Názor k článku v Epoch Times: Deväť komentárov k čínskej komunistickej strane

V čínskych novinách Epoch Times (DaJiYuan), ktoré ako jedny z mála novín vychádzajúcich v čínskom jazyku pravdivo informujú o dianí v Číne, o prenasledovaní Falun Gongu a o iných otázkach, začala v týchto dňoch vychádzať séria článkov "Deväť komentárov k čínskej komunistickej strane". Preklad úvodného z tejto série článkov je ako referencia pre čitateľov uvedený nižšie.

Tieto články mi pripomínajú, koľkých zločinov sa komunistická strana dopustila pri prenasledovaní ľudských hodnôt u nás. Ako jednu z prvých vecí, ktorú ľuďom zakázala, bola ich viera. Často kvôli nej zatvárali miestnych kňazov a ľuďom, ktorí nástojili na svojej viere, spôsobovala komunistická strana rôzne problémy. Sťažovala im prijatie na školu, do lepšieho zamestnania, cesty do zahraničia, ... Boli aj prípady, keď ľudí, ktorí im boli nepohodlní, vo väzení umučili na smrť.

Zapôsobil na mňa príbeh jednej staršej pani, ktorá strávila veľkú časť života vo väzení, ale po páde opony sa dostala von. Keď sa jej pýtali, či sa hnevá na svojich prenasledovateľov, povedala: "Ako by som sa na nich mohla hnevať? Je to proti môjmu vnútornému presvedčeniu. Nikdy som sa na nich nehnevala, ani keď mi ubližovali." Vtedy som tomu nerozumel.

Komunistická strana vážne poškodila hodnoty ľudí a národ, ktorý bol predtým poctivý, začal postupne morálne upadať. Prikázania či princípy, ktorými sa ľudia riadili boli pošliapavané a vysmievali sa im. "Kto nekradne, okráda svoju rodinu," sa priam stalo heslom toho obdobia.

Mnohé z týchto vecí sa stali natoľko súčasťou života, že už nie je ľahké uvedomiť si ich. Stali sa jedom, ktorý postupne otravuje ľudí. Keď však človek začne zušľachťovať svoj charakter, tieto veci sa stanú vážnou prekážkou pri jeho napredovaní. Je nevyhnutné sa ich bezo zvyšku zbaviť a očistiť myseľ od týchto špinavých vecí. Aj ja som musel prejsť týmto procesom a zamyslieť sa nad mnohými vecami, ktoré sa usadili v mojej mysli. Každú jednu vec som musel premerať štandardom "pravdy, dobroty a tolerancie", univerzálnymi princípmi a základom učenia Falun Gongu. Až pri pohľade späť vidím, ako veľmi hodnoty medzi ľuďmi upadli.

V článku "Deväť komentárov k čínskej komunistickej strane" sa obšírne hovorí o čínskej komunistickej strane a jej zločinoch. Je odsudzovanie komunistickej strany zapletaním sa do politiky? Ja si myslím, že nie, lebo komunistická strana je prvkom, ktorý poškodzuje hodnoty ľudí a začína od ich podstaty - nehovorí sa medzi ľuďmi: "Kto stratil majetok, stratil málo. Kto stratil zdravie, stratil dosť. Kto stratil vieru, stratil všetko." Aj samotná myšlienka o nekritizovaní komunistickej strany preto, lebo by to bolo "zapletanie sa do politiky" je len našou výhovorkou, prečo neodstrániť z mysle nesprávne myšlienky, ktoré sa tam nazhromaždili za dlhý čas.

Vyššie uvedené je odzrkadlením môjho osobného pochopenia a rád uvítam vaše komentáre.

(praktizujúci zo Slovenska)

# # #

Ďalej nasleduje preklad úvodného článku z Epoch Times

Deväť komentárov k čínskej komunistickej strane

Viac ako desaťročie po páde bývalého Sovietskeho zväzu a komunistických režimov vo východnej Európe bolo medzinárodné komunistické hnutie zavrhnuté na celom svete. Skon čínskej komunistickej strany je len záležitosťou času.

Pred úplným kolapsom sa však Čínska komunistická strana (ČKS) pokúša zviazať svoj osud s čínskym národom s jeho 5.000 ročnou históriou civilizácie. Toto je nešťastím pre čínskych ľudí. Čínski ľudia musia teraz čeliť tomu, ako by sa mali pozerať na ČKS, ako sa Čína môže vyvinúť na spoločnosť bez ČKS a ako sa čínski ľudia môžu zotaviť a pokračovať vo svojej tradícii a dedičstve. Ako čínski ľudia odpovedia na tieto otázky má najvyššiu dôležitosť, nielen pre čínskych ľudí, ale aj pre ľudí na celom svete.

Epoch Times teraz uverejňuje špeciálnu sériu úvodníkov, "Deväť komentárov ku Čínskej komunistickej strane." Predtým ako bude zabitý posledný klinec na rakve ČKS, chceme urobiť záverečný rozsudok nad ňou a nad medzinárodným komunistickým hnutím, ktoré prinášalo skazu ľudstvu viac ako storočie.

Počas viac ako 80 rokov bolo všetko, čoho sa ČKS dotkla, rozvrátené lžami, vojnami, hladomorom, tyraniou, masakrami a terorom. Tradičné viery a hodnoty boli násilne zničené. Rôzne etnické skupiny so svojimi zvykmi, tradíciami a sociálnymi štruktúrami boli násilím ničené. Empatia, láska a harmónia boli prekrútené na boj a nenávisť. Uctievanie a uznávanie nebies a zeme boli nahradené arogantnou túžbou "bojovať s nebom a zemou." Výsledkom tohto bol úplný kolaps sociálnych, morálnych a ekologických systémov a hlboká kríza pre čínskych ľudí a aj pre ľudstvo. Všetky tieto nešťastia boli prinesené plánovaním, organizovaním a riadením ČKS.

Ako hovorí známe čínske príslovie, "Hlboko vzdychám, však zbytočne, nad uhynutými kvetmi." Koniec čínskeho komunistického režimu sa blíži a teraz už len bojuje o prežitie. Dni pred jeho kolapsom sú spočítané. Epoch Times verí, že teraz dozrel čas, predtým ako sa ČKS úplne rozpadne, na celkový pohľad späť, aby sme úplne odhalili čínskym ľuďom a svetu bezprecedentné zlo, ktorého sa dopustila ČKS. Ako gigantický kult, ČKS závisela na schopnosti ovládať mysle obrovského národa pomocou kombinácie sily a podvodov. Myslíme si, že tí, ktorí sú stále podvedení ČKS to jasne uvidia, odstránia jej vplyv zo svojich myslí, uvoľnia sa spod jej kontroly a vytrhnú sa z okov teroru, opustiac navždy všetky ilúzie o nej.

Vláda ČKS je najtmavšou a najabsurdnejšou stránkou v čínskej histórii. Spomedzi jej bezmedzného zoznamu zločinov je tým najpodlejším prenasledovanie Falun Gongu. V prenasledovaní "Pravdivosti, Súcitu, Tolerancie" Jiang Zemin postavil ČKS proti samotnému svedomiu. Epoch Times verí, že pomocou pochopenia skutočnej histórie ČKS môžeme pomôcť zabrániť, aby sa takéto tragédie niekedy zopakovali.

Nadpisy "Deviatich komentárov ku Čínskej komunistickej strane" sú:
1. Čo je komunistická strana?
2. Začiatky čínskej komunistickej strany
3. Tyrania čínskej komunistickej strany
4. Čínska komunistická strana je proti prirodzenosti
5. Tajná dohoda Jiang Zemina s ČKS o prenasledovaní Falun Gongu
6. Čínska komunistická strana zničila tradičnú kultúru
7. História zabíjania čínskej komunistickej strany
8. Prečo je čínska komunistická strana zlým kultom
9. Čínska komunistická strana, banda darebákov

Článok "Čo je komunistická strana?" bol zverejnený na: http://english.epochtimes.com/news/4-12-2/24672.html
Ďalšie články budú zverejňované postupne
Kolektív vydavateľov Epoch Times

Zdroj: http://english.epochtimes.com/news/4-12-1/24696.html

Originál: http://www.epochtimes.com/gb/4/11/19/n722351.htm