O ľudskom zdraví

Už od dávnych čias sa ľudia zaoberali otázkou fyzického zdravia a snažili sa zabezpečiť si silné telo vhodnou stravou, fyzickými cvičeniami a vyváženými športovými aktivitami. Aj dnes si uvedomujeme dôležitosť udržovania fyzickej kondície. Vynakladáme veľké množstvo času a peňazí na budovanie fyzických programov a výskum ich účinkov na ľudské telo a myseľ. V posledných niekoľkých desaťročiach nastal rozmach športových aktivít a technológie. Napriek tomuto vzostupu sa naše telá nedokážu ubrániť ochoreniu. Dokonca aj tí najzdatnejší sú náchylní ochorieť, pretože hoci fyzická aktivita dokáže zmierniť určité zdravotné ťažkosti, nedokáže ľudí od základu oslobodiť od chorôb. Navyše, ľudia ktorí cvičia dopĺňajú svoju starostlivosť o zdravie telesnými prehliadkami, vhodnou výživou a odpočinkom, atď. Samotné cvičenie nie je účinné, keďže pri poľavení v cvičebnej rutine sa staré príznaky môžu vrátiť späť s ešte väčšou silou, niekedy až s takou že môžu človeku spôsobiť smrť. A hoci sú aj vo svojej cvičebnej rutine poctiví, príznaky sú zmiernené iba dočasne a život je predĺžený iba v malej miere. Takže ani cvičenie ani branie liekov nie je dostatočne účinné. Čo s tým? Tento problém mi robil starosti veľa rokov. V roku 1995 som mal to šťastie že som sa dostal ku knihe Zhuan Falun a k ostatným dielam Učiteľa Li Hongzhi, zakladateľa Falun Gongu. Pomocou vlastných skúseností som získala určité porozumenie tohto problému, o ktoré by som sa chcela s vami podeliť.

Naše ľudské telo by som prirovnala k rieke. Ak je rieka oddelená od iných zásobární vody, nemôže tiecť a rýchlo sa zakalí a bude stagnovať. Navyše, ak táto uzatvorená rieka začne trochu tiecť, nečistoty a odpadky sa nebudú usadzovať tak ľahko. Rieka týmto ostane dlhšiu dobu čistá, avšak aj tak nie navždy. Je to preto, že stále ide o uzavretú rieku, ktorá nedokáže vypláchnuť svoje nečistoty. Napokon sa zhnité naplaveniny začnú usádzať a rieka prestane žiť. Avšak ak rieka začne vtekať do jazera alebo do mora, potom jej život bude taký dlhý ako život tejto väčšej zásobárne vody.

Obdobne, ak človek necvičí, jeho krv neobieha dobre, a ľahko dôjde k upchatiu, čo následne môže viesť k chorobe. Človek, ktorý rád športuje vyzerá byť plný energie, má silnejší imunitný systém, a ochorie menej často ako človek ktorý necvičí. Je to preto, že jeho krvné cievy sú ako tečúca rieka a nečistoty v jeho tele sa budú ťažšie usádzať. Avšak bežné športy cirkulujú krv v uzavretom systéme, a preto nie sú schopné vylúčiť nečistoty. Postupom času sa telo začína nasycovať týmito nečistotami, krvné cievy sa upchávajú, a začínajú sa objavovať choroby. Myslím si, že toto je výsledkom nadmerného "blata a odpadkov" v organizme. Trochu odpadu spôsobí človeku chorobu, ale neohrozí jeho život. Keď sa množstvo odpadkov zvýši až na úroveň ohrozenia života, žiadne fyzické cvičenie ani medicínske prostriedky človeka nezachránia.

Avšak ak takýto človek praktizuje qigong (čchi-kung), bude to iné. Jeho telo sa otvorí a spojí sa s vonkajším prostredím, takže nečisté veci sa môžu odplaviť, rovnako ako keď sa rieka vlieva do mora. Preto mnohí qigongoví praktizujúci zažili úkazy, ktoré sú pre modernú medicínu zázrakmi. Napríklad, predpokladajme že niekto so smrteľnou chorobou je vyliečený potom čo praktizoval Falun Dafa. Ľudia čo ho nepoznajú nebudú veriť tomu že by mohol byť vyliečený, a ľudia čo ho poznajú budú veľmi prekvapení. Jednoducho to nedokážu pochopiť. Či to mu veria alebo nie, je to fakt. Ako sa to dá vysvetliť? Je to ako s tým príkladom rieky, ktorý som už spomínala. Nečisté veci sú z tela odstránené a súčasne telo absorbuje čerstvú energiu zvonka. Tu by som chcela špeciálne zdôrazniť koncept vonkajšieho prostredia. Súvisí to s otázkou úrovne metódy, o ktorej hovoril Učiteľ. Niektoré qigongy sú vysokej úrovne, a niektoré sú nízkej úrovne. Keď ostaneme pri analógii rieky, je to porovnateľné s riekou ktorá je spojená s jazerom, a s riekou ktorá je spojená s morom. Všeobecne je pre rieku lepšie, keď je spojená s väčšou zásobárňou vody. Ja sám som zažila rozdiely v týchto zásobárňach vody, a takisto aj niektorí ďalší ľudia ktorých poznám. Vždy som bola športovo založená. Tai-Ji (taj-či) bolo jednou s vecí ktoré mi išli dosť dobre. Ľudia ktorí ho cvičili dlhšie ako ja sa často mohli učiť z mojej techniky. Napriek tomu čo som dosiahla som aj tak bola chorľavá. Zaujímala som sa aj o qigong. Čítala som tucty qigongových kníh a jeden z populárnych som aj vyskúšala. Spočiatku som sa cítila veľmi zdravá, ale po čase tento pocit opadol a moje zdravie sa opäť zhoršilo. Bolo to preto, že tento qigong bol na nízkej úrovni. Moje telo bolo napojené na malú zásobáreň vody, ktorá sa rýchlo nasýtila nečistotami. Majster tejto školy nemal schopnosť ju vyčistiť.

Neskôr som začala praktizovať Falun Dafa, a zistila som že táto zásobáreň vody nemá dno ani brehy. Je nekonečná. Nie že len vyliečil moje choroby, ale aj zmenil srdcia mojich priateľov a rodiny, ktorí mali o mňa starosť keď Jiang Zemin začal Falun Dafa prenasledovať. Niektorí moji príbuzní mali spočiatku výhrady k mojej praxi, pretože si mysleli že to je strata času. Po júly 1999 sa to ešte zhoršilo. Moji príbuzní chceli aby som mala pokojný život bez polície a väzenia. Strachovali sa o mňa a ja som ich chápala. Avšak po jednej príhode už prestali byť proti Falun Gongu. V roku 1993 som sa ja a ešte jedna moja priateľka nakazila jednou chorobou ("small leaf proliferation"). Vzájomne sme sa podporovali a zdieľali sme si skúsenosti s rôznych liečebných metód. Keď som našla Falun Dafa, účinky boli okamžite dobré. Jedno ráno som ju pozvala do parku, kde ju praktizujúci naučili cvičenia. Avšak susedné miesto kde sa cvičilo Tai-ji ju lákalo viac, hoci tam vyberali peniaze. Vravela som jej že Falun Dafa je určite dobrý a že je úplne zadarmo, a tak by ho mohla aspoň vyskúšať. Ale ona nechcela, a tak som to nechala tak. Každý si vyberie to svoje.

Po ďalšom praktizovaní moje telo vyzdravelo a ja som už viac nepotrebovala žiadne lieky. Všetky čo mi ostali som dala mojej priateľke. Po všetky tie roky som dôverovala Falun Dafa. Samozrejme, niekedy som bola zaneprázdnená a tak som cvičenie vynechala. Ale ak mám čas, cvičím. Začala som dodržovať štandard praktizujúceho a správala som sa podľa princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti. Nanešťastie, moja priateľka trvala na cvičení Tai-ji a braní liekov. Nedávno lekárske vyšetrenia ukázali že choroba sa vyvinula do rakoviny prsníka. Mala operáciu a podstúpila chemoterapiu. V niektorých aspektoch bol jej život lepší ako môj, ale celkovo to bolo neporovnateľné. Potom čo uvideli dramatické zmeny medzi mnou a mojou priateľkou, moji príbuzní a priatelia povedali, "My vieme že Falun Gong je dobrý, a vieme že si teraz šťastná a zdravá. Avšak mala by si si dávať pozor." Už sa nestrachujú o moje zdravie. Teraz sa obávajú už iba o moju bezpečnosť.

Fyzické cvičenia môžu iba pomôcť tomu, aby krv lepšie cirkulovala vnútri tela; qigongová prax otvára telo a spája ho s väčším vonkajším prostredím. Avšak mali by sme si uvedomiť, že medzi mnohými druhmi qigongu sú niektoré poctivé a niektoré nie. A aj medzi tými poctivými je ešte otázka úrovní. Preto sa dá qigong prirovnať k rieke. Ak sa rieka spojí s vonkajším zdrojom ktorý je ešte špinavší ako ona, rieka sa ešte viac znečistí namiesto toho aby sa očistila. Preto po praktizovaní týchto qigongov sú niektorí ľudia na tom ešte horšie ako keď začali. Samozrejme, niektorým ľuďom pomohol qigong viac, a niektorým menej. Je v tom zahrnutých veľa faktorov, ale táto otázka úrovní je najdôležitejšia. Na základe mojej osobnej skúsenosti a skúsenosti mnohých ľudí ktorých poznám, Falun Gong je naozaj qigong vysokej úrovne a nepoznám žiadnu inú školu qigongu ktorá by sa s ním dala porovnať.