K petícii za zastavenie prenasledovania Falun Gongu sa pripojili

Meno Povolanie Odkaz
Zuzana Podobinská
Marta Sedláčková dôchodca
Mária Majková úradníčka
Lucian Majka predseda
Marta Majkova učiteľ
Marián Majka spravca
Adrian Živnostník
Monika Maklér
Monika Spracovanie poistných udalostí
Marcel Benko