Správa CVVPFG: Výpoveď svedka zabitia počas odberu orgánov za živa praktizujúcemu Falun Gongu

12. decembra 2009

Zhrnutie správy: Špeciálny vyšetrovateľ Celosvetového Výboru na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (CVVPFG) spravil takmer 30 minútový rozhovor s človekom ("svedkom"). Z ohľadu na bezpečnosť tu neuvádzame jeho meno. So súhlasom svedka bola celá konverzácia nahratá. Svedok odhalil prípad odberu orgánov zaživa praktizujúcemu Falun Gongu, ktorého bol svedkom pred niekoľkými rokmi.

Kliknite sem, ak chcete počuť konverzáciu

Sled udalostí: V roku 2002 pracoval svedok pre verejnú bezpečnosť (t.j. políciu) v provincii Liaoning a zúčastňoval sa na nelegálnom zatýkaní a mučení praktizujúcich Falun Gongu. Bola medzi nimi aj praktizujúca Falun Gongu, ktorá mala asi 30 rokov a ktorá mala celé telo pokryté ranami a jazvami po týždni krutého mučenia a núteného kŕmenia. 9. apríla 2002 istý úrad verejnej bezpečnosti provincie Liaoning poslal dvoch vojenských chirurgov, jeden z nich bola vojenským chirurgom zo Všeobecnej nemocnice Ľudovej oslobodzujúcej armády vo Vojenskej oblasti Shenyang a ďalší bol vojenským chirurgom, ktorý absolvoval Druhú vojenskú lekársku univerzitu. Previezli túto praktizujúcu na ďalšie miesto (Poznámka 1). Za okolností, že táto praktizujúca bola plne pri vedomí, bez použitia akýchkoľvek anestetík, jej odobrali srdce, pečeň a ďalšie orgány. Svedok bol ozbrojeným policajtom na stráži po celý čas a bol svedkom celého procesu odberu orgánov za živa.

Svedok tiež odhalil, že počas obdobia, keď pracoval pre verejnú bezpečnosť v Jinzhou, vtedajší veliteľ Wang Lijun úradu verejnej bezpečnosti v Jinzhou vydal príkaz, ohľadom zaobchádzania s praktizujúcimi Falun Gongu, že "musia odstrániť všetkých". Svedok sa tiež zúčastňoval v ilegálnom zatýkaní praktizujúcich Falun Gongu a mnohokrát kruto mučil praktizujúcich počas procesu vyšetrovania kvôli získavaniu informácii. Provincia Liaoning je oblasťou, kde je prenasledovanie Falun Gongu veľmi tvrdé. Samotný počet úmrtí praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli potvrdení a zverejnení na stránkach Minghui dosiahol 406. Wang Lijun je v súčasnosti vedúcim úradu verejnej bezpečnosti v Chongqingu a vykonáva intenzívne prenasledovanie voči praktizujúcim Falun Gongu pod hlavičkou "ničenia mafii podobných podzemných organizácií" v spolupráci s Bo Xilaiom, generálnym tajomníkom výboru Čínskej komunistickej strany pre Chongqing. (viac informácii nájdete v správach na Minghui, napr. http://search.minghui.org/mh/articles/2009/8/24/207093.html, Poznámka 2)

Poznámka 1: Počas prvého rozhovoru, aby sa neodhalil, svedok neuviedol miesto, kde sa uskutočnil odber orgánov. V druhom rozhovore svedok jasne uviedol, že odber orgánov zaživa sa uskutočnil na operačnej sále na 15. poschodí Všeobecnej nemocnice vojenskej oblasti Shenyang. Bolo potvrdené, že poschodia 15-17 Všeobecnej vojenskej nemocnice vojenskej oblasti Shenyang sa používajú na operácie.

Poznámka 2: Hoci mu chýba náležitá akreditácia alebo akademické vzdelanie, Wang Lijun pracuje ako analytik pre Kriminálny úrad Pekinskej univerzity práv a ako viceprezident úradu Medzinárodného súdneho lekárskeho znalca pre hlavy a tváre. Avšak v jeho oficiálnom resumé je jeden odsek, ktorý nemá vzťah k súdnemu lekárstvu, ale k transplantácii orgánov: "vykonal prvú 'analýzu experimentu orgánovej transplantácie po liečivej injekcii' v Číne."

Nasleduje čiastočný prepis konverzácie:

Svedok: Skalpel, chirurgický nôž na hrudi. Keď prerezal hruď, začala striekať von krv. Striekala von, a ne...

Otázka: Ten človek, ktorého ste videli, bola žena alebo muž?

Svedok: Žena

Otázka: Mladá?

Svedok: Mala asi okolo 30 rokov.

Otázka: Stále kričala "Falun Dafa je dobrý"?

Svedok: Áno, stále, stále kričala.

Otázka: Popíšte prosím, čo ste vtedy videli.

Svedok: V tom čase som ju vypočúval a kruto mučil asi týždeň. Mala už po tele množstvo rán. Používali sme aj elektrické obušky, ktorými sme jej dávali šoky. Už z toho blúznila. Už sme ju tak zbili... Odmietala jesť, takže sme jej násilne liali mlieko do žalúdka. Nechcela piť, takže sme ju nútili. Viete, keď sme jej stlačili nos, kvôli ľudským inštinktom musela piť mlieko. Takto sme udržiavali jej život, ale stratila takmer 15 jin (asi 7.5 kg) za sedem dní. Avšak v tom čase sme nevedeli, že istý úrad Verejnej bezpečnosti provincie Liaoning (bol to veľmi tajný úrad) sem pošle dvoch ľudí. Jeden z nich bol vojenským chirurgom zo Všeobecnej nemocnice Ľudovej oslobodzujúcej armády vo Vojenskej oblasti Shenyang a ďalší bol absolventom Druhej vojenskej lekárskej univerzity. Jeden z nich bol pomerne starý a druhý bol mladý. Robili jej niečo v operačnej miestnosti psychiatrickej nemocnice, kam ju poslali. Nepoužívali žiadne anestetikum. Rozrezali jej hruď nožom bez toho aby sa im triasli ruky. Keby som to robil ja, triasli by sa mi. Hoci som ozbrojený policajt, používal som zbrane, prešiel som cvičeniami so skutočnou muníciou a videl som mnoho tiel, keď som videl týchto vojenských chirurgov, bol som ohromený. Ich ruky sa vôbec netriasli. Dali si chirurgické masky a priamo rezali. V tom čase sme my (ozbrojení policajti) stáli na stráži so zbraňami v rukách. Vtedy už bola otvorená. Zakričala raz nahlas "Ach!". Potom zakričala "Falun Dafa je dobrý!".

Otázka: Kričala "Falun Dafa je dobrý" keď bola jej hruď rozrezaná?

Svedok: Nahlas zakričala "Ach!" a povedala "Falun Dafa je dobrý". Povedala "zabili ste ma, jedného človeka." Myslím, že to zhruba znamenalo "zabili ste jedného človeka ako mňa. Môžete zabiť niekoľko stoviek miliónov z nás, ľudí, ktorých prenasledujete za ich skutočnú vieru?" V tom momente ten lekár, ten vojenský chirurg, zaváhal. Potom sa pozrel na mňa a na nášho policajného nadriadeného. Náš nadriadený prikývol a on potom pokračoval v rezaní jej žíl.... Srdce jej vyrezali ako prvé, potom obličky. Keď jej nožničkami prestrihli srdcové žily, začala sa trhať. Bolo to príšerné. Môžem napodobniť jej hlas, ak chcete, hoci ho nedokážem napodobniť dobre. Znelo to, akoby niečo bolo trhané na kusy, a potom pokračovala "ach". Odvtedy mala ústa naširoko otvorené a jej oči boli široko roztvorené tiež. Ach... Nechcem už pokračovať...

(nejaké časti sú vynechané)

Svedok: V tom čase, táto osoba bola učiteľkou, inštruktorkou na strednej škole. Jej syn by mal teraz asi 12 rokov. Jej manžel bol pomerne neschopný (t.j. nemal veľkú moc). Možno bol robotníkom v továrni. Predtým si vytrpela veľké ponižovanie. Mnoho z nás policajtov je perverzných. Používali pinzety a ďalšie nástroje, ani neviem odkiaľ ich mali, na to aby ju sexuálne obťažovali. Bol som toho svedkom na vlastné oči, len ľutujem, že som to neodfotil. Vyzerala celkom dobre, relatívne príťažlivo, takže policajti ju znásilňovali... toto bolo príliš častým zjavom.

Otázka: Tohto ste boli svedkom na policajnej stanici, kde ste boli...?

Svedok: Nebol som na policajnej stanici. Bolo to výukové centrum, ktoré bolo za hotelom. Policajti si prenajali miestnosti v malej budove. Robili to v malom prenajatom dome.

Otázka: Čierne väzenie?

Svedok: Viac menej áno.

Otázka: Pokiaľ to boli praktizujúci Falun Gongu, posielali ich tam?

Svedok: Áno.

Otázka: Posielali ich tam ešte predtým ako boli postavení pred súd?

Svedok: Tak ako tak, my (t.j. polícia) vždy často meníme miesta.

(nejaké časti sú vynechané)

Otázka: Nepovedali ste mi presný čas.

Svedok: Bolo to 9. apríla 2002

Otázka: 9. apríla?

Svedok: Áno, operácia začala o piatej popoludní 9. apríla a trvala tri hodiny. Predtým to trvalo mesiac.

Otázka: Čo myslíte tým, že to "trvalo mesiac"?

Svedok: Vypočúvali a mučili sme ju mesiac.

(nejaké časti sú vynechané)

Otázka: Mučili ste ich iba raz počas vypočúvania, aby ste od nich získali informácie, alebo veľakrát?

Svedok: Veľakrát. V tom čase nám Wang Lijun, terajší vedúci Úradu verejnej bezpečnosti v meste Chongqing, nariadil, že ich "musíme všetkých odstrániť".

Zdroj: http://www.zhuichaguoji.org/en/index2.php?option=content&task=view&id=192&pop=1&page=0