Západní demokracie se podrobuje totalitnímu režimu, zákazy pro etnické Číňany během návštěvy diktátora.

Víza odepřena, zrušena po počátečním souhlasu

Diplomaté tvrdí,“Příkazy přicházejí z vyšších míst, nikdo z držitelů čínského nebo tajvanského pasu nemá dovoleno pobývat v zemi.“

Londýn, 7. června 2002 (Evropské informační centrum Falun Gong) – „Celá ta věc je podezřelá.....a smutná.“, řekl pan Tao Wang poté, co mu zavolali z Dánské ambasády ve Washingtonu, aby mu řekli, že jeho víza k cestě na Island nebudou udělena, protože ředitelství Pasového oddělení na Islandě dostalo příkaz nedovolit držitelům čínského nebo tajvanského pasu odcestovat na Island před 18. červnem tohoto roku.

Jiang Zemin, vedoucí představitel Komunistické strany Číny, má na programu ve dnech 12. až 16. června Island, tato země je čtvrtou zastávkou na jeho cestě po východní Evropě a Islandu.

Od 6. června minimálně deseti ve Spojených státech amerických trvale žijícím držitelům čínského nebo tajvanského pasu byla odepřena víza na Island. „Domnívám se, že to není nic než podrobení národa komunistickému diktátorství,“ dodal Wang. „Jiangův nátlak je přiměl,aby se chovali jako totalitní režim sám...skoro znemožnění celé etnické skupině lidí vstoupit na území země. Když se podíváme na celou věc, musíme se sami sebe ptát, jakou roli by měla západní demokracie sehrát za těchto okolností?jak bude historie hodnotit takové chování a proč se Jiang tak obává svých vlastních lidí?“

Pan Wang požádal o víza do Islandu 6. června krátce po poledni. Když podával vyplněný formulář, pracovník vízového oddělení se ho zeptal, jestli jeho návštěva Islandu má souvislost s Falun Gong, pak ale dodal, ať si přijde vyzvednout víza v pátek. Za pět minut, když pan Wang byl na cestě domů, mu úředník zavolal a řekl mu, že do 18. června nebudou víza na Island vyřizována.

Během rozhovoru, říká pan Wang, úředník odhalil, že odmítnutí k vyřízení jeho víza nebylo namířeno pouze proti němu, ale vztahuje se k návštěvě nejvyšších představitelům Komunistické strany Číny. Pan Wang cituje tohoto úředníka, když říká: „Všichni ti, kdo mají čínské nebo tajwanské pasy, by neměli ani uvažovat o získání víza (do Islandu) před 18. červnem.“

Pan Wang říká, že aby odcestoval do Islandu, již požádal o dovolenou u své společnosti a rezervoval si letenku, protože islandská agentura to požadovala.

Wuyi Liu, počítačový inženýr z New Yorku, 6. června řekl, že mu bylo oznámeno, aby se dostavil na Dánský konzulát den předtím, aby vyzvedl pas a vyplněná víza pro svého přítele, který je profesorem na univerzitě v Buffalu. Po příjezdu na konzulát mu nicméně konzul řekl, že dočasně nemůže jeho příteli vrátit pas, protože právě obdrželi písemné oznámení od islandské vlády, že pro vstupní víza držitelů čínských nebo tajwanských pasů musí okamžitě kontaktovat Islandské imigrační oddělení. Úředník, zodpovědný za udělování víz, ukázal panu Liu fax s oznámením. Přítel pana Liu má čínský pas.

Islandská ambasáda ve Washingtonu neřeší vstupní víza. Tyto záležitosti byly vždy předávány diplomatickým úřadům jiných národů ve Spojených státech.

Sekretářka Islandské ambasády 5. června řekla, že co se týče otázky vstupních víz, jsou v současnosti v kontaktu s Islandským imigračním úřadem. Přesto jakékoli schůzky s ambasádou se mohou domluvit až příští týden.

Rusko, Estonsko a další národy také pod tlakem Jianga

Zprávy z Petrohradu, Rusko – první zastávka na Jiangově cestě, během níž navštíví 5 zemí – říkají, že ruské úřady kontaktovali místní praktikující Falun Gong s varováním, že budou zadrženi při jakémkoli pokusu veřejně demonstrovat poblíž Jianga.

Dva Číňané s kanadskými pasy nedostali víza do Estonska, druhé zastávky Jiangovy cesty.

Zdroje, které jsou obeznámeny s cestou prezidenta Jianga, naznačují, že čínské komunistické úřady se obávají veřejných mírumilovných protestů praktikujících Falun Gong a jejich příznivců. V dubnu tohoto roku v době, kdy Jiang navštívil Německo, více než 400 praktikujících Falun Gongu vedli mírumilovné protesty na mnoha místech během jeho cesty. V té době čínské komunistické úřady hrozily, že přeruší návštěvu, jestliže tyto legální, poklidné protesty budou pokračovat. Německo, demokratická země, která obvykle povoluje nenásilné protesty a demonstrace, byla vystavena nátlaku, aby postavila stráže proti všem lidem čínské národnosti. Německé úřady byly v oblastech, které Jiang navštívil, donuceny zakázat lidem nosit oblečení s modrou nebo žlutou barvou, protože tyto dvě barvy se často používají během demonstrací Falun Gong.

Pozadí Falun Gong, zvaný také Falun Dafa, je praxe meditace a cvičení s učením založeným na univerzálních principech „Pravdivosti-Soucitu-Tolerance.“ Je to praxe, která byla učena v soukromí po tisíce let, než byla zveřejněna v r. 1992 panem Li Hongzhi. Falun Gong má kořeny v tradiční čínské kultuře, ale je odlišný a oddělený od jiných čínských praxí, jako jsou náboženství Budhismu a Taoismu. Od svého představení v . r. 1992 se rychle rozšířil ústním podáním po celé Číně a nyní se praktikuje ve více než 50 zemích. S vládním odhadem na 100 miliónů praktikujících Falun Gongu, čínský prezident Jiang Zemin postavil mírumilovnou praxi v červenci 1999 mimo zákon, protože se obával všeho, co se dotýká srdcí a myslí většího počtu občanů než je členů komunistické strany. Neschopen potlačit ducha miliónů, kteří zažili zlepšení zdraví a pozitivní životní změny díky Falun Gongu, Jiangův režim zintenzivnil svoji kampaň propagandy, aby obrátil veřejné mínění proti této praxi, zatímco tiše věznil, mučil a dokonce vraždil ty, kteří ji praktikují. Informační centrum Falun Dafa ověřilo více než 375 případů smrti od července 1999, kdy pronásledování Falun Gongu začalo. Vládní úředníci v Číně však ohlašují, že skutečný počet obětí na životech převyšuje 1600. Více než 100 tisíců bylo zadrženo, z nichž více než 20 tisíců bylo odsouzeno do táborů nucených prací bez soudního řízení.