Psychiatrické mučenie v Číne

(na základe množstva správ)

V decembri roku 2008 Výbor proti mučeniu pri OSN priniesol správu o celkovej situácii v oblasti ľudských práv v Číne, svoju prvú správu o Číne za osem rokov. Uvádza sa v nej, že "výbor si taktiež s obavou všimol, že toto ustanovenie bolo zneužité na umiestnenie niektorých ľudí do psychiatrických liečební z iných ako zdravotných dôvodov. [1]

Po dvojtýždňovej návšteve špeciálneho spravodajcu USN prof. Manfreda Nowaka v Číne, OSN publikovala správu o svojej misii. V správe sa uvádza, že mučenie sa vyskytlo v čínskych psychiatrických liečebniach v 8% z prípadov predložených mandátu špeciálneho spravodajcu počas päťročného obdobia od roku 2000 do roku 2006. [2]

Výskum naznačuje, že prípady psychiatrickej "liečby" sa rozšírili do 23 z 33 provincií pod priamym vedením centrálnej vlády v Číne. Najmenej 100 psychiatrických liečební bolo použitých pri pokusoch o zbavenie praktizujúcich Falun Gongu ich viery. Zneužívanie psychiatrických liekov na tých, ktorí zastávajú iný názor než vláda, bolo starostlivo naplánovanou a systematicky realizovanou, zhora riadenou politikou.

Daniel B. Borenstein, prezident Americkej psychiatrickej asociácie, uverejnil 27. Marca 2001 článok v New York Times nazvaný "Byť uväznený v Číne: čeliť týraniu". Vo svojom článku uviedol, že "Výbor svetovej psychiatrickej asociácie pre používanie a zneužívanie psychiatrie postupoval príliš pomaly voči vážnym obvineniam týkajúcich sa psychiatrických väznení členov Falun Gongu, predstaviteľov odborových organizácií a zástupcov študentov ako aj ďalších, ktorí boli diagnostikovaní ako "politickí maniaci" a vystavení šokovej terapii a psychotropným liečivám." [3]

Robin Munro vo svojej knihe "Nebezpečné mysle: politická psychiatria v Číne dnes a jej pôvod v Maovej ére" venoval zneužívaniu psychiatrie na praktizujúcich Falun Gongu celú kapitolu. V časti "Falun Gong: nové terče psychiatrického týrania," [4] popisuje týranie 42 ročnej Tan Guihua v nemocnici Jiaozhou v provincii Shandong. Pridŕžalo ju osem psychiatrických pacientov, zatiaľ čo jej lekár injekčne vstrekoval lieky poškodzujúce nervy. "Neskôr sa jej lekárka každý deň pýtala, či bude pokračovať v praktizovaní Falun Gongu. Tan povedala "áno" a lekárka jej dala šoky pomocou elektrických ihiel."[5]

Politické narábanie s liekmi v psychiatrických ústavoch

Nemocnica Xuzhou Mental Hospital v provincii Jiangsu je typickým príkladom. Správy o týraní začali prichádzať krátko po 20. júli 1999, kedy sa prenasledovanie začalo. V decembri roku 2000 boli nasledovní, zdraví praktizujúci Falun Gongu poslaní do psychiatrickej nemocnice Xuzhou: Gao Chuanyin, Gao Xiayun, Lu Bingling, Niu Shuxia, Wang Jinghua, Meng Qinquan, Wang Hui aWang Ping. V marci 2001 tam boli tiež umiestnení Wu Di, Peng Zhongmei, Ding Jianhua, Yuan Ling, Guo Juanling, Bian Guiling, Wang Yumei, Dong Mei, Gao Chunmei a Ma Jiling.

Praktizujúci hlásili straty vedomia, spútavanie povrazmi, liečbu elektrošokmi, bránenie v spánku, hľadenie do neznáma, slintanie, chvenie, stratu zraku alebo sluchu, poškodenie svalov alebo vnútorných orgánov, stratu pamäte, psychické alebo mentálne postihnutie a dokonca smrť. Jeden z nich sa spýtal zdravotníckeho zamestnanca, "Prečo nám picháte a dávate jesť tieto lieky, keď nie sme chorí?" Odpovedali "To nezáleží od nás, ľudia zhora nám povedali, čo máme robiť. My s vami nechceme takto zaobchádzať, ale taktiež nechceme prísť o prácu."

Dlhodobá prax psychiatrického mučenia

Keďže cieľom psychiatrickej liečby nie je dobro "pacienta", môže sa vykonávať v psychiatrických ústavoch, pracovných táboroch alebo akomkoľvek väzenskom zariadení. Nasledujúce prípady nám pripomínajú, čo sa deje pod rúškom expandujúcej čínskej ekonomiky.

1. Pán Zhao Peijie, 32 ročný muž z obce Xiaonigou, mesto Datong, okres Rongcheng, provincia Shandong. Bol bitý, mučený a boli mu násilím podávané lieky ktoré poškodili jeho centrálny nervový systém, následkom čoho dostal duševnú chorobu. Zomrel v pustatine 28 júna 2008.

2. V apríli 2006 predstavitelia policajného úradu z Chibi, provincia Hubei, uväznili pani Liu Xiaolian (69 r.) a poslali ju na psychiatrické oddelenie nemocnice Pufang. V nemocnici bola brutálne bitá, dostala injekcie s toxickými liekmi, boli jej podané utlmujúce tabletky a dostala šoky vysokonapäťovými obuškami. Počas 24 hodín jej infúziou podávali psychiatrické liečivo. Stratila vedomie na celé dva dni a celé jej telo stmavlo a opuchlo. Keď sa prebrala, prechodne stratila schopnosť rozprávať. Zomrela poobede, 26. októbra 2008.

3. Pani Li Dongqing (46 r.) žila v meste Shenyang, provinicia Liaoning. Dvadsiateho štvrtého mája ju uväznili a umiestnili do miestneho psychiatrického ústavu Dongling v Shenyangu. Boli jej injekčne podané lieky, ktoré spôsobili, že utrpela ťažkú psychickú traumu.

4. Pani Han Ming pracovala v závode Pingshui Machinery v okrese Pingba, provincia Guizhou. Dvadsiatehoôsmeho februára ju odsúdili na dva roky nútenej práce. Počas väzby v ženskom pracovnom tábore Guizhou jej bol vstreknutý neznámy liek, účinkami ktorého jej atrofovali svaly po celom tele. Jej stav sa zhoršil a 20. marca 2003 zomrela vo veku 30 rokov.

5. Pani Zhang Wuing a jej manžel, pán Wu Dianhui, pochádzajú z mesta Changzhou, provincia Jiangsu. Vo februári roku 2000 dal úrad verejnej bezpečnosti Changzhou uväzniť pána Wu. Hoci pán Wu ani jeho žena neboli nikdy psychicky chorí, potom, ako ich prepustili z nápravného ústavu, boli obaja násilím umiestnení do psychiatrického ústavu oslobodzujúcej armády 102 v Changzhou. Pani Zhang priviazali k posteli, podávali jej lieky a bola nútene kŕmená, napriek tomu, že bola už v piatom mesiaci tehotenstva.

Aby utajili svoje zločiny, páchatelia zvyčajne obviňujú obeť. V jedom prípade, pani Meng Lijun zomrela potom, ako jej boli vstreknuté jedovaté lieky a iné škodlivé lieky zmiešané s potravou a vodou. Jej rodina sa pýtala polície, prečo podávali lieky zdravému človeku. Odpoveď znela, že "Mala duševnú chorobu, pretože praktizovala Falun Gong, a ešte pred uväznením si privodila mentálne ochorenie."

Pani Meng je len jednou z mnohých tisícov obetí.

Zdroje informácii:
1. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.CHN.CO.4.pdf
2. http://www.unhcr.org/refworld/publisher,UNCHR,MISSION,CHN,,0.html
3. http://www.nytimes.com/2001/03/27/opinion/l-jailed-in-china-confront-the-abuse-574694.html
4. Robin Munro on Falun Gong (See Page 158)
5. Ibid. Page 163

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/10/2/111261.html