Praktikující Falun Dafa vyjádří na Staroměstském náměstí nesouhlas s porušováním lidských práv v Číně a se zasahováním čínských úřadů do záležitostí demokratických států

Několikačlenná skupina praktikujících Falun Dafa se shromáždí tuto sobotu (22. června, od 10 hodin) na Staroměstském náměstí. Čeští praktikující tak již poněkolikáté poklidně vyjadřují nesouhlas s hrubým porušováním lidských práv na území Číny. Čínský prezident Jiang Zemin, který bude až do konce tohoto týdne na oficiální návštěvě východoevropských zemí a Islandu, „nedovolil“, aby držitelům čínských nebo tajvanských pasů byla vydána víza na Island na dobu od 10. do 16. 6., kdy zde proběhnou oficiální setkání státníků.

Během posledních měsíců se situace v oblasti porušování lidských práv v Číně značně zhoršila, praktikující v charakteristické žlutomodré barvě proto představí cvičení, aby kolemjdoucí informovali o tomto systému, který zušlechťuje mysl, ducha i tělo a zároveň o pronásledování Falun Dafa v Číně.

Falun Dafa (obecné údaje)

Falun Dafa, někdy také označovaný Falun Gong(Kung) je jednoduchou, ale hlubokou a účinnou praxí. Zahrnuje pět klidových cvičení včetně meditace vsedě: jejich praktikováním se uvolňuje stres, cvičení přinášejí harmonii a dodávají posilující energii. Podstatnou součástí této praxe je učení pana Li Hongzhi, které je vyjádřeno ve dvou knihách: Falun Gong a Zhuan Falun. Smyslem této cesty je přeměna mysli a těla ve vztazích v každodenním životě uvnitř společnosti, je návrat k našemu původu. Falun Dafa není pouze duchovní praxí určenou skupince zájemců hledajících jiné kvality života, než jaké jsou jim nabízeny společností. Praktikující Falun Dafa pocházejí z odlišných kultur, jsou to lidé všech ras a rozdílných věkových kategorií, různých společenských postavení. Důvody, proč začali praktikovat Falun Dafa, se různí, třebaže mnoho z nich, po určitém čase, shodně tvrdí, že v hlavní knize Zhuan Falun objevili odpovědi na otázky, na které nikdy předtím nedostali jasnou odpověď. Falun Dafa přináší celou škálu změn: od zlepšení fyzického a duševního zdraví k nově nalezené energii, která napomáhá k odstranění stresu a zklidnění mysli. Klíčem praktikování jsou tyto vesmírné principy: Pravdivost, Soucit, Snášenlivost. Studiem knih a praktikováním cvičení praktikující usiluje o to, aby se uvědomováním si těchto hodnot v běžném životě zlepšoval ve vztazích, měnil své postoje a názory, stal se morálně lepším člověkem, a tím se přiblížil těmto zákonům. Praktikující si jsou vědomi dílu odpovědnosti, které rozhodnutí zlepšovat morální charakter, přináší. Zároveň ale vědí, že tím mohou pomoci svému okolí a nápravě dnešního světa.

Falun Dafa byl představen veřejnosti panem Li Hongzhi v r. 1992. O rok později byl oceněn jako „nejlepší qigongová škola roku“. V Číně i ve světě se Falun Dafa těší obrovskému zájmu – za deset let od jeho představení jej praktikuje na 100 milionů lidí. Vzhledem k tomu, že v Číně jsou od r. 1999 Falun Dafa praktikující pronásledováni, představování Falun Dafa veřejnosti je zároveň informací o pronásledování nevinných lidí, o brutálním zacházení s těmi, kdo posilují Pravdu, Soucit a Snášenlivost ve světě. Zákaz praktikovat na veřejnosti byl vydán čínskou vládou, protože její politika se na hony vzdaluje mírumilovným principům obsaženým ve Falun Dafa. Falun Dafa má velkou podporu v ekonomicky nezávislých zemích všude po světě. I v České republice si získal Falun Dafa podporu na nejvyšších úrovních.