Falun Gong - Stručná história prenasledovania

V apríli 2012 vyšla na Slovensku publikácia "Falun Gong - Stručná história prenasledovania". Publikácia popisuje šírenie Falun Gongu v Číne od roku 1992, jeho širokú popularitu v následných rokoch a rozoberá tiež udalosti, ktoré bezprostredne predchádzali začiatku prenasledovania v roku 1999.

Ďalej uvádza reakcie osobností vo svete i na Slovensku na prenasledovanie, ako i aktivity zamerané na zmiernenie a zastavenie prenasledovania a ich doterajšie výsledky.

 

Obálka publikácie