Archeologický nález: prehistorický člověk z období před 160 tisíci lety se podobá dnešním lidem


Napsala Li Jie

(PureAwakening.net) Mezinárodní skupina archeologů objevila v Etiopii lidskou lebku, jejíž stáří je okolo 160 tisíc let. Celou archeologickou obec tento nález velmi překvapil.

Nově objevená lidská lebka je podobná lebce moderního člověka) (AFP foto)

V červnu 2003 vyšel v časopise Naturel článek, který popisuje tyto nově nalezené fosílie. Rysy lebek těchto lidí, ale také styl chůze a různé způsoby chování se velmi podobají modernímu člověku. Kdyby tito pravěcí lidé chodili dnes po ulici, nikdo by je od nás nerozeznal.

Tým archeologů, pod vedením Dr. Jima Whitea z kalifornské Univerzity zjistil, že nalezené lebky jsou 160 tisíc let staré. Byly nalezeny v místě, kde dnes leží střední Etiopie a jsou mezi nimi lebky dvou dospělých lidí a jedna šesti nebo sedmiletého dítěte. Tyto zkamenělé části lebek se velmi podobají lebkám dnešních lidí. Výraz tváře vypadá téměř totožně, především lebka dítěte. Mezi ní a lebkami dnešních dětí není vůbec žádný rozdíl. Bylo zjištěno, že nálezy pocházejí z období před 154 -160 tisíci lety.

Zkameněliny byly nalezeny náhodně v roce 1997. Díky vlivu oceánu v této části Etiopie byly některé zkameněliny odkryty. Skupina výzkumníků, vedená dr.Whitem je nalezla, když procházeli touto oblastí. Po pečlivém prozkoumání bylo zjištěno, že na lebce jsou záseky kamenným nástrojem, což značí, že lidé zde žili už v prehistorickém období. O 11 dní později se tato skupina vrátila na místo nálezu a během několika minut našla další dvě lebky dospělých lidí. Potom nalezly okolo 200 úlomků lebky dítěte. Po letech čištění, uspořádávání a zkoumání ohlásili nález světu: Tyto lebky jsou o 1000 generací starší než ty, které byly doposud na světě objeveny.

Tyto nálezy značí, že lidé na Zemi existovali o mnoho dříve, než nám bylo doposud známo.

Anglická verze: http://www.pureawakening.net/pa/article/2003/8/7/23120.html