Soudit bude historie


Tiskové prohlášení Informačního centra Falun Dafa týkající se soudního procesu v Hongkongu

15. srpna 2002 (Informační centrum Falun Dafa) – Jsou to hrdinové. Když se čtyři Evropané dozvěděli, že byl vydán příkaz “střílet bez výstrahy” Falun Gong praktikující v Číně, rozhodli se apelovat za spravedlnost. Letěli přes polovinu světa, aby podnikli mírumilovný, šlechetný a legální čin – na úkor svého času a peněz. Dvanáct místních obyvatel se v Hongkongu k  této výzvě připojilo. Jde o obyčejné lidí, kteří konají mimořádné věci, aby ochránili principy pro budoucnost lidstva.

Hongkonské úřady, pod nátlakem Ťiangova režimu v Číně, odpověděli zatarasením, útokem a vznesením žaloby proti těm, kteří učinili tento šlechetný krok.

Sdělení lidem v Hongkongu: jde o věc, která se týká každého z nás. Pokračujeme v tětcho výzvách nejenom kvůli právům praktikujících Falun Gong, ale také pro vás a zbytek světa – pro váš způsob života, vaši svobodu a vaši budoucnost.

Rozpad právního řádu, vyzýváme představitele Hongkongu k odčinění škody

Když je právní řád obrácen vzhůru nohama, aby potrestal lidi za obhajobu nejvyšších principů, země sama se ocitá ve velkém nebezpečí. Dějiny vypovídají mnoho příběhů o morální ztrátě národa nevyhnutelně vedoucí ke zničení – jako např. pád Římského císařství poté, co se až k jeho základům dostala korupce a zkažená morálka, nebo nacistické Německo, jehož strašlivé zločiny vedly k rychlému konci.

Naneštěstí někteří vládní představitelé Hongkongu a policejní složky již přinesli škodu budoucnosti své země tím, že se rozhodli postavit se proti svobodě a lidským právům.Co je nejhorší, obrátili se proti Pravdě – Soucitu – Snášenlivosti. Doufáme, že okamžitě učiní opatření k nápravě škody. Vyzýváme vládu Hongkongu a policii k okamžité omluvě za tento čin. Je to tmavé místo historie Hongkongu a je tím, co značně poškozuje pověst země, která dbá zákony a respektuje lidská práva a svobodu.

Šestnáct praktikujících Falun Gong se ničím nepronivilo. Jediná věc, díky níž se stali nepohodlnými, byl příkaz Ťianga Ce-mina zabíjet. Jakékoli prohlášení vztahující se k této výzvě, které vyjadřuje méně než slova uznání za tuto šlechetnost a nesobeckost, je nespravedlivé. Litujeme ztráty nedotknutelnosti hongkongského právního systému a rozpadu právního řádu, což se projevilo v tomto sehraném soudním procesu. Ukazuje jistý druh “právního řádu”, který se stále více a více stává Ťian Ce-minovou vůlí, a vůle Ťiang Ce-mina je tyranie. Můžeme jen doufat, že hongkongští vládní představitelé uznají svou chybu a zmírní obrovskou ztrátu, kterou již utrpěli.

Dnes je to Falun Gong, kdo to bude zítra?

Musíme se poučit z kolektivní historie. Martin Neimoller, který byl pronásledován nacisty, řekl: “Nejdříve přišli pro komunisty, a protože jsem nebyl komunista, nekřičel jsem. Pak přišli pro socialisty a unionisty, nebyl jsem ani jedním, a tak jsem ani tehdy nekřičel. Poté přišli pro Židy, já jsem ale nebyl Židem, tak jsem se neozýval. A když přišli pro mě, nezůstal nikdo, kdo by volal. “ Bez právního řádu a občanských svobod se kdokoli může stát obětí tyranie.

Věříme na vztah příčiny a následku, co si kdo zaseje, to si sklidí. A tak vládě Hongkongu poskytujeme vážně míněnou radu – kvůli vám a vašim občanů nepronásledujte Falun Dafa, neútočte na Pravdu-Soucit – Snášenlivost. Žádná jiná země by nikdy v historii neměla zopakovat pod nátlakem Ťiangova režimu takové jednání. Nevěstí to nic dobrého pro budoucnost země, protože to přímo odporuje principům svobody a benevolence.

Přjeme si, abychom co nejdříve navázali otevřený dialog s hongkongskou vládou. Ve stejném čase chceme poděkovat mnoha odvážným jednotlivcům i organizacím v Hongkongu a na celém světě, kteří intervenovali za Falun Gong, svobodu a Pravdivost-Soucit-Snášenlivost.

 

Nakonec vyzýváme všechny vládní činitele, zvolené poslance, studentské organizace a organizace za lidská práva, aby se připojili k odsouzení Ťiang Ce-minova pronásledování na území Číny a pokusu šířit pronásledování za hranice Číny. Jeho kampaň představuje hrozbu pro všechny svobodné národnosti. Je absolutně nutné, aby lidé povstali a promluvili. Nejenom kvůli praktikujícím Falun Gong, ale kvůli všem lidem na celém světě. Připojte se prosím proti této nezákonné a nelidské kampani. Kvůli naší budoucnosti nechejme se poučit z historie.

 

Kontaktní osoby:

 

Hong Kong:

Leeshai Lemish 852 6102 6160, Sophie Xiao 852 9108 2057

New York: Levi Browde: 1 914 720 0963, Erping Zhang: 1 646 533 6147 webbová stránka: http://www.faluninfo.net/