História prenasledovania Falun Gongu v Číne.

Obsah

Falun Gong, tradičná prax, ktorá pomohla 100 miliónom ľudí vo viac ako 50 krajinách
Stupňovanie nepriateľstva diktátorov voči Falun Gongu
Incident v Tchien-ťine
Pokojný apel praktizujúcich Falun Gongu 25. apríla
Ťiangova osobná kampaň voči Falun Gongu
Národná petícia praktizujúcich Falun Gongu 20. júla 1999
Sláva a hrdinstvo na námestí Nebeského pokoja
Mučenie a zabíjanie
"Transformácia"
Zinscenované sebaupálenie a podvádzanie svetovej mienky
Nátlak čínskej vlády na morálku vo svetovom meradle
Pokus o vraždu praktizujúcich v Južnej Afrike
Boj medzi pravdou a klamstvom
"Prichádzame kvôli vám"
Hľadanie spravodlivosti praktizujúcimi Falun Gongu
Apel na všetkých dobrých ľudí vo svete

Falun Gong, tradičná prax, ktorá pomohla 100 miliónom ľudí vo viac ako 50 krajinách

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa, kultivačná prax Veľkej Cesty Kolesa Zákona, je pradávnou formou kultivačnej praxe.

Od svojho dávneho vzniku čínska kultúra zahŕňala koncept "Jednoty neba a človeka". Spôsob, akým človek môže dosiahnuť túto Jednotu, alebo svoje pravé ja, sa nazýva kultivačná prax. Čínska literatúra je plná legiend o ľuďoch, ktorí dosiahli stav bohov, stali sa osvietenými, alebo získali Tao pomocou kultivácie a v čínskej histórii existovali tisíce rôznych škôl kultivácie. Kultivačná prax je preto všeobecný názov pre cvičenie mysle a tela, vedúca k prekročeniu obzorov človeka.


Falun Gong sa voľne cvičí vo viac ako 50 krajinách mimo Číny. Obrázok ukazuje skupinovú prax v Berlíne, Nemecko.

Kultivačná prax zanechala svoju stopu v takmer každom aspekte čínskej kultúry. Napríklad učenia Lao C' a Konfucia pôvodne viedli kultiváciu ich učeníkov. Veľký počet historických osobností, ktoré prispeli k formovaniu čínskej histórie, praktizovali kultiváciu. V skutočnosti, kultivácia morálneho charakteru bola počiatočnou podmienkou pre študentov každého vážneho štúdia a ich etické hodnoty boli odvodené z kultivácie a hrali základnú úlohu pri utváraní a udržiavaní spoločenskej morálky.

Kultivácia je tiež dlho uznávaná pre svoje účinky na fyzické zdravie a získanie vyšších schopností. Dobre známy je napríklad zdravotný účinok Taj-či a bojových umení. Všetci známi lekári v čínskej histórii praktizovali kultiváciu. Niektorí si vyvinuli schopnosť vidieť kanály meridiánov a bodov v ľudskom tele, niektorí mohli vidieť cez ľudské telo, aby zistili choroby, niektorí mohli vidieť, ako v tele človeka účinkujú byliny a niektorí dokázali vysielať energiu na liečenie chorôb. Títo praktizujúci dokázali vytvoriť teóriu a prax čínskej medicíny, ako je akupunktúra a čínske liečenie bylinami, ktoré poznáme dodnes.

Komunistická vláda v Číne rázne ukončila túto bohatú tradíciu kultivácie. Ateistická ideológia komunistickej strany a totalitná moc vopred vylučovala iné myšlienky. Kultivácia bola označená za "poveru" a bola brutálne prenasledovaná. Za prvé dva roky komunistickej vlády boli popravené približne dva milióny ľudí v mene "potláčania kontrarevolučných poverčivých siekt a tajných spoločenstiev." Počas nasledujúcich štyroch dekád sa na verejnosti nikto neodvážil ani len spomenúť slovo kultivácia.

Politický útlak však nemôže potlačiť choroby a opakované politické prenasledovania spôsobili vážnu fyzickú a psychickú ujmu čínskym občanom. Na utíšenie potreby po liečení a udržovaní zdravia boli v roku 1970 potichu verejnosti predstavené isté unikátne cvičenia pod novým menom - čchi-kung - a za svoje veľké účinky na zdravie si okamžite získali veľkú popularitu. Pojem čchi-kung však predtým nikdy neexistoval a nikto nepoznal skutočný pôvod čchi-kungu.

V roku 1992 pán Li Chung-č' začal vyučovať Falun Gong. Pán Li odhalil, že čchi-kung je v skutočnosti fyzickým aspektom kultivačnej praxe, že pojem čchi-kung bol vytvorený, aby sa zabránilo politickému prenasledovaniu a že aby človek získal plný úžitok z kultivácie, musí venovať pozornosť aj mentálnemu aspektu - zlepšovaniu morálnych a duševných kvalít človeka. Predstavením Falun Gongu na verejnosti pán Li vrátil tisícky rokov tradície kultivačnej praxe späť čínskym ľuďom.

Prebudení tradíciou, praktizujúci Falun Gongu nasledovali princípy "Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti" a venovali sa kultivácii svojho vnútorného ja a zlepšovaniu svojich duchovných a morálnych vlastností. Toto v spojení s piatimi pokojnými cvičeniami preukázalo účinok v zlepšení zdravia, dovolilo to praktizujúcim dosiahnuť zmysluplný život, vyššiu morálku a vnútorný pokoj. Svedectvom toho, že Falun Gong prináša mimoriadny osoh je to, že sa stal globálnym fenoménom a len sedem rokov po jeho predstavení ho vo viac ako 50 krajinách cvičilo viac ako 100 miliónov ľudí (koncom roka 1999).

Stupňovanie nepriateľstva diktátorov voči Falun Gongu

Na začiatku rôzne úrovne čínskej vlády uznávali a schvaľovali úžitok z praxe Falun Gongu pre ľudí a pre spoločnosť a ich podpora začiatkom 90-tych rokov minulého storočia umožnila rýchle rozšírenie Falun Gongu. V skutočnosti jedna tretina zo 60 miliónov členov komunistickej strany a veľký počet úradníkov na vysokých pozíciách praktizoval Falun Gong.

Niekoľko ideológov strany sa však cítilo urazených narastajúcou popularitou Falun Gongu. Tento "ateistický predvoj" strany nemohol prijať fakt, že po viac ako 40 rokoch Marxistickej doktríny by toľko ľudí, vrátane členov komunistickej strany, hľadalo svoje morálne a duševné vedenie niekde inde. Ich eminentným záujmom bolo nájsť chybu na Falun Gongu, aby ospravedlnili vyhlásenie ideologického boja voči tým úradníkom, ktorí mali otvorenejšiu myseľ, a aby tak zrovali stranu podľa svojich predstáv. Neberúc ohľad na pozitívny dopad Falun Gongu na ľudí a na spoločnosť, tieto postavy bažiace po moci sa vrhli do honu na čarodejnice a do diskreditácie Falun Gongu.

Skupinové cvičenie v parku mesta Kuang-čou pred prenasledovaním

Medzi nimi bol Luo Kan, generálny tajomník štátnej rady a tesný nasledovník Ťiang Ce-mina, generálneho tajomníka strany v tom čase. Na samotnom začiatku dal Luo Kan pokyn Ministerstvu štátnej bezpečnosti a Ministerstvu verejnej bezpečnosti, aby nasadili agentov medzi praktizujúcich Falun Gongu. Tajné vyšetrovanie nenašlo žiaden dôkaz, ktorý by mohli použiť proti Falun Gongu. Namiesto toho mnohí z týchto agentov skončili ako praktizujúci Falun Gongu. Vyšetrovatelia sa potom uchýlili k falošnému obviňovaniu. V decembri 1994 sfalšovali spoločný list od "viac ako sto praktizujúcich Falun Gongu", ktorý obviňoval pána Li z falšovania svojho dátumu narodenia, hromadenia bohatstva, daňových únikov, atď. a ktorý bol použitý ako základ pre Ministerstvo verejnej bezpečnosti, aby nariadilo zákaz Falun Gongu.

Zákaz mal byť vydaný 3. februára 1995. Našťastie sa však praktizujúci Falun Gongu, ktorý pracoval na Ministerstve verejnej bezpečnosti, dozvedel o tomto zákaze týždeň predtým, ako mal byť vyhlásený. On a iní praktizujúci Falun Gongu podali tri svedectvá, aby rozptýlili falošné obvinenia a umožnili tak na poslednú chvíľu vyhnúť sa kríze.

Denník Guangming, ktorý je hlásnou trúbou Štátnej rady, publikoval v roku 1996 článok, ktorým sa začala v čínskych médiách organizovaná kampaň proti Falun Gongu. Mnoho štátom ovládaných novín po celej krajine nasledovalo s hanlivými článkami. 24. júla 1996 ministerstvo propagandy komunistickej strany vydalo vnútorný príkaz zakazujúce knihy, ktoré napísal pán Li.

Začiatkom roku 1997 Luo Kan nariadil Ministerstvu verejnej bezpečnosti, aby celoštátne vyšetrilo "ilegálne náboženské aktivity Falun Gongu". Avšak úvodné správy z mnohých miest naznačovali, že "doteraz neboli zistené žiadne nedostatky" a Luo Kan musel vyšetrovanie zrušiť. Mnoho agentov, ktorí sa vyšetrovania zúčastnili, sa začalo venovať Falun Gongu.

Vyznamenania pre pána Li Chung-č' a Falun Gong v roku 1992 a 1993 na Orientálnom zdravotnom veľtrhu v Pekingu.
Vľavo hore: Čestné vyznamenanie pre pána Li Chung-č' za mimoriadny prínos na Orientálnom zdravotnom veľtrhu v Pekingu v roku 1992.
Vpravo hore: Vyznamenanie za Nový pokrok vedy pre pána Li Chung-č' na Orientálnom zdravotnom veľtrhu v Pekingu v roku 1993.
V strede: "Zlatá cena" udelená pánovi Li Chung-č' na Orientálnom zdravotnom veľtrhu v Pekingu v roku 1993.
Vľavo dole: Čestné vyznamenanie pre pána Li Chung-č' za mimoriadny prínos na Orientálnom zdravotnom veľtrhu v Pekingu v roku 1993.
Vpravo dole: Cena "Najobľúbenejšieho čchi-kungového majstra", ktorou bol vyznamenaný pán Li Chung-č' na Orientálnom zdravotnom veľtrhu v Pekingu v roku 1993.

Koncom mája roku 1998 pekinská TV stanica odvysielala program s Che Cuo-siouom, ktorý sa vyhlasoval za fyzika. Žena Che Cuo-siou a žena Luo Kana sú sestry. V programe Che Cuo-siou mnohokrát falošne obvinil Falun Gong. Podľa jeho vzoru sa 21. júla 1998 Luo Kan znova uchýlil k taktike "nastrojenia obvinení a hľadania dôkazov neskôr" a nariadil policajným oddeleniam po celej krajine, aby "odhaľovali a zhromažďovali dôkazy šírenia kacírstva Falun Gongu a dopúšťania sa zločinov." Mnoho miest potom zakázalo prax Falun Gongu a zatýkalo a pokutovalo praktizujúcich Falun Gongu za vykonávanie skupinových cvičení a obvinilo ich z "účasti na ilegálnych zhromaždeniach."

Tieto incidenty predstavujú len malý zlomok z diskriminácie a nátlaku, s ktorými sa stretli praktizujúci Falun Gongu. Neskôr čínska vláda vyhlásila, že ju ohromilo náhle objavenie sa širokého nasledovania Falun Gongu. Mnoho naivných pozorovateľov dôvodilo, že prenasledovanie Falun Gongu čínskou vládou je reakcia na pocit ohrozenia. Faktom však je, že úrady monitorovali situáciu Falun Gongu po celý čas a vyskúšali rôzne taktiky na potlačenie a zastrašenie praktizujúcich Falun Gongu.

Incident v Tchien-ťine

Nespravodlivosťou sa však nepodarilo odstrašiť alebo vyprovokovať praktizujúcich Falun Gongu. Podľa učenia pána Li "Iní ľudia s nami môžu zaobchádzať zle, ale my s inými zle zaobchádzať nebudeme, ani nebudeme s ľuďmi zaobchádzať ako s nepriateľmi", praktizujúci Falun Gongu potichu zniesli násilnosti a opätovne dávali zaujatým ľuďom príležitosti, aby pochopili, čo je kultivácia a akí ľudia sú praktizujúci. Mnoho praktizujúcich, vrátane členov komunistickej strany a vládnych úradníkov, tiež písali ústrednej vláde, aby dosvedčili svojím vlastným svedectvom, že Falun Gong je pre spoločnosť užitočný a neohrozuje ju. Tí, čo takto apelovali, mohli byť ľahko označení za "stojacich proti Strane", "narušujúcich prácu Strany" alebo dokonca "kontrarevolučných". Každé z týchto obvinení postačuje na to, aby človek stratil všetko, vrátane svojej slobody, ale praktizujúci spontánne vystupovali a vo veľkom počte hovorili o faktoch na obranu Falun Gongu.

Veľký počet apelovacích listov viedlo skupinu starších úradníkov strany, vedených pánom Čchiao Š', bývalým predsedom Ľudového zjazdu, aby koncom roka 1998 zorganizoval vyšetrovanie na zistenie vplyvu Falun Gongu na zdravie ľudí a na spoločnosť, aby tak poskytol základ na rozriešenie kontroverzných otázok okolo Falun Gongu.

26. mája 1999 na pokyn vyšších úradníkov v čínskej vláde miestne úrady v meste Che-kang, provincia Chei-long-ťiang, použili vodné delá proti praktizujúcim a prinútili ich opustiť miesto praktizovania.

Súčasťou tohto vyšetrovania bola séria zdravotných prieskumov pod záštitou Štátnej rady a Ministerstva športu a vedená štátnymi zdravotnými zariadeniami v niekoľkých veľkých čínskych mestách (http://www.fsccentre.ort/Summary of Health Surveys.htm) Zúčastnilo sa jej viac ako 34.000 praktizujúcich a sú tou najsystematickejšou a najobšírnejšou zdravotnou štúdiou spravenou na praktizujúcich Falun Gongu dodnes. Výsledky ukazujú, že 98.7% účastníkov zažilo zlepšenie fyzického zdravia a 97.7% hlásilo zlepšenie duševného stavu od praktizovania Falun Gongu.

Na základe týchto šetrení skupina predložila Politickému úradu komunistickej strany formálnu správu so záverom, že "Falun Gong prináša krajine a ľuďom mnohoraký úžitok a žiadnu ujmu." Tento záver však Ťiang Ce-minovi, generálnemu tajomníkovi strany, pripadal nevhodný a na správu napísal: "Správa je príliš zložitá. Nerozumiem jej." Ťiang postúpil túto správu Luo Kanovi s očividným úmyslom zbaviť sa jej.

Luo Kan sa chopil podnetu a hľadal príležitosti inde. 11. apríla 1999 Che Cuo-siou publikoval ďalší článok ohovárajúci Falun Gong v časopise mesta Tchien-ťin. Keďže tento článok bol plný výmyslov, mnoho praktizujúcich Falun Gongu navštívilo vydavateľstvo časopisu, aby vydavateľom porozprávali svoje osobné skúsenosti z praxe Falun Gongu a požiadali časopis, aby stiahol chybný článok. Ozbrojení policajti však 22. a 23. apríla 1999 za jasného dňa násilne napadli praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli pred vydavateľstvom časopisu a svojvoľne 45 z nich zadržali. Polícia "tajne" povzbudzovala prítomných praktizujúcich Falun Gongu, aby so svojou sťažnosťou navštívili centrálnu vládu v Pekingu.

Pokojný apel praktizujúcich Falun Gongu 25. apríla

O dva dni neskôr, 25. apríla 1999, sa viac ako 10.000 praktizujúcich Falun Gongu pokojne zhromaždilo k apelu v Pekingu pred štátnym odvolacím úradom, ktorý sa nachádza v susedstve centrály čínskeho vedenia (Čung-nan-chaj), aby požiadali o prepustenie praktizujúcich, ktorí boli v Tchien-ťine zadržaní a aby zrušili zákaz kníh Falun Gongu.

Zhromaždenie bolo pokojné, ukáznené a ukazovalo dobrotu praktizujúcich. Stáli v trojrade medzi vozovkou a chodníkom, aby neblokovali dopravu. Zvedavým chodcom odporúčali, aby išli ďalej a nevytvárali tak divadlo. Zozbierali odpadky, ktoré zanechali autá a okoloidúci a dokonca aj cigaretové nedopalky od policajtov, ktorí na nich dohliadali. Polícia však využila dobrotu praktizujúcich. Čoskoro potom, ako sa zhromaždenie začalo formovať, povedali praktizujúcim, aby ich nasledovali k centrálnej vláde. Polícia potom rozdelila praktizujúcich na dva zástupy a odviedla ich preč rôznymi cestami, ktoré sa stretávali pri vchode do Čung-nan-chaj, centrále čínskeho vedenia. Rôzne cesty viedli k obkľúčeniu Čung-nan-chaj, čo bolo neskôr použité na obžalobu Falun Gongu.

Viac ako 10.000 praktizujúcich apelovalo pred Úradom štátnej rady pre odvolania po prvých ilegálnych zatýkaniach a bití v Tchien-ťine, Čína.

Podľa jedného účastníka petície, Dr. Š' Cchaj-tung, premiér Ču Žung-ťi vyšiel z brány ku praktizujúcim okolo 7:30 ráno a spýtal sa, prečo sa tu zhromaždili. Premiér Ču potom pozval troch praktizujúcich, aby išli dovnútra úradu pozhovárať sa. Na tomto rozhovore sa praktizujúci dozvedeli, že premiér Ču vydal pred niekoľkými dňami nariadenie Štátnej rade, aby neobťažovali praktizujúcich Falun Gongu, avšak nikto o tomto nariadení nevedel. Zrejme ho nejakí ľudia pozastavili. To popoludnie sa premiér Ču stretol s piatimi zástupcami praktizujúcich Falun Gongu a nariadil prepustenie tých, čo boli zadržiavaní v Tchien-ťine. Keď sa to praktizujúci dozvedeli, potichu sa rozptýlili. Kvôli tomuto zhromaždeniu si Falun Gong začal získavať medzinárodnú pozornosť.

Ťiangova osobná kampaň voči Falun Gongu

Pokojné riešenie petície 25. apríla 1999 bolo vysoko cenené medzinárodnými pozorovateľmi a médiami. Mnohí to videli ako precedens riešenia sociálneho konfliktu pomocou kompromisu, medzník v čínskom pokroku ku občianskej spoločnosti.

Ťiang Ce-min, generálny tajomník čínskej komunistickej strany, sa však hlboko pohoršoval nad vyriešením incidentu premiérom Ču. Keď sa približne tri týždne predtým premiér Ču vrátil z úspešnej štátnej návštevy USA a Kanady a pripisovali mu zásluhu za znovunastúpenie na cestu pripojenia Číny k WTO (Medzinárodná obchodná organizácia), Ťiang nedokázal ani schovať svoje nepriateľstvo a trápne chýbal na privítacom ceremoniáli premiéra Ču.

Očividne s cieľom zväčšiť svoju osobnú autoritu chcel Ťiang ísť inou cestou - jeho vlastnou. Podľa hodnoverných zdrojov, keď Luo Kan oznamoval priebeh petície Falun Gongu 25. apríla, Ťiang mával päsťami a kričal: "Rozdrvte ich! Rozhodne ich rozdrvte!" Na prvom stretnutí stáleho výboru politického byra strany na prediskutovanie petície z 25. apríla, premiér Ču požiadal: "Nechajte ich praktizovať..." Než mohol Ču skončiť, Ťiang naňho ukázal prstom: "Bláznivé! Bláznivé! Bláznivé! Povedie to k deštrukcii našej strany a národa!"

Premiér Ču stíchol. Vedel príliš dobre, čo znamenalo postaviť sa na odpor najvyššiemu vodcovi čínskej komunistickej moci. V roku 1966 Liou Šao-čchi, domnelý nasledovník predsedu Maa, stratil moc. O tri roky neskôr umrel v okovách priviazaný na drevenú dosku, nahý, po znášaní krutého mučenia a neľudského zaobchádzania. V roku 1971 sa Lin Piao, Maov druhý domnelý nasledovník, pokúšal uniknúť, ale bol záhadne zabitý v Mongolsku. V roku 1976 bol Teng Siao-pching, pravá ruka Maa, zbavený moci a "navždy vylúčený zo strany". Teng mal šťastie a prežil to a neskôr sa vrátil do vedenia, avšak opakoval to, čo Mao spravil jemu, likvidujúc jeho domnelých nástupcov Chu Jao-panga a Čao C'-janga v roku 1986 a 1989. Všetko toto bolo príliš známe tým, čo sa na stretnutí zúčastnili, takže sa nikto ďalej nestaval proti Ťiangovi.

Hoci väčšina vládnych úradníkov sa otvorene nestavala proti Ťiangovi, jeho arogantná politika nebola populárna, pretože mnoho vládnych úradníkov praktizovalo Falun Gong alebo sympatizovalo s Falun Gongom. Niektorí vládni úradníci napísali Ťiangovi a iným vodcom, aby navrhli zmierlivejší postup. Aby zvýšil tlak, Ťiang 7. júna 1999 prehovoril ku celému zhromaždeniu politického byra ústredného výboru.

Ťiangov príhovor zo 7. júna bol čoskoro rozšírený do všetkých vetiev strany ako dokument ústredného výboru. Bol v niekoľkých ohľadoch významný. Prejav obvinil praktizujúcich Falun Gongu z "boja so Stranou a s vládou, aby si získal priazeň ľudí,". Ďalej príhovor stanovil "postoj strany ku Falun Gongu" a nariadil "prísne zaobchádzanie" s tými, ktorí sa odmietali prispôsobiť postoju strany. Ústredný výbor, na základe Ťiangovho príhovoru, spravil rozhodnutie o prenasledovaní Falun Gongu.

Ťiang mal pocit, že existujúca vládna a stranícka štruktúra nebude plne podporovať jeho osobnú kampaň voči Falun Gongu. Vo svojom príhovore Ťiang poveril Li Lan-čchinga, Ting Kuang-kena a Luo Kana, aby vytvorili útvar zameraný na riešenie otázky Falun Gongu. Toto je pôvod smutne známeho Úradu 610. O tri dni neskôr, 10. júna 1999, bola podľa Ťiangových inštrukcií sformovaná "Skupina ústredného výboru na riešenie otázky Falun Gongu", ktorá mala v čele Li Lan-čchinga. Podriadený Skupine ústredného výboru bol "Ústredný úrad 610", ktorý bol skutočnou operačnou zložkou pod vedením Luo Kana. Skupina ústredného výboru a "Úrad 610" boli vytvorené ako nezávislé orgány vo vnútri strany a vlády, s absolútnou mocou nad stranou a vládou. Mali právomoc priamo vydávať príkazy armáde, bezpečnostným silám, polícii, justícii, ministerstvu propagandy a oprávnenie riadiť všetky vládne zdroje a systémy. Pod Skupinou ústredného riadiaceho výboru a "Ústredným úradom 610" boli "riadiace skupiny" a "Úrady 610" na všetkých úrovniach strany a vlády, od federálnych až po mestské, so zodpovedajúcou mocou riadiť zdroje a systémy na svojich úrovniach. Jednoducho povedané, systém "Úradov 610" bol osobnou Ťiangovou sieťou na ovládanie celej vlády.

Všetko bolo pod jeho kontrolou a Ťiangova kampaň proti Falun Gongu bežala naplno.

Národná petícia praktizujúcich Falun Gongu 20. júla 1999

Ráno 20. júla začali štátom riadené médiá bombardovať národ nenávistnou propagandou voči Falun Gongu. Všetky správy v tlačených médiách a na rozhlasových či televíznych vlnách boli presýtené výmyslami a urážkami. Propagandistická mašinéria tiež vysielala uplakané "priznania" a "verejné odsúdenia" od "transformovaných" praktizujúcich Falun Gongu, aby zastrašili praktizujúcich Falun Gongu, ich rodiny a tých, ktorí s nimi sympatizovali. V noci predtým sa uskutočnila blesková celonárodná vlna zatýkaní, v ktorej úrady zadržali všetkých praktizujúcich Falun Gongu, o ktorých si mysleli, že sú kľúčmi v "organizácii" Falun Gongu. Zo svojich skúseností z minulosti boli úrady presvedčené, že bez tých "kľúčových vodcov" sa "organizácia" Falun Gongu zrúti v zmätku a 100 miliónov praktizujúcich Falun Gongu sa jednoducho rozptýli kvôli veľkému tlaku.

Úrady sa zmocnili a verejne zničili stovky tisíc kníh Falun Gongu a iných materiálov. Slová na parnom valci hovoria "Zničte tlačené materiály Falun Gong."

Nasledujúcich niekoľko dní však v každom veľkom meste v Číne praktizujúci Falun Gongu spontánne vychádzali v počte desiatok tisíc, aby podávali petície mestu a miestnej vláde. Veľký počet praktizujúcich Falun Gongu tiež spontánne cestoval do Pekingu, aby apeloval na centrálnu vládu. Svedkovia odhadujú, že milióny ľudí išli do Pekingu v prvých dvoch dňoch. Prišli s dobrým srdcom a s dôverou vo vládu a každý z nich prišiel kvôli veľmi jednoduchému dôvodu: Aby dosvedčil dobrotu Falun Gongu zo svojej vlastnej osobnej skúsenosti a aby požiadal vládu, aby napravila svoju chybu v spustení prenasledovania založeného na neodôvodnenom obvinení.

Úrady sa však nezaujímali o to, čo im chceli praktizujúci Falun Gongu povedať. Pokojné žiadosti sa stretli s násilím polície, ktorá mala srdce používať obušky na 80-ročné ženy, kopať tehotné ženy, fackovať deti a vyzliekať šaty mladým ženám za jasného denného svetla. V protiklade ku násilnej polícii praktizujúci Falun Gongu zostávali úplne pokojní - ani jeden praktizujúci Falun Gongu v celom štáte neoplácal násilnosti násilnosťami.

Nie je známe koľko praktizujúcich Falun Gongu sa zúčastnilo na petíciách 20. júla 1999. Čo však je známe je, že ten počet bol taký veľký, že nebol dostatok záchytných centier, kde by ich zadržali. Namiesto toho polícia násilne hnala praktizujúcich do športových areálov a veľkých skladov, kde žiadali, aby poskytli svoje mená a uviedli svoje pracoviská. Dobrí a nič netušiaci praktizujúci si mysleli, že nemajú čo skrývať a vyhoveli im, nevediac, že tieto informácie budú použité na ďalšie prenasledovanie. Polícia potom nariadila pracoviskám, aby si prišli praktizujúcich vyzdvihnúť.

Ako prichádzala noc, 20. júl 1999 sa v histórii stal začiatkom bezprecedentného prenasledovania. Uprostred náhleho náporu teroru praktizujúci Falun Gongu vystupovali odvážne. Uprostred búrky násilia išli praktizujúci príkladom pokoja. Ako sa zápas odvahy a teroru neustále odvíja už niekoľko rokov, 20. júl 1999 bude v pamäti zachovaný ako začiatok pokojnej cesty praktizujúcich Falun Gongu.

Sláva a hrdinstvo na námestí Nebeského pokoja

Počas prenasledovania sa námestie Nebeského pokoja v Pekingu stalo ohniskovým bodom. Stovky tisíc, ak nie milióny, praktizujúcich Falun Gongu prichádzajú na rozľahlé námestie z celej Číny a zo sveta, aby vyslovili žiadosť, rozvinuli plagáty objasňujúce nevinu Falun Gongu, predviedli cvičenia Falun Gongu a jednoducho vyhlásili: "Falun Gong je dobrý!" Za tento jednoduchý a pokojný prejav názoru potom veľmi trpia. Takmer všetci sú zbití políciou alebo najatými bitkármi, ktorí necítia žiadne zábrany za prítomnosti tisícok turistov na námestí. Niektorí sú zbití do bezvedomia a niektorí sú na mieste zbití na smrť. Deti a starší ľudia sú napádaní s plnou silou, polícia sa neštíti ani udierať tehotné ženy do brucha. Útoky sú zväčša také prudké a násilné, že obete sú umlčané za menej ako minútu. Avšak aj na tú krátku chvíľu praktizujúci stále prichádzajú, bez ohľadu na následky. Toto udivuje zahraničných novinárov: Oplatí sa to? Čo je to vlastne?

Pre Číňanov je námestie Nebeského pokoja posvätné. Súčasná história Číny údajne začala študentami vedenou vlasteneckou demonštráciou na námestí Nebeského pokoja v roku 1919. Niekoľko ďalších demonštrácií s historickým dopadom, vrátane prodemokratických demonštrácii v roku 1976 a 1989, sa tiež uskutočnilo na tomto námestí. Námestie Nebeského pokoja sa preto považuje za vysvätenú zem pre vlastenectvo, obetu a posledné útočisko na apel ku verejnému svedomiu.

Uniformovaní policajti a policajti v civile sa približujú k praktizujúcemu, ktorý predvádza cvičenia Falun Gong na námestí Nebeského pokoja.

Náhly nápor teroru vrhol životy praktizujúcich Falun Gongu do chaosu, ale nemohol im vziať ich vnútorné presvedčenie a záväzok byť dobrým človekom. Po začiatočnom prekvapení a dôvere, že vláda zastaví prenasledovanie, ak sa im podarí očistiť nepochopenie úradníkov voči Falun Gongu, sa praktizujúci po celej Číne začali zbiehať pri Úrade štátnej rady pre apely, aby podali svoje petície, vysvetľujúce, ako je Falun Gong užitočný a že spoločnosti môže len prospievať. Dobrosrdeční praktizujúci čoskoro zistili, že Úrad štátnej rady pre apely sa zmenil na záchytné centrum: nadpis "Úrad štátnej rady pre apely" bol odstránený a tí, čo sa pýtali na cestu boli podvodom nahnaní do čakajúcich policajných dodávok a odvezení preč, bez šance podať svoju petíciu.

Ako prichádzali ďalší a ďalší praktizujúci, úrady vydali zákaz prichádzať k Úradu štátnej rady pre apely s vecami ohľadom Falun Gongu a nariadili miestnym vládam, aby presadili tento zákaz. Toto bol ďalší protiústavný príkaz a šokujúci krok späť do Kultúrnej revolúcie. Úrad štátnej rady pre apely bol vytvorený po kultúrnej revolúcii, aby pomohol rozriešiť tie "nastrojené, predstierané a nespravodlivé prípady" a kde by ukrivdení mohli prejaviť svoje sťažnosti. V tom čase boli doslova milióny takých prípadov a orgány na rôznych úrovniach sa pokúšali zakryť ich a utiecť zodpovednosti. V reakcii na protesty z celej spoločnosti bol založený Úrad štátnej rady pre apely, aby prijímal sťažnosti priamo od obetí, obchádzajúc vrstvy a vrstvy prekážok. Čínski občania ho nazývali "Nebeské uši" a hral kľúčovú úlohu na utíšení sociálneho nepokoja, ktorý bol výsledkom kultúrnej revolúcie. Právo obrátiť sa so sťažnosťami na Úrad štátnej rady pre apely bolo následne zapísané do čínskej ústavy. Drzé pozbavenie tohto ústavného práva a hrozné bitie praktizujúcich, ktorí boli rôznymi úrovňami orgánov prichytení pri tom, ako cestovali do Pekingu, zjavne signalizovalo praktizujúcim, že vláda sa vôbec nezaujíma o to, čo jej chcú povedať. Praktizujúcim nezostala žiadna možnosť, okrem posledného útočiska na apel ku verejnému svedomiu - kde inde, ak nie na symbolickom námestí Nebeského pokoja?

Polícia zatýka praktizujúcich Falun gongu, ktorí pokojne demonštrujú na námestí Nebeského pokoja

Prvá známa demonštrácia praktizujúcich Falun Gongu bola 29. septembra 1999. V noci predtým sa skupina praktizujúcich z rôznych oblastí v Číne zhromaždila na Univerzite Tsing-chua, pokojne sa odfotili, napísali, čo sa chystajú spraviť, poslali svoje plány ľuďom, ktorých poznali v zahraničí a ďalšie ráno išli.

Na námestí sa rozhodli predviesť druhé cvičenie Falun Gongu. Toto bola pravdepodobne najdlhšia demonštrácia, akú sa praktizujúcim podarilo usporiadať a podľa jedného z účastníkov sa zdalo, akoby čas v tom momente zastal. Úplne nepripravenej polícii trvalo nejaký čas, kým zareaguje. Nepripravená na to, ako zareagovať, polícia ukázala svoju opravdivú tvár - kopanie, bitie, zápasenie a následné hrubé zaobchádzanie so všetkými pokojnými praktizujúcimi. Nemáme úplný zoznam týchto praktizujúcich a nepoznáme miesto, kde sa teraz nachádzajú. Avšak ich hrdinskosť v tom momente sa navždy zapísala do histórie.

Dve praktizujúce rozvinuli plagát s nadpisom "Falun Dafa" na námestí Nebeského pokoja.

Verejné demonštrácie na námestí Nebeského pokoja boli pre Ťiang Ce-mina pohromou. Od augusta do októbra Ťiang často cestoval do zahraničia. Okrem iných vecí vo svojej agende sa pokúšal nakloniť si svetovú mienku svojou verziou "riešenia otázky Falun Gongu" a nalákať iné vlády na spoluprácu s jeho prenasledovaním tým, že rozdával obchodné kontrakty a nároky na územie. Sebaisto a v protiklade k jeho neskoršiemu odmietaniu medzinárodnej kritiky ako "zasahovania do vnútornej politiky" osobne vodcom iných vlád rozdával letáčiky, ktoré ohovárali Falun Gong a ponúkal rozhovory s témou Falun Gong medzinárodným médiám, čím lákal medzinárodnú pozornosť k otázke Falun Gongu a k jeho schopnosti vyriešiť krízu.

Neustále demonštrácie praktizujúcich Falun Gongu nielen spľasli Ťiangove vyhlásenie, že vyriešil 98% "problému Falun Gong", ale tiež odmaskovali jeho rozprávku "výchovy a láskavosti" pri "riešení problému". Ľudia, vrátane medzinárodných reportérov, začali uvažovať: ak polícia môže byť takáto násilná za denného svetla, čo robia za zatvorenými dverami väzení, záchytných centier a pracovných táborov?

Obete praktizujúcich však boli obrovské. Nielen tí, čo boli na námestí, boli vystavení brutálnemu zaobchádzaniu, ale aj tých, čo podozrievali, že majú "sklon" cestovať do Pekingu predvolali miestne úrady a prinútili ich podpísať takzvaný "dvojitý sľub": sľub vzdať sa Falun Gongu a sľub neapelovať za Falun Gong. Tí, ktorí sa odmietli podrobiť, boli mučení, niektorí na smrť.

Avšak praktizujúci Falun Gongu pokračovali v organizovaní petícií na námestí Nebeského pokoja. V októbri rozzúrený Ťiang nariadil čínskej národnej legislatíve, aby prijala zákon legitimujúci tvrdšie prenasledovanie. Noviny Washington Post vo svojom článku z 2. novembra 1999 uviedli, že "Keď čínski komunistickí vodcovia zistili, že nemajú zákony, ktoré potrebovali na rázne potlačenie spoločenstva pokojnej meditácie, strana jednoducho nariadila nejaké nové zákony. Teraz budú tieto uplatňované - so spätnou platnosťou, samozrejme... Podľa týchto štandardov bol Stalin svedomitý dodržiavateľ ľudských práv."

Súčasne Ťiang nariadil všetkým úrovniam vlády, aby zastavila praktizujúcich v ich ceste na námestie Nebeského pokoja a tí úradníci, ktorým sa to nepodarilo, boli degradovaní. Značné prostriedky boli použité na vytvorenie kontrolných bodov na letiskách, vlakových a autobusových staniciach, verejných diaľniciach a dokonca hoteloch, aby zastavili praktizujúcich Falun Gongu. Aby mohli prejsť cez kontrolný bod, cestujúci boli nútení nadávať na Falun Gong, pľuť alebo stúpať po knihách Falun Gongu a každý, kto odmietol, bol zadržaný.

Praktizujúci, ktorí robia druhé cvičenie Falun Gongu, ukazujúce pokojnú povahu praxe, sú tlačení do policajnej dodávky na námestí Nebeského pokoja.

Aby ďalej zmenšil možnosť praktizujúcich cestovať do Pekingu, Ťiang vydal príkaz "zničiť ich povesť, finančne ich zruinovať, fyzicky ich vyhladiť". Krutosť tohto nariadenia bola stupňovaná lakomstvom miestnych úradníkov, ktorí využívali túto príležitosť na plienenie domovov praktizujúcich, ich osobného majetku a obchodov a vymáhali vysoké výkupné od rodín tých, ktorí boli zadržaní. Útlak od miestnych tyranov niekedy praktizujúcich dohnal k tomu, že išli do Pekingu, pretože nemohli bezpečne zotrvať doma a nezostávalo im nič, len skúsiť podať sťažnosť v Pekingu.

Bez peňazí, bez pomoci, bez mapy a kompasu, mnoho praktizujúcich kráčalo alebo išlo na bicykli do Pekingu. Cez hory, divočinu, nocujúc pod stromom, žobrúc o jedlo a vyhýbajúc sa kontrolným bodom, išli po jednom krok za krokom do Pekingu. Po ceste boli zachytení krutými policajtami, dezinformovanými miestnymi ľuďmi a strážnymi službami, ktoré boli zriadené na to, aby po nich pátrali. Ale boli aj dobrí ľudia, ktorí im pomáhali, tí, ktorí si chceli vypočuť ich verziu príbehu a tí, ktorí sa pozreli do ich očí, ale nenašli v nich žiadnu trpkosť, len pokoj. Po niekoľkých sekundách na námestí Nebeského pokoja odmietli povedať svoje mená a adresy vyšetrujúcej polícii, inak by boli eskortovaní naspäť a trvalo by mesiace, kým by sa opäť dostali do Pekingu.

Je dôležité poznamenať, že tieto apely sa všetky diali spontánne. Zo svojich minulých despotických skúseností si čínska vláda myslela, že sa jej podarí potlačiť "organizáciu" Falun Gongu zatýkaním všetkých dôležitých "vodcov". Avšak vláda nepochopila, že Falun Gong v skutočnosti nemá žiadnu organizáciu. Hoci sa praktizujúci poznajú, ich rozhodnutia a činy pochádzajú úplne z ich srdca, z ich iniciatívy a z ich vlastného odhodlania hovoriť pravdu.

Mučenie a zabíjanie

Viac ako päťdesiat rokov mal čínsky komunistický režim svoj spôsob, ako zničiť vôľu ľudí a ako rozdrviť nekonformné skupiny pomocou teroru a podvodov. Všetky jeho predchádzajúce prenasledovania boli úspešné. Pokračujúce apely praktizujúcich Falun Gongu na námestí Nebeského pokoja a naliehanie na právo praktizovať od miliónov a miliónov v celom národe jasne vyjadrilo, že praktizujúci Falun Gongu sa prenasledovaniu nepoddajú. Ťiang bol rozzúrený a nevedel, čo ďalej, takže nariadil cez "Úrad 610", že "Žiadne opatrenie nie je prehnané voči Falun Gongu," čím nariadil použitie krutého mučenia. Ako sa prenasledovanie naďalej stretávalo s pokojným odporom praktizujúcich, Ťiangova osobná kampaň sa stala osobnou krvnou pomstou.

Pani Wu Ling-sia bola umučená na smrť vo svojich 37 rokoch, za to že išla do Pekingu apelovať za ukončenie prenasledovania Falun Gongu.

Od 20. júla 1999, z informácii, ktoré sa dostali cez prísnu kontrolu čínskej vlády vieme, že milióny ľudí bolo podrobených svojvoľnému väzneniu, takmer všetci za veľmi neľudských podmienok. Stovky tisíc, vrátane tehotných žien, starých ľudí a detí bolo poslaných do pracovných táborov. Tisíce ľudí bolo zadržaných a kruto mučených nervovo poškodzujúcimi látkami v psychiatrických ústavoch. Tisíce vo väzbe zahynuli, pričom veľký počet ďalších je nezvestných. Je veľmi ťažké zmerať rozsah a krutosť zločinov.

Najhoršie zločiny sú väčšinou zločiny genocídy. Zločiny genocídy sa robia na fyzickú likvidáciu národa, etnika, rasy alebo náboženskej skupiny, takže väčšinou vedú k veľkému počtu úmrtí.

Prenasledovanie Falun Gongu Ťiang Ce-minom a jeho systémom "Úradov 610" používa iný druh zabíjania, dokázateľne horší: zabíjanie duše človeka. Jej cieľom nie je fyzicky zabiť veľký počet ľudí, hoci počet mŕtvych pre prenasledovateľov nie je podstatný. Cieľom je prinútiť obeť zvoliť si medzi fyzickou a duševnou smrťou - vzdanie sa svojej vôle, svojich základných hodnôt a svojho svedomia.

Mučenie na pokraj smrti je preto nutnou zložkou takéhoto zabíjania. Čínska polícia otvorene povedala praktizujúcim Falun Gongu: "Budete prosiť o život, keď budete umierať a prosiť o smrť, keď budete žiť!" Jediná cesta von? Klamať a povedať, že Falun Gong im a spoločnosti ublížil, povedať, že Pravdivosť - Súcit - Znášanlivosť je zlá a poďakovať a zatlieskať vláde za to, že ich od Falun Gongu zachránila. Klamať kvôli prežitiu, alebo povedať pravdu a umrieť.

Kvôli blokáde informácii čínskou vládou nevieme koľko praktizujúcich Falun Gongu bolo umučených na smrť v policajnej väzbe. Z viac ako 1100 správ, ktoré sme dostali o mučení a úmrtí obetí vidíme takmer nepredstaviteľný obraz tragédie: niektorí umreli kvôli roztrhaniu ich tiel od pomalého naťahovania ich končatín, niektorí umreli po uzatvorení do "vodných klietok" a po ponorení do špinavej vody na celé mesiace, niektorí umreli na následky šokov od elektrických obuškov do ich pohlavných orgánov; niektorí zamrzli a niektorí boli spálení zaživa. V extrémnych prípadoch bolo osemmesačné dieťa zabité spolu s matkou, 73-ročná stará babička bola zabitá a invalidný muž s nahrbeným chrbtom bol zabitý pritom, ako mu polícia násilím "narovnala" telo.

7. mája 2004: tvár pani Kao Žung-žung je spálená po siedmich hodinách šokov od elektrických obuškov (fotky boli spravené 10 dní po jej mučení). Pani Kao po dlhom a brutálnom mučení umrela 16. júna 2005 vo veku 37 rokov.

Okrem vonkajších zranení polícia tiež spôsobuje vnútornú bolesť pomocou hrozného núteného kŕmenia. Toto mučivé násilné kŕmenie vôbec nie je určené na podanie výživy, ale na spôsobenie trýznivej vnútornej bolesti. Policajti, strážcovia alebo trestanci, ktorí to robia, napchajú plastickú rúrku do nosa obete, vložia ju tam niekoľkokrát, čím spôsobia vnútorné krvácanie. Vriaca voda, moč, výkaly, olej so štipľavou paprikou, koncentrovaný ocot, horčica a ďalšie dráždivé tekutiny sú potom vlievané cez túto rúrku. Zo známych prípadov zabitia praktizujúcich Falun Gongu je tento najčastejšou príčinou smrti.

Masové zabíjanie praktizujúcich Falun Gongu čínskymi úradmi bolo hlásené mnohými novinármi a organizáciami ľudských práv. Napríklad 26. decembra 2000 časopis Wall Street napísal v reportáži pána Ian Johnsona (ktorý získal Pulitzerovu cenu za medzinárodné správy za svoju sériu článkov o prenasledovaní Falun Gongu):

"Wej-fang, Čína - Vypínajúc sa na Severočínskej rovine... je to nenápadné mesto v každom ohľade, okrem jedného: miestna polícia pravidelne mučí obyvateľov na smrť. Od začiatku tohto roka, keď polícia zabila 58-ročného dôchodcu, prinajmenšom 10 obyvateľov Wej-fangu umrelo v policajnej väzbe. Wej-fang, ktorý má menej ako 1% obyvateľstva krajiny, je zodpovedný za 15% týchto úmrtí."

Od reportáže pána Johnsona prinajmenšom ďalších 21 praktizujúcich Falun Gongu umrelo v rukách Wej-fangskej polície.

Tých, čo sa nezrieknu Falun Gongu, môže naozaj očakávať smrť. Vyššie uvedené fotografie ukazujú telo pani Siong Feng-sia pokryté modrinami v dôsledku bitia počas triedy vymývania mozgov v provincii Che-pej. Na prednej časti jej tela bolo 43 rán.

Je dôležité poznamenať, že zabíjanie vykonávané počas Ťiangovho prenasledovania Falun Gongu nie je zamerané len na zničenie myslí a svedomia obetí, ale má za následok morálnu deštrukciu mučiteľov. Oklamaní nenávistnou propagandou, hnaní príkazmi vlády, povzbudení sľubmi nedotknuteľnosti a lákaní finančnými odmenami, policajti vykonávajú mučenie a zabíjanie úplne pozbavení ľudskosti, niektorí dokonca otvorene kričia na praktizujúcich Falun Gongu, "Sme reinkarnovaní diabli z pekla a tiež vás dokopeme do pekla."

Je to skutočne zabíjanie svedomia.

"Transformácia"

Hroznejšia od zabíjania a mučenia je "transformácia", najhrozivejší aspekt prenasledovania Falun Gongu čínskou vládou. Transformácia je vymývanie mozgu praktizujúcim, aby sa proti svojej vôli verejne vzdali Falun Gongu. Ľudským jazykom možno sotva popísať zlo "transformácie". Pre obete prenasledovania sú stále najbolestivejšie spomienky z "transformácie".

Pán Čao Ming, ktorý trpel dvadsaťdva mesiacov mučenia v šiestich rôznych záchytných centrách a pracovných táboroch, napísal: "Keď mi dávali šoky elektrickými obuškami viac ako pol hodinu, napadlo ma, "To stačí. Už to viac nechcem znášať. Môžem ich zločiny odhaliť potom, ako sa dostanem von." Kvôli tejto myšlienke som sa vzdal... Mnoho praktizujúcich sa ma pýtalo, čo ma najviac bolelo v nútenom pracovnom tábore. Bolo to toto... Rany z fyzického mučenia sa zahoja, ako prejde čas, ale duševná bolesť z tohto prenasledovania môže človeka prenasledovať celý život."

Pán Čao Ming

Pomocou medzinárodného tlaku bol Čao Ming oslobodený a mohol pokračovať v štúdiu na Univerzite svätej trojice v Írsku. Spomína si: "Vykročil som z pracovného tábora bez pocitu šťastia, nádeje alebo útechy, pretože moja duša bola zavraždená."

Ďalšia praktizujúca Falun Gongu píše o zážitku, ktorý ju prenasleduje: "10. októbra 2000 som dosiahla svoju medzu schopnosti zniesť mučenie a bola som prinútená podpísať sľub, že už nikdy viac nebudem praktizovať Falun Gong. Bolesť sa nedá popísať. V tom momente som mala pocit, že celý môj život, všetka esencia mojej bytosti - všetko - jednoducho zo mňa zmizlo a zostala mi len prázdna škrupina. Neustále som si mrmlala: "Som transformovaná, transformovaná, transformovaná..." Prešli dva roky, ale stále som úplne nevykročila z tieňa hanby, že ma prinútili podviesť svoju vieru a zapredať svoje vlastné princípy. Zo svojich vlastných zážitkov môžem dosvedčiť, že tí, čo boli prinútení transformovať sa, boli mučení za medzu toho, čo človek môže zniesť.

Proces "transformácie" stelesňuje celú zlú povahu prenasledovania Falun Gongu čínskou vládou. Pri nútení praktizujúcich Falun Gongu, aby sa poddali, sa polícia neštíti použiť žiadne triky alebo prostriedky. Privedú rodiny praktizujúcich, aby ich prosili, nech sa vzdajú a "idú domov", mučia praktizujúceho, kým sa poddá, dokonca žiadajú praktizujúcich, aby mali súcit z ich "ťažkou prácou". Aby oslabili odhodlanie praktizujúcich, jeden policajný úradník vykonáva bitie a ďalší hrá súcit. Keď sa nepodarí "jemný" prístup, polícia neváha použiť mučenie. Dokonca používajú drogy, ktoré poškodzujú nervový systém praktizujúcich, a potom pritlačia ich prsty na pripravené listy "sľubu".

Mnoho "transformovaných" praktizujúcich trpelo ďalším ponížením, keď ich prinútili prečítať ich "sľub" na triedach vymývania mozgov alebo do verejne vysielaných rádiových či televíznych programov. Aby ukázali, že sú "úprimní" vo svojej "transformácii", niektorí praktizujúci boli prinútení pomáhať polícii v nútení iných praktizujúcich, aby sa "transformovali": použitím vlastných skúseností zo "svojej záchrany vládou", aby presvedčili iných praktizujúcich, aby nadávali iným, tak ako predtým nadávali im a aby používali iné mučiace nástroje, ktoré predtým používali na nich. Týmto spôsobom "ukázali v činoch", že sa "úplne vzdali Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti."

Človek môže len hádať, koľko viny, hanby a opovrhnutia sebou tí "transformovaní" praktizujúci zniesli. Čo im nakoniec pomáha spamätať sa je nakoniec Falun Gong. Zážitok pána Čena Kanga je typický: "Keď som bol zúfalý, bol to znova Falun Gong, ktorý ma postavil na nohy. Bez ohľadu na to, že som sa cítil ako poškodená osamelá loď v búrke, mal som pocit, že vo vnútri mám čisté a harmonické miesto, dokonalú harmóniu a pokoj, ktorý som zažil a čistú zem Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti... Postupne som nadobudol sebadôveru a svoj smer a vrátil som sa k pokoju a dobrosrdečnosti."

Pán Čen Kang v súčasnosti žije v USA

Donútenie nemôže zmeniť srdce človeka. Odvtedy ako začalo prenasledovanie, desiatky tisíc praktizujúcich Falun Gongu zverejnilo na stránkach ClearWisdom, ktoré boli vytvorené praktizujúcimi v zahraničí "vážne prehlásenia". Tieto vážne prehlásenia hovoria o vyhlásení praktizujúcich, že všetko, čo povedali pod nátlakom a podvodom proti Falun Gongu, je neplatné a zrušené, a oni budú odhodlane pokračovať v praktizovaní Falun Gongu.

Zinscenované sebaupálenie a podvádzanie svetovej mienky

Spolu s násilným prenasledovaním Ťiangov režim spustil širokú kampaň dezinformácii, aby ospravedlnil svoje prenasledovanie a aby unikol svetovej kritike. Štátne médiá chrlili výmysly o pánovi Li Chung-č' a o Falun Gongu. Ako pri všetkých lžiach, propaganda zlyháva v detailoch. Napríklad, čínska vláda vyhlásila, že prax Falun Gongu viedla 1.400 ľudí k smrti alebo k šialenstvu. Toto číslo, ak by aj bolo pravdivé, ak ho vydelíme 100 miliónmi praktizujúcich, by bolo mnoho rádov pod národným priemerom. Ďalším príkladom je vyhlásenie čínskej vlády, že pán Li Chung-č' si sfalšoval svoj dátum narodenia a dokonca vytvorili "nemocničný záznam", aby dokázali, že jeho matka bola liečená oxytocínom v roku 1952, pred jeho narodením. Oxytocín však bol objavený až v roku 1953.

Jeden z upálených sedí počas incidentu pokojne, pričom policajt za ním drží prikrývku, akoby čakal, kým niekto spraví fotku. Fľaša 7-UP, ktorá údajne obsahovala benzín na oheň, je na jeho nohách stále nedotknutá.

Súčasne mašinéria čínskej propagandy spustila širokú kampaň dezinformácie na podvedenie verejnosti a na uniknutie svetovému odsúdeniu. Začiatkom roka 2001 sa úrady pokúsili o hanebný trik: zinscenované sebaupálenie piatich ľudí na námestí Nebeského pokoja. O nič menej ničomné, ako Nerovo obvinenie Kresťanov z veľkého požiaru v Ríme, bolo tvrdenie štátnych médií, že upálení sú praktizujúci Falun Gongu, čím podnecovali nenávisť v spoločnosti voči Falun Gongu. Nezávislí reportéri však toto zinscenované sebaupálenie analyzovali a pri pozornom sledovaní pásky, ktorú publikovala čínska vláda sa objavilo niekoľko nezrovnalostí:

  • článok, ktorý publikoval Washington Post hovorí, že nikto nikdy nevidel pani Liou Čchun-ling, jednu z upálených, cvičiť Falun Gong.
  • Polícia v ten deň záhadne hliadkovala na námestí Nebeského pokoja s desiatkami hasiacich prístrojov
  • Liou S'-jing, 12-ročné upálené dievča, bola údajne podrobená tracheotómii, ale pred kamerou, ktorá s ňou robila rozhovor hovorila jasne a dokonca spievala, čo je z lekárskeho hľadiska nemožné
  • Pán Chao Chuej-ťun, ďalší upálený, údajne skončil Hudobnú univerzitu v Che-nane v roku 1974, v roku kultúrnej revolúcie, keď žiadni študenti nemohli ukončiť štúdium
  • Pán Wang Ťin-tong bol ukázaný ako ťažko popálený, avšak jeho vlasy a plastická fľaša zo 7-UP, ktorú použil na "hľadanie benzínu" zostala záhadne nedotknutá

Tieto diery viedli k tomu, že nevládna organizácia OSN "Vývoja medzinárodného vzdelania" v roku 2001 vydala počas zasadania komisie OSN na Podporu a ochranu ľudských práv nasledujúce vyhlásenie: "Režim poukazuje na to, že údajný incident sebaupálenia na námestí Nebeského pokoja 23. januára 2001 je dôkazom, že Falun Gong je "zlý kult". Avšak získali sme videozáznam incidentu, ktorý podľa nášho názoru dokazuje, že táto udalosť bola zinscenovaná vládou." (analýzu záznamu CCTV zinscenovaného upálenia môžete nájsť na http://www.faluninfo.net/tiananment/immolation.asp)

Nátlak čínskej vlády na morálku vo svetovom meradle

Okrem podvodov sa čínska vláda opakovane vyhrážala ekonomickými sankciami proti krajinám, štátom, mestám a firmám, ktoré sa odvážia kritizovať jej prenasledovanie Falun Gongu. Toto vytvára strach, strach, že prídu o ekonomický zisk, strach z hovorenia o morálke. Touto taktikou čínska vláda ovplyvnila niekoľko veľkých západných mediálnych spoločností, aby používali vlastnú cenzúru pri reportážach o porušovaní ľudských práv v Číne, prinútila mestá a mnoho krajín, aby odvolali svoju morálnu podporu obetiam a dokonca prinútila niektoré demokratické vlády, aby tlmili hlasy praktizujúcich Falun Gongu. Vo Francúzsku, Nemecku, na Islande, v Rusku, na Ukrajine, v Thajsku a v niekoľkých ďalších krajinách boli prípady, keď miestne policajné sily boli nútené do svojvoľného a nespravodlivého zatýkania praktizujúcich Falun Gongu, ktorí len využívali svoje právo na pokojnú demonštráciu.

Polícia v Hongkongu násilne zatýka praktizujúcich, ktorí pokojne apelujú pred úradom pre styk s verejnosťou v Hongkongu, 14. marca 2002.

Čínske agentúry sa však nezastavujú pri vydieraní. Kanadský poslanec parlamentu Rob Anders hovorí nasledovné o fyzickom napadnutí od čínskych diplomatov vo februári 2000:

"Mal som oblečené tričko[, ktoré hovorilo o Falun Gongu,] a išiel som na stretnutie, ktoré v tejto budove [parlamentu] usporiadala ambasáda čínskej republiky. Stál som na konci miestnosti a potom ma zrazu obstúpili štyria muži a začali ma obťažovať, ukazovať na mňa prstom a tlačiť sa na mňa, pričom mi hovorili, že mám odísť, že nie som vítaný, choď domov, kovboj, nevieš, čo robíš... čo ma okamžite napadlo bolo, že štyria či piati ľudia, ktorí utvoria gang v mene Čínskej ľudovej republiky, si myslia, že môžu uniknúť, keď mi to spravia ako poslancovi, na kanadskej pôde, na mojom pracovisku, v Dolnej snemovni. Viete si predstaviť, čo potom robia ľuďom doma vo svojej vlastnej krajine? To prekračuje všetky hranice. Potom prišiel reportér so svojím fotoaparátom, začali mu brať fotoaparát a pokúšali sa ho zhodiť na zem a povedali mu, aby išiel preč... Dávali príkazy slobodnému novinárovi tu v Kanade... Bolo to absolútne nehanebné. To jednoducho ukázalo, proti čomu stojí Falun Gong... Sme v kritickom bode. Ak sa tomu nepostavíme teraz, história sa na nás bude spätne pozerať s povzdychom."

Podobné incidenty zastrašovania a nátlaku sa tiež stali v USA, na Islande, v Nemecku, Austrálii, Rusku, Rumunsku, Thajsku, Kambodži, Hongkongu a inde. Jednoducho povedané, čínsky režim vyviezol prenasledovanie do sveta ako celosvetovú kampaň zla proti morálke.

Pokus o vraždu praktizujúcich v Južnej Afrike

28. júna 2004 okolo 8:30 popoludní päť praktizujúcich Falun Gongu išlo autom z medzinárodného letiska v Johannesburgu do Pretórie, hlavného mesta Juhoafrickej republiky. Zrazu sa k nim odzadu priblížilo biele auto a zahájilo streľbu z útočnej zbrane AK-47. Praktizujúci sa pokúsili zmeniť rýchlosť, aby sa vyhli útoku, ale vrahovia udržovali rovnakú rýchlosť ako oni a pokračovali v streľbe. Auto praktizujúcich a vodič boli zasiahnutí a vytlačení z cesty. Zranenému vodičovi sa podarilo zastať na poli. Ozbrojení muži sa zastavili a niekoľko sekúnd sa pozerali, potom zo scény utiekli.

Hore: Nohy pána Davida Lianga po streľbe
Dole: Pán Liang, na vozíku, hovorí svoj príbeh na tlačovej konferencii v Sydney, Austrália.

Táto streľba nebola len jednoduchým pokusom o vraždu. Obete boli zo skupiny deviatich praktizujúcich Falun Gongu z Austrálie, ktorí tam prišli podať žalobu, obviňujúcu čínskeho zástupcu premiéra, Ceng Čching-chonga a ministra obchodu Po S'-laja, ktorí boli v Južnej Afrike na návšteve od 27. do 29. júna, za zločiny mučenia, genocídy a zločinov proti ľudskosti. Ešte predtým, ako odišli z Austrálie, mal jeden z nich niekoľko výhražných telefonátov. Keď prišli na medzinárodné letisko v Johanesburgu, všimli si podozrivého muža, ktorý ich sledoval. Navyše, pán David Liang, vodič, ktorý bol zasiahnutý, mal oblečenú bundu Falun Gong. Juhoafrická polícia poznamenala, že streľba sa odohrala v oblasti nízkej zločinnosti. Ozbrojenci evidentne nechceli olúpiť praktizujúcich. Tieto fakty ukazujú na politický motív tejto streľby.

Chvatné prehlásenie čínskej ambasády v Juhoafrickej republike 30. júna iba pridáva podozrenie. Ako predstavitelia čínskeho národa v Južnej Afrike ambasáda neukázala žiaden súcit s pánom Liangom, ktorý utrpel strelné poranenia oboch nôh a zlomeninu pravej nohy. Naopak, ambasáda vyhlásila, že incident je sprisahaním Falun Gongu a varovala medzinárodné médiá, aby nerobili žiadne "nezodpovedné správy o incidente".

Táto streľba nebola v žiadnom prípade izolovaným útokom na praktizujúcich Falun Gongu. Aby potlačili snahy zahraničných praktizujúcich Falun Gongu o odhalenie brutalít v Číne, agenti čínskej vlády sa uchýlili k násiliu a k zločinom nenávisti, aby odstrašili praktizujúcich Falun Gongu. V samotnom USA bolo niekoľko incidentov fyzického napadnutia voči praktizujúcom Falun Gongu od čínskych ľudí s blízkymi kontaktami s čínskou ambasádou v Atlante, San Franciscu, Chicagu a New Yorku. V odpovedi na tieto donebavolajúce priestupky voči občianskym právam snemovňa reprezentantov v USA 4. októbra 2004 jednohlasne schválila rezolúciu (č. 304), žiadajúcu Čínu, aby okamžite ukončila prenasledovanie Falun Gongu vo vnútri a mimo Číny.

Boj medzi pravdou a klamstvom

5. marca 2002 približne o 8 hodine popoludní osem kanálov miestnej TV stanice v meste Čchang-čchun paralelne odvysielalo dokumentárny film ukazujúci šírenie Falun Gongu vo svete, kruté prenasledovanie Falun Gongu čínskou vládou a zinscenované sebaupálenie na námestí Nebeského pokoja. Vysielanie trvalo viac ako 50 minút. Vlna prekvapenia sa rozšírila rýchlo aj za hranice Čchang-čchunu. Na ďalší deň si ľudia v iných oblastiach začali šepkať: "Sebaupálenie je podvod!"

Plagát s nadpisom "Falun Dafa je dobrý" visí zvonka obytného domu

Vysielanie bolo vôbec prvým prípadom premietnutia nesúhlasného odkazu od nejakej prenasledovanej skupiny v štátom riadených médiách v celej histórii komunistickej Číny. Veľkodušný čin nie je len ďalším prejavom odvahy praktizujúcich Falun Gongu, ale predstavuje ich hlbšie pochopenie povahy prenasledovania a prejavom súcitu voči verejnosti, ktorá je pod kontrolou lží Ťiangovho režimu.

Plagát s nadpisom "Ceňte si Falun Dafa" visí z mosta

Na začiatku prenasledovania dôverčiví praktizujúci Falun Gongu verili, že prenasledovanie musí byť dôsledkom toho, že vodcovia nie sú dobre informovaní a sú zavádzaní niekoľkými ľuďmi, ktorí neznášajú Falun Gong, takže chodili do Pekingu vo veľkých počtoch, alebo písali vláde, aby predniesli svoje skúsenosti. Súčasne pokojne znášali zlé zaobchádzanie od polície a pokojne im hovorili: "Necítime k vám nenávisť kvôli tomu, že nám nerozumiete," a "Ak naše utrpenie môže zmenšiť vašu nenávisť k nám, potom to znesieme." Ich znášanlivosť pohla srdcami aj najzatvrdilejších policajtov.

Miestni ľudia si čítajú plagát o Falun Gongu pri vchode do svojho domu

Keďže praktizujúcich Falun Gongu je toľko a pretože sú disciplinovaní a pokojní, bolo pre ich susedov, kolegov, rodiny a priateľov ťažké obrátiť sa proti nim. Zinscenované sebaupálenie však podviedlo národ. Ako uvádza Washington Post vo svojom článku z 5. apríla 2001, "Sebaupálenie piatich údajných praktizujúcich na námestí Nebeského pokoja 23. januára bolo prelomovým bodom. 12 ročné dievča a jej matka zomreli a strana spravila z tohto incidentu stredobod svojej kampane na zdiskreditovanie Falun Gongu. Opakovaným vysielaním obrázkov horiaceho tela dievčaťa a rozhovorov s ostatnými, ktorý hovorili, že veria, že sebaupálenie ich privedie do raja, vláda presvedčila mnohých Číňanov, že Falun Gong je 'zlý kult'."

Mnoho dezinformovaných ľudí začalo pomáhať vláde pri prenasledovaní alebo sa priamo zúčastňovať na zneužívaní a bití. Policajti boli ovplyvnení ešte viac. Otrávení nenávistnou propagandou niektorí zintenzívnili svoje mučenie a zabíjanie praktizujúcich Falun Gongu, vyhlasujúc "Zabijem ťa a zapálim, ako pri sebaupálení!"

Niet pochýb o tom, že toto sú kriminálne činy a môže sa stať, že človek pocíti nenávisť. Avšak pre praktizujúcich Falun Gongu sú násilníci tiež obete prenasledovania čínskou vládou a mali by im dať možnosť spamätať sa. Praktizujúci Falun Gongu preto s dobrým úmyslom chcú aj za veľkého nebezpečenstva povedať fakty svojim mučiteľom, svojim spolužiakom a verejnosti, aby si uvedomili, že prenasledovanie je úplne založené na lžiach. Posielajú listy policajným staniciam, rozdávajú letáčiky v supermarketoch, rozdávajú VCD-čka do schránok, zverejňujú články na Internete, atď. V čínskom jazyku sa to nazýva "objasňovanie pravdy".

Plagát pred ľudovou prokuratúrou mesta Šeng-jang, oblasť Ta-tong, hovorí, že Falun Gong sa cvičí na celom svete.

Ich objasňovanie pravdy je veľmi mocné. Je mnoho prípadov, keď polícia zmenila svoj postoj voči praktizujúcim, keď sa väzni z ciel, kde boli praktizujúci začali učiť Falun Gong, alebo keď neznámi ľudia ochránili praktizujúcich a zaujatí členovia rodiny im pomáhali objasňovať pravdu. Sú dokonca ľudia z "Úradov 610", ktorí sa stali praktizujúcimi Falun Gongu.

Pre Ťiang Ce-mina je pravda katastrofálna. Keď sa dozvedel, že v Čchang-čchune bol odvysielaný program Falun Gongu, vydal prísny príkaz, že ak sa vyskytne znova podobný prípad, všetci mestskí úradníci budú prepustení. Nariadil tiež polícii v Čchang-čchune, že všetci praktizujúci Falun Gongu, ktorí mali podiel na vysielaní, musia byť "bez výnimky zabití". Neskôr Ťiang nariadil "Úradom 610", že každý praktizujúci Falun Gongu, ktorého objavia rozdávať materiály Falun Gongu musí byť "na mieste zastrelený".

Za svoje dobrosrdečné šírenie pravdy praktizujúci Falun Gongu nesmierne trpeli. V mesiaci po vysielaní v Čchang-čchune bolo v meste zatknutých viac ako 5.000 praktizujúcich a prinajmenšom desať ich bolo zabitých pri "vyšetrovaní". Keď polícia zatkla pána Liou Čcheng-ťuna, organizátora vysielania, vystrelili dve strely do jeho nôh dokonca potom, ako bol spútaný. Pán Liou umrel v noci počas Vianoc v roku 2003, po znášaní jedného roka krutého mučenia.

Avšak pravda je nepremožiteľná. Po vysielaní v Čchang-čchune nasledovalo mnoho podobných vysielaní v iných mestách. Každú hodinu, v každom kúte Číny, mnoho praktizujúcich Falun Gongu pripravuje a rozdáva pravdu objasňujúce materiály. Nemajú takú literárnu priazeň, ale sú žijúcimi mučeníkmi ako boli Justin, Origen a Ignác[MT1].

"Prichádzame kvôli vám"

20. novembra 2001 okolo 2 hodiny popoludní sa 36 západných praktizujúcich z dvanástich krajín zhromaždilo na námestí Nebeského pokoja. Sadli si do meditačnej pozície, rozvinuli veľký žltý plagát vyšívaný slovami "Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť", zavreli oči a začali s meditačným cvičením Falun Gongu.

20. novembra 2001, v bezprecedentnom apeli za práva čínskych ľudí, 36 praktizujúcich Falun Gongu z 12 krajín pozdvihli plagát so slovami "Pravdivosť Súcit Znášanlivosť" na námestí Nebeského pokoja. Okamžite boli zatknutí a deportovaní.

V priebehu niekoľkých sekúnd sa prirútilo niekoľko policajných dodávok, ktoré obkľúčili túto skupinu a policajti začali tlačiť, kopať a udierať praktizujúcich, aby ich dostali do dodávok. V odpovedi na to praktizujúci volali po čínsky: "Falun Gong je dobrý!"

Títo 36 cudzinci boli prví z mnohých zahraničných praktizujúcich, ktorí prišli do Číny, aby tam usporiadali pokojný protest. Ako ich známi, praktizujúci v Číne, aj oni chcú čínskym ľuďom povedať pravdu. V ich vlastných krajinách často rozdávajú letáčiky čínskym turistom, ktorí sú prekvapení, keď sa dozvedia, že na rozdiel od toho, čo im hovorí čínska vláda, Falun Gong nie je v iných krajinách zakázaný. Niekedy sa s čínskymi turistami rozprávajú a zisťujú, akí sú v skutočnosti dezinformovaní ohľadom Falun Gongu. Aby viacerým ľuďom umožnili spoznať pravdu, rozhodli sa ísť do Číny.

Dodnes stovky praktizujúcich z Austrálie, Belgicka, Brazílie, Kanady, Fínska, Francúzska, Nemecka, Japonska, Kórei, Poľska, Singapúru, Švédska, Švajčiarska, USA, Spojeného kráľovstva a niekoľkých ďalších krajín išli do Číny a ich pieseň znie: "Čeliac násiliu a nebezpečenstvu, opätovne prichádzam kvôli vám, prichádzam s láskou pre vás..."

Zo svojej lásky k tradičnej čínskej praxi, zo svojej dobroty voči čínskym ľuďom, boli zadržaní, bolo s nimi zle zaobchádzané a boli deportovaní. Mnoho z nich bolo zbitých, niektorí vážne. Hoci väčšina bola zatknutých na námestí Nebeského pokoja, mnoho bolo zadržaných, keď kráčali po ulici alebo ich uniesli z ich hotelových izieb. Keď boli zadržaní, nedovolili im kontaktovať rodinu ani ambasádu. Boli vypočúvaní a zastrašovaní a väčšine z nich polícia ukradla cennosti. Keď polícii citovali medzinárodné normy pre zaobchádzanie s cudzími štátnymi príslušníkmi, polícia jednoducho odpovedala: "Toto je Čína."

Ak čínski policajti nemajú zábrany pri bití týchto cudzincov, o ktorých vedia, že budú v priebehu niekoľkých hodín deportovaní, čo robia čínskym praktizujúcim Falun Gongu, ktorých môžu zadržiavať ľubovoľne dlho?

Hľadanie spravodlivosti praktizujúcimi Falun Gongu

Keď Ťiang spustil prenasledovanie Falun Gongu, rátal s rýchlou porážkou. Štátom riadené médiá verejne vyhlásili, že vláda "úplne vyrieši problém Falun Gongu" za tri mesiace a Ťiang sám sebaisto vyhlasoval: "Neverím, že nedokážem poraziť Falun Gong."

Ako sa odhaľuje boj medzi pravdou a lžami, láskou a nenávisťou a pokojom a násilím, je čoraz zrejmejšie, že Ťiang nikdy neuspeje vo svojej kampani na odstránenie Falun Gongu. Začína sa tiež ukazovať kontrast medzi odvahou a zbabelosťou. V júli 2001, počas Ťiang Ce-minovej návštevy na Malte, prikročila k nemu čínska žena a požiadala ho, aby prestal prenasledovať praktizujúcich Falun Gongu. V apríli 2002, keď Ťiang navštívil Nemecko, pozdravil ho po čínsky beloch a potom po čínsky dodal "Falun Dafa je dobrý." Z obavy, že sa stretne s viacerými protestmi praktizujúcich Falun Gongu Ťiang požadoval, aby jeho zahraniční hostitelia použili drastické metódy na zabezpečenie, aby už nevidel žiadnych praktizujúcich Falun Gongu. V dôsledku toho sa počas mnohých zahraničných návštev Ťiangova kolóna áut neodvažuje využiť predné vchody hotelov či reštaurácii, ale namiesto toho používajú zadné dvere či podzemné chodby.

Ťiang však nemusí unikať len protestujúcim. S pomocou mnohých právnikov z oblasti ľudských práv praktizujúci Falun Gongu po celom svete podali desiatky súdnych žalôb proti Ťiangovi a jeho spolupáchateľom za genocídu, zločinom proti ľudskosti a mučenie, čo spravilo z Ťianga jediného diktátora v histórii, ktorý je súdený vo viac ako 10 krajinách. Ako sa odhaľuje čoraz viac šokujúcich faktov o podnecovaní nenávisti Ťiangovým režimom, o štátnom terorizme, násilí a brutálnostiach, deň nového Norimberského súdu za zločiny režimu proti svedomiu určite príde.

Apel na všetkých dobrých ľudí vo svete

Prenasledovanie Falun Gongu v Číne stále pokračuje. Počet obetí denne narastá. Mnoho praktizujúcich Falun Gongu riskovalo všetko, aby zverejnili krivdy, ktorými trpeli oni alebo iní praktizujúci. Prípady, ktoré zverejňujeme na našich stránkach sú len malým zlomkom zo všetkých prípadov. Preto by sme vás chceli požiadať, aby ste prehovorili za tých ľudí, ktorí už nemajú hlas a spravili všetko vo vašej moci, aby ste zastavili túto nespravodlivosť a násilie.

Zdroj: United Nations Reports on China's persecution of Falun Gong 2004, www.falunhr.org Tento dokument ako DOC (4.35M), PDF (1.39M)