Jací lidé jsou praktikující Falun Gongu?

(Clearwisdom.net) Od 20. července 1999, kdy začalo pronásledování, jsou v Číně knihy Falun Gongu ve velkém ničeny a praktikující ztratili svá práva apelovat a bránit se. Jediné informace, které veřejnost slyší a vidí, jsou ohavná obvinění, která vyřkla vládní media. Není tudíž žádný způsob, jakým by lidé v Číně mohli zjistit, co Falun Gong je a jací jsou praktikující lidé. Následující příběhy napomohou odpovědět na tyto otázky.

1. město Dalian, provincie Liaoning, Čína

17. března 1997, deník The Dalian Daily otiskl reportáž nazvanou: "Poklona neznámému staříkovi". Článek popisoval příběh staršího džentlmena, který stavěl silnice pro vesničany. Jmenoval se Sheng Lijian a měl přes 70 let. Pouze během jednoho roku vystavěl pro vesničany silnice o délce 1100 metrů. Když se jej lidé ptali pro koho pracuje a kolik dostává zaplaceno, odpověděl: "Praktikuji Falun Gong. Nemusím dostat zaplaceno za to, že dělám něco, co všem prospěje."

2. město Handan, provincie Hebei, Čína

10. července 1998 noviny China Economic Times vydali článek: "Mohu vstát!" Předmětem reportáže byla paní Xie Xiufen z města Handan, provincie Hebei. 16 let byla ochrnutá. 1. července 1996 ji její manžel dotlačil na vozíku na tamní cvičební místo Falun Gongu. Od té doby pilně praktikovala cvičení a kultivovala svůj morální charakter v souladu s principy Falun Dafa. O dva měsíce později se dostavil zázrak: po 16 letech ochrnutí se mohla Xie Xiufen znovu postavit. Její nemoc byla vyléčena. Nadšeně řekla: "16 let jsem byla ochrnutá. To učitel Li Hongzhi přeuspořádal cestu mého života. Teď mám nový život!"

3. Montreal, Kanada

Odpoledne 9. března 2002 si šel pan Chen Ruqing, čínský přistěhovalec žijící v Montrealu, se svým přítelem nechat spravit do opravny auto. Najednou uslyšeli dítě, které za běhu křičelo: "Holčička spadla do průplavu!" Pan Chen ihned běžel k vodnímu kanálu a uviděl malé děvče, které se snaží vyšplhat z ledové díry asi 10 metrů od břehu. Změnilo se počasí, oteplilo se, a tak ledy začaly tát. Děti si na něm hrály, dívka stoupla na tenký led a propadla se do vody. Bez váhání se k ní začal plazit po ledě, chytil ji za ruku a zachránil.

17. listopadu 2003 Imigrační oddělení odměnilo 24 občanů. Pozvali je do parlamentu v Quebecu, aby je ocenili za jejich nesobecké činy, při kterých pomohli jiným. Pan Chen Ruqing byl jedním z oceněných. Paní Michelle Courchesne, ministryně přistěhovalectví řekla: "Pokud vím, tohle je první asijsko-kanadský občan, který kdy obdržel takové ocenění v Quebecu. Jsem potěšena, jak čínští přátelé a komunita přispívají naší společnosti. Ráda bych jim poděkovala.

Dnes, kdy morální hodnoty upadají, je ojedinělé vidět lidi jako je pan Chen Ruqing, kteří by riskovali svůj vlastní život kvůli jinému. Někteří lidé je dokonce mohou považovat za blázny. Takže proč Chen Ruqing riskoval svůj život? Zachoval se nesobecky, protože praktikuje Falun Gong a díky principům, které následuje. Reportér se jej zeptal, proč se tak zachoval. A on odpověděl: "Pan Li Hongzhi nás učí, že jako praktikující Falun Dafa, pokud nepomůžeme zastavit vraždu nebo žhářství, když je vidíme, potom nejsme opravdoví praktikující. Takže když bych viděl někoho v nebezpečí života a nepomohl mu, nebyl bych dobrým praktikujícím. Když jsem uviděl tu dívenku jak se snaží dostat z ledové vody, nemyslel jsem na nic jiného než jak ji zachránit."

Příběhy jako tento, můžete slyšet kdekoliv najdete praktikující Falun Dafa. Pokud někdy budete mít příležitost se s nimi setkat, okamžitě je rozeznáte z jejich chování, které obnáší to, co Falun Gong je a také jací jsou praktikující lidé. Okamžitě byste zjistili, že praktikující Falun Dafa jsou přesným opakem toho, co o nich čínská oficiální média hlásí.

Co je Falun Gong? Jací lidé jsou praktikující Falun Gongu?

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa je současná duchovní praxe s prastarými kořeny. Její zakladatel je pan Li Hongzhi. Smyslem Falun Dafa je učit lidi, aby byli poctiví, slušní a dobří. Následováním jeho principů a učení se člověk stane zdravým na těle i mysli. Desítky tisíc lidí mají zkušenost s prospěchem, který jim přinesl. Výše je uvedeno pouze několik z těch, kterým Falun Gong prospěl. Pan Sheng Lijian, paní Xie Xiufen a pan Chen Ruqing.

Od pradávných časů lidská touha po čistotě a dobrotě překračuje národnostní a kulturní hranice. Je to jedna z nejstarších tužeb lidské rasy. Bohužel v moderní době na tohle více a více lidí zapomíná, s tím jak každý den upadá lidská morálka. Starší, vyšší standardy byly vyměněny za usilování o bohatství, moc a pohodlí. Lidé se ženou za sebezájmem za jakoukoliv cenu. Dnes vidíme jev, že titul "poctivý člověk" , který dříve vyvolával respekt má méně a méně váhy. V myslích mnoha lidí je dobrý člověk téměř ekvivalentem blázna nebo hlupáka. V tomto časovém období pan Li Hongzhi učí lidstvo Falun Gong. Jasný hlas v chaotickém světě, probouzí touhu po dobrotě v srdcích lidí. Falun Gong přinesl čirou dobrotu mezi lidi a být dobrým člověkem se tedy stává standardem pro praktikujícího Falun Gongu.

Pan Li Hongzhi neučí pouze své žáky, aby následovali principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, ale sám dokazuje tyto principy svými slovy a činy.

Pan Li poprvé představil Falun Gong za velmi nepříznivých okolností. Poprvé, když on a několik jeho studentů dorazili do Pekingu, nikdo je neznal, byli pouze cizinci v davu. Strávili několik prvních nocí na přelidněném pekingském nádraží. Jedli tam a v noci spali na lavečkách.

Pan Li neusiluje o slávu ani zisk, když vyučuje Falun Gong. Podle lidí, kteří se zúčastnili jeho přednášek, v porovnání s jinými qigongovými semináři, vstupné na přednášky pana Li bylo nejnižší v celé zemi. Desetidenní semináře pana Li stály pouze 40 jenů (1) a starší studenti měli poloviční cenu. Cena byla pouze jedna polovina nebo třetina toho, co stály jiné qigongové semináře. Tato nízká cena, mnoho qigongových mistrů spíš podráždila. Kvůli tomu Čínská Qigongová výzkumná společnost požádala pana Li, aby v mnoha případech cenu vstupného zvýšil, ale pan Li odmítl kvůli finančním situacím studentů.

Ačkoliv pan Li utratí za sebe málo, je velmi štědrý k těm, kteří přináší čest a spravedlnost do světa. 27. prosince 1993 přednášel pan Li na výstavách Orientálního zdraví. Celkový příjem, přes 4000 jenů, byl věnován čínské nadaci Odvážných. 14. a 15. května 1994 byl pan Li pozván, aby přednášel pro čínskou Nadaci Odvážných v aule pekingské Policejní Akademie. Peníze z této události, téměř 60 tisíc jenů, byly věnovány čínské Nadaci Odvážných. K tomu ještě věnoval 1000 výtisků své knihy Čínský Falun Gong (přejmenováno na Falun Gong) mnoha knihovnám jménem Nadace. Celková hodnota byla přes 6600 jenů. 27. srpna 1994 pan Li vedl sérii přednášek na Yanbian Korean Autonomní prefektuře v provincii Jilin. Veškerý zisk z této akce, 7000 jenů, byl věnován Červenému kříži.

V Pekingu byla praktikující, která následovala pana Li Hongzhi, urazila přes 10 tisíc mil a zúčastnila se v Číně více než dvaceti seminářů. Když vzpomínala na tu dobu, řekla: "Věřila jsem, že když život je tak krátký a lidské zkušenosti jsou omezené... Myslela jsem, že by bylo nemožné pokusit se ověřit si všechno nebo zažít sama. Takže jsem se rozhodla z blízka pozorovat Učitele, abych zjistila, zda je důvěryhodný, a jestli věci o kterých mluvil jsou pravdivé. Začala jsem pozorovat Učitele, včetně každého jeho výrazu, úsměvu a každého malého činu. Jednoho dne po skončení přednášky, v průběhu dvanácté série přednášek v Pekingu, jsem jela metrem domů. Jak jsem čekala na vlak na stanici Wukesong, uviděla jsem Učitele doprovázeného jeho rodinou a dalším praktikujícím. Nesli si zabalený oběd. Když vlak zastavil, lidé se začali cpát ke dveřím, přičemž do sebe strkali. Avšak Učitel vůbec nespěchal. Nechal jít nejdřív ostatní a byl téměř poslední, kdo nastoupil. Všimla jsem si, že v momentě kdy nastoupil do vlaku, tam bylo už jen jedno nebo dvě volná místa. Učitel mohl získat sedadlo, kdyby si jen trošku pospíšil. Ale on tam jen čekal a vypadalo to, jakoby si nebyl vůbec vědom této situace. Během několika vteřin se všichni usadili a nezbyla žádná volná místa. Nakonec byl Učitel pravděpodobně ve vlaku jediný, kdo zůstal stát. Hluboce se mě tohle dotklo. Cítila jsem, jak odlišný je od nás a udivovalo mě, jak se vypořádává s věcmi v tomto světě. Nakonec jsem došla k závěru, že je jednoduše "spravedlivý".

Jeden spravedlivý učitel učil desetitisíce spravedlivých studentů

Ode dne, kdy Falun Gong začal být na veřejnosti vyučován, všichni opravdoví praktikující, bez ohledu na věk, národnost nebo rasu zažili znamenité změny - fyzické i psychické. Následují vysoký morální standard, odhodlaní pomáhat druhým, jsou pilní a zodpovědní pracovníci, respektují starší a stejně tak se starají doma o své děti. Jejich zdravá těla, čistá srdce a laskavá slova a chování ukazují krásu, kterou Falun Dafa přinesl společnosti. Falun Gong začal napravovat sociální a osobní chování a pomohl pozvednout morální standard společnosti.

Slavný zpěvák pan Guan Guimin řekl: "V roce 1983 jsem byl diagnostikován s začínající cirhózou jater. Bral jsem léky a zůstal v nemocnici, ale nebyl jsem vyléčen. Později jsem zkusil qigong, ale nebyl jsem úplně úspěšný. Po nějaké době, když jsem zkoušel různé druhy qigongu, jsem měl pocit, že jsem se dostal nakonec slepé uličky. Usilovně jsem hledal lepší cvičení. Takhle jsem našel Falun Gong. V minulosti, být zdravý na mysli i těle, to byl pro mě jen prchavý sen. Nevěděl jsem, co to opravdu znamená. Ale teď, po praktikování Falun Gongu, jsem to zažil."

Praktikující Falun Gongu Nie Shuwen, říká ostatním: "Moje nemoci ovlivnili každý vnitřní orgán mého těla, kromě srdce. Cvičila jsem Tai-Chi přes dvacet let a nepomohlo mi to zbavit se nemoci. Po dvou letech cvičení Falun Gongu mé nemoci odešly..."

Praktikující Falun Gongu z Chanchun popsala své změny: "V minulosti jsem pořád vyhledávala to, jak se ke mě ostatní chovají nehezky. Poté co jsem začal cvičit Falun Gong, jsem zjistila, že mé myšlení se změnilo a začala jsem myslet jako ostatní praktikující. Nyní se dívám do sebe, abych zjistila zda se chovám k ostatním hezky...."

Další praktikující z Číny uvedl: "Je jednoduché být připoutaný ke slávě a osobnímu zisku. Proto, když v práci přijde povýšení, ostatní se o něj budou rvát a bojovat o něj. Od doby co studuji tuhle knihu (Zhuan Falun), shledávám tyhle věci méně důležitými..."

Praktikující Falun Gongu Feng Li, čínsko-americká vědkyně, v reportáži uvedla: "Protože svět se stal takto chaotickým, je potřeba, aby zde byla skupina odvážných lidí, kteří vstanou a řeknou: Mám zodpovědnost. Takže kdo jsou tito lidé? Mohu vám říci, že Falun Dafa mě pomohl stát se jedním z nich. Mám zodpovědnost. Mohu se změnit k lepšímu. Věřím, že jak se jednou stanu lepší, mohu pomoci těm okolo mě být lepšími, potom se i svět stane lepším."

Je tak mnoho příběhů, o kterých bychom mohli mluvit. Příběh o "sdílení vody" z horské provincie Hunan nám také ukazuje jak Falun Dafa změní lidi. V tomto příběhu se mluví o dvou vesnicích, Nanbian a Shuizhuang, které obě sdílí ten samý pramen. Kvůli omezeným zásobám vody, vesnice Nanbian, která je položena po proudu výše, si vždy dělala větší nároky na vodu, hlavně v létě v období sucha pro svá rýžová pole. To trvalo přes dvacet let. V roce 1995, se Falun Gong rozšířil do vesnice Nanbian. Všech 176 občanů této vesnice začalo cvičit Falun Gong a jejich morální úroveň se rychle pozvedla. Každý se ihned začal chovat k druhému laskavě. Namísto, aby o vodu zápasili, podělili se o ni s vesnicí Shuizhuang. Od té doby tyto vesnice ukončili své spory a žijí v poklidu a harmonii.

Na začátku léta 1998 byla v Číně obrovská povodeň. Během této doby, televizní stanice ve Wuhanu často vysílala zprávy o darech věnovaných obchodními společnostmi a jednotlivci z celé země. Téměř každý den, tam byly zprávy o darech od praktikujících Falun Gongu. Na jednom místě, kde se bojovalo proti povodním, bylo přes tucet lidí, kteří pracovali od brzkého rána až do setmění. Nezdáli se být unavení. Úředník, který je navštívil, se jich zeptal pro koho pracují. A oni odpověděli, že jsou dobrovolníci. Po několika dalších otázkách se ukázalo, že jsou všichni praktikující Falun Gongu.

Změny, které Falun Gong přináší kultivujícím jsou stejně evidentní u nečínských praktikujících.

Kanadský praktikující Zenon řekl: "Vím, že Falun Gong je dobrý, protože jej praktikuji už přes tři a půl roku. Díky praktikování Falun Gongu jsem byl schopen překonat pití alkoholu, kouření, braní drog a další zlé návyky, které všechny znečišťovaly mé srdce, tělo i mysl. Těsně před tím, než jsem objevil Falun Gong, jsem byl odhodlán opustit svoji rodinu, přátele a společnost, protože jsem se cítil beznadějně. Chtěl jsem žít v horách. Namísto toho jsem začal praktikovat Falun Gong a byl jsem schopen překonat své závislosti. Začal jsem odstraňovat všechny špatné věci, které naplňovaly moji mysl. Teď je moje mysl naplněna principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti."

Další praktikující Falun Gongu, Carlos říká: "Jsem zdravější, než jsem byl kdykoliv před tím. Můj pohled na život se změnil. Vzdal jsem se soutěživého chování. Naučil jsem se dívat do sebe a zušlechťovat se."

Falun Dafa vyučovaný panem Li Hongzhi je velmi uznáván a obdržel mnohá ocenění od nejrůznějších vlád a lidí ve světě.

V prosinci 1992 se pan Li Hongzhi a někteří jeho studenti zúčastnili výstavy Orientálního Zdraví v Pekingu. Pan Li obdržel více ocenění, než kterýkoliv jiný qigongový mistr.

V prosinci 1993 s pan Li s některými svými studenty zúčastnil výstavy Orientálního Zdraví v Pekingu. Pan Li byl oceněn nejvyšší cenou výstav - Cena za mimořádný přínos v oblasti vědy. Také obdržel zvláštní zlatou medaili výstav a byl prohlášen nejuznávanějším Mistrem Qigongu.

27. prosince 1993 pan Li Hongzhi dostal čestná uznání od Nadace Odvážných na Ministerstvu veřejné bezpečnosti Číny.

3. srpna 1994 - Houstonská vláda v Texasu, Spojených státech vydala prohlášení, které uznává pana Li Hongziho "Čestným občanem Houstonu" a označuje jej jako "posla dobré vůle".

12. října 1996 - Starosta Houstonu vyhlašuje tento den jako "Den Li Hongzhiho" v Houstonu.

Od roku 1996 pan Li Hongzhi a Falun Dafa, díky svému pozitivnímu vlivu na zdraví a mysl člověka, obdrželi přes tisíc uznání a ocenění ze všech částí světa. Počet prohlášení a dopisů vděčnosti Falun Gongu a jeho zakladateli, od vlád, kongresmenů a různých organizací, dosáhl 1223. Mezi státy, kde byl pan Li a Falun Dafa oceněný patří Spojené státy, Kanada, Tchaj-wan, Čína, mnoho evropských zemí, Nový Zéland, Japonsko, Indonésie a Peru.

V prohlášení starosty města Houston k vyhlášení "Dne Li Hongzhiho" říká: "Falun Dafa překračuje kulturní a rasové hranice. V každém koutě země zní jeho univerzální pravda a překlenuje rozdíl mezi východem a západem. Pan Li pracuje usilovně, aby tlumočil Falun Dafa z Číny zbytku světa. Na této cestě zasáhl životy bezpočtu lidí v mnoha zemích světa a získal úctyhodnou mezinárodní reputaci".

Čínská verze: http://www.minghui.ca/mh/articles/2004/10/27/87693.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/11/14/54527.html