiež.

Video: Pani Gao Rongrong, 37-ročná účtovníčka na umeleckej škole v čínskom meste Shenyang, bola nezákonne väznená a mučená v rámci celoštátnej kampane na potlačenie Falun Gongu.

Odoberanie orgánov

Konečné riešenie, ktoré má Čínska komunistická strana pre obrovský počet uväznených Falun Gongu, je však oveľa desivejšie.

Odhady viacerých nezávislých správ naznačujú, že desaťtisíce (možno až státisíce) praktizujúcich Falun Gongu mohli byť zabité s cieľom získať ich životne dôležité orgány. Tieto sa potom používajú v prekvitajúcom obchode s transplantovanými orgánmi v Číne.

Stále žijúcim praktizujúcim Falun Gongu so zhodnými krvnými skupinami odoberajú pečene, obličky, srdcia, či rohovky a predávajú ich straníckym funkcionárom a iným zúfalým, no zároveň bohatým ľuďom z Číny i zo zahraničia. Telefonáty utajených vyšetrovateľov do čínskych nemocníc zachytili lekárov, ktorí sa touto praxou dokonca chválili (viac o odoberaní orgánov).

Cenzúra a propaganda podporujú násilie

Ako pri každej genocíde v dvadsiatom storočí, použitie extrémneho násilia vyžaduje najprv  dehumanizáciu „tých druhých“ prostredníctvom propagandy. Jedným z kľúčových opatrení strany pri prenasledovaní bolo obmedzovanie a skresľovanie informácií o Falun Gongu – v Číne aj inde.

Od prvého dňa potláčania Falun Gongu režim zakázal všetky knihy a informácie, kde bol Falun Gong opisovaný pozitívne. Všetky webstránky, ktoré súviseli s praktizovaním, boli okamžite zablokované. Verejne sa pálili milióny kníh Falun Gongu. Režim sa totiž obával, že by sa ľudia mohli dozvedieť o zdravotných prínosoch Falun Gongu a o tom, že je to normálny a pozitívny spôsob života, ktorý vyznávajú milióny ľudí.

Táto cenzúra sa samozrejme rozšírila aj do kybernetického priestoru, a to najmä vďaka západným spoločnostiam, ktoré s nadšením predávali sledovacie technológie bezpečnostným aparátom komunistickej strany. Výsledkom tohto postupu je, že Číňania sú momentálne väznení za online zverejňovanie dôkazov o mučení, alebo za jednoduché sťahovanie článkov o Falun Gongu.

Popri cenzúre sa strana snaží Falun Gong očierňovať prostredníctvom agresívnej propagandy. Režim sa odhodlal vykresliť Falun Gong ako nebezpečný, škodlivý a nenormálny.

Bývalý predseda strany Jiang Zemin sa postavil na čelo prenasledovania a tri mesiace po svojom zákaze, pridal Falun Gongu ešte nálepku „sekty“. Bol to preňho prostriedok na ďalšie manipulovanie verejnej mienky. Pod vedením ČKS následne rôzne ministerstvá a štátne médiá vydali množstvo publikácií, rozhlasových a televíznych relácií, dokonca i divadelných hier, komiksov a výstav, ktorých cieľom bolo démonizovať Falun Gong.

Vládni úradníci na celom svete medzitým hlásili, že dostávajú hanlivé materiály od čínskych straníckych funkcionárov. Často sprevádzané nátlakom na politikov, aby mlčali o prenasledovaní a aby zrušili svoje vyhlásenia o prínose Falun Gongu pre spoločnosť a nakoniec, aby blokovali miestne aktivity Falun Gongu, ako sú sprievody alebo konferencie.

Podobným nátlakovým taktikám a hrozbám boli vystavení aj podnikatelia, novinári a vedci, čo viedlo k tomu, že západná tlač a akademické kruhy niekedy až desivo mlčia.

Lži, ktoré zabíjajú – Propagandistická mašinéria Čínskej komunistickej strany

Spoločenský a ekonomický dopad

Vzhľadom k tomu, že 100 miliónov ľudí – vrátane riaditeľov podnikov, akademikov i vládnych úradníkov – sa stalo terčom útokov pre svoju vieru, je ťažké preceňovať ich vplyv na sociálny a hospodársky stav Číny.

Mnohí praktizujúci Falun Gongu sú bez ohľadu na svoju funkciu či zručnosti prepúšťaní zo zamestnania, vyhadzovaní z univerzít, zbavovaní zdravotnej starostlivosti aj dôchodkov, dokonca nútení žiť bez domova. Sú tiež vystavení nespočetným formám diskriminácie, v rodinách, na školách, či v práci.

Pokojný občiansky odpor

Keď sa v roku 1999 začalo prenasledovanie, desiatky miliónov Číňanov, ktorí Falun Gong praktizovali, stáli pred voľbou. Jednou z možností bolo opäť sa podriadiť komunistickej strane a vzdať sa viery, ktorá im priniesla lepšie zdravie, duchovné vedenie a novú nádej. Druhou možnosťou sa zdalo pokračovať v praktizovaní v tichosti doma – ale ako sa rýchlo ukázalo pri raziách, to bolo nemožné. Poslednou možnosťou bolo otvorene vzdorovať prenasledovaniu napriek tomu, že človek dobre vedel, aké bolestivé následky to môže mať. Bez ohľadu na zvolenú reakciu praktizujúci Falun Gongu preukázali pozoruhodnú odolnosť. V Číne sa dodnes venujú Falun Gongu desiatky miliónov ľudí a niektorí noví sa dokonca stále  pridávajú.

Praktizujúci Falun Gongu dôsledne odmietajú násilie a namiesto toho sa zameriavajú na využívanie všetkých dostupných mierových ciest. Praktizujúci sa najprv snažili presvedčiť predstaviteľov komunistickej strany prostredníctvom listov a petícií. Keď tieto ich žiadosti nenašli odozvu, šli na Námestie nebeského pokoja, kde sa snažili tichou meditáciou alebo vyvesením transparentov apelovať na svedomie čínskeho ľudu, ako aj na svetových lídrov. Keďže prenasledovanie naďalej pokračovalo, Falun Gong začal čeliť štátnej propagande šírením informácií odhaľujúcich prenasledovanie prostredníctvom letákov, VCD, e-mailov a telefonátov.

Toto hnutie odporu – zložené z odvážnych individuálnych činov napriek veľkému osobnému riziku – predstavuje pravdepodobne najväčšie nenásilné hnutie na svete.

 

Z anglického originálu: https://faluninfo.net/violent-suppression-of-100-million-people/