K chystané návštěvě čínského prezidenta Jiang Zemina v Berlíně

Mezinárodní skupina praktikujících starobylé duchovní praxe Falun Gong, někdy také Falun Dafa, ve dnech 8. - 12. dubna 2002 představí toto cvičení v Berlíně. Praktikující chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s hrubým porušováním lidských práv v Číně; akce se koná u příležitosti nadcházející návštěvy prezidenta Jiang Zemina v Německu. Prezident Jiang Zemin vydal před měsícem rozkaz, aby byl "bez milosti zabit každý, kdo bude přistižen, jak rozdává letáky s informacemi o Falun Gongu". Před dvěma a půl lety byla zahájena brutální kampaň, která se stále stupňuje: doposud bylo zavřeno přes 100 000 praktikujících. Během posledních týdnů bylo po odvysílání objektivního pořadu o Falun Gong na místní kabelové televizi ve městě Changchun zadrženo 5 000 praktikujících, podle údajů z Informačního centra Falun Dafa pořad zhlédlo milion diváků. Podle slovenského deníku Pravda, který 15. února tohoto roku uveřejnil článek o Falun Dafa, počet obětí je čtyřnásobně vyšší než uvádějí oficiální zdroje (přes 360, podle deníku více než 1600). Čínská vláda doposud nevydala žádné prohlášení, ve kterém by "přiznala" odpovědnost za nehumánní zacházení s těmi, kteří věří a ve svých životech uplatňují principy, jakými jsou Pravda, Soucit a Snášenlivost. Falun Dafa aktivity v Berlíně jsou zároveň celosvětovým apelem k zastavení násilí na nevinných lidech.

Prohlášení Falun Dafa praktikujících z České republiky

Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí, SRN

Co nejdůrazněji bychom chtěli vyjádřit nesouhlas s pronásledováním praktikujících Falun Gong v Číně. Během posledních dvou a půl let bylo v Číně mnoho nevinných lidí na příkaz prezidenta Ťijan Cemina zabito. Jsme proti vraždění lidí, kteří věří v takové principy, jakými jsou Pravda, Soucit, Snášenlivost. Proto nejsme nakloněni nadcházející návštěvě Jiang Zemina v Německu. Praktikujícím Falun Gongu po celém světě se dostává svobody projevu a možnosti praktikovat takovou mírumilovnou praxi jakou bezpochyby Falun Gong je. V mnoha ohledech změnil Falun Gong životy mnoha milionů lidí. Věříme, že brutální kampaň, která začala před dvěma a půl lety, brzy skončí.

Falun Dafa praktikující, Česká republika