Kanadský právnik: „Trpíme dôsledkami zatvárania očí voči porušovaniu ľudských práv v Číne“

Koronavírus, alebo výstižnejšie vírus ČKS, začal vo veľmi krátkom čase vyčíňať po celom svete, pretože Čínska komunistická strana (ČKS) úmyselne na začiatku pred verejnosťou zakrývala informácie. David Matas, kanadský právnik pôsobiaci v oblasti ľudských práv, verí, že tejto katastrofe, ktorá sa dotkla všetkých a zapríčinila škody v každom kúte sveta, sa ľudia mohli vyhnúť.

V rozhovore pre Minghui David Matas povedal: „Ak by zvyšok sveta ohľadom otázky zneužívania orgánových transplantácií postupoval ráznejšie a odporoval by dezinterpretáciám, popieraniu, zahmlievaniu a skresľovaniu faktov zo strany ČKS, ak by ohľadom otázky zneužívania orgánových transplantácií trval na transparentnosti a zodpovednosti, ak by vyvíjal tlak na ČKS, takže by nemala inú možnosť ako mať transparentný a zodpovedný zdravotný systém, potom by sme tu teraz nemali túto epidémiu koronavírusu. Teraz trpíme dôsledkami toho, že sme si zakrývali oči pred násilnými odbermi orgánov, ktorých sa dopúšťa ČKS.“

Pán Matas tu hovorí o zločinoch ČKS ohľadom odberov orgánov väzňom svedomia (z ktorých väčšinu tvoria praktizujúci Falun Gongu). Matas spolu s Davidom Kilgourom, bývalým kanadským tajomníkom pre oblasť Ázie a Tichomoria, uskutočnili rozsiahle vyšetrovanie tvrdení, že čínska vláda sa aktívne zúčastňuje na štátom podporovaných násilných odberoch orgánov väzňom svedomia. Ich zistenia sú publikované v známej správe z roku 2006 pod názvom „Krvavá žatva: Zabíjanie praktizujúcich Falun Gong pre ich orgány.“ V roku 2016 Matas, Kilgour a novinár Ethan Gutmann publikovali správu s názvom „Krvavá žatva: Nové vydanie“, ktorá sa zakladala na ich prebiehajúcom vyšetrovaní zločinov proti ľudskosti pri odberoch orgánov, ktorých sa dopúšťa ČKS.

2020 4 21 david matas interview 01

právnik David Matas

 

ČKS má klamanie v povahe

Podľa Davida Matasa základným problémom je to, že ČKS má klamanie v povahe. Od hrôz násilných odberov orgánov po epidémiu SARS, ČKS nikdy nezmenila svoje podvodnícke správanie. Zakrývala svoje zločiny v snahe dobre vyzerať pred medzinárodnou komunitou.

Ani pri tejto epidémii koronavírusu tam nie je žiaden rozdiel. Matas tvrdí, že „toto je iba typické čínske komunistické správanie“, ako pri pôvode vírusu, tak pri jeho šírení a tiež pri tom, ako na neho reagovala ČKS.

„Myslím si, že by sme mali byť na pozore pred čínskym vládnym zdravotným systémom a ich spôsobom vyjadrovania sa. Nemôžeme sa spoliehať na ich dáta, ani na ich vyhlásenia.“

Pri kontakte s Čínou Matas radí ČKS neveriť. Ako príklad uvádza Taiwan a jeho úspešný boj s vírusom. „Ak by sme mali rovnakú nedôveru k Čínskej komunistickej strane ako Taiwanská vláda, boli by sme na tom globálne oveľa lepšie ako teraz. Taiwanci poznajú komunistickú stranu lepšie než ktokoľvek. Mali by sme ich nasledovať.“

„Taiwančania si uvedomili, že to, čo sa deje, je skutočné a nebezpečné. To spôsobilo rozdiel.“

Dôsledky ľahostajnosti voči odberom orgánov

David Matas a David Kilgour sú dve kľúčové osobnosti vo vyšetrovaní a odhaľovaní zneužívania orgánových transplantácií v Číne. Napriek obrovskej práci, ktorú urobili za posledné desaťročie, Matas stále nie je presvedčený, že by sa toho ohľadom ukončenia týchto zverstiev páchaných ČKS spravilo dosť.

„Určite to nedosiahlo stupeň, ktorý to malo dosiahnuť, či už na úrovni vládnej či medzivládnej. Dôvodom je, že ČKS ovláda geopoliticky a ekonomicky silnú krajinu. ČKS neuplatňuje svoju moc len v Číne, ale využíva svoju silu aj vo svete, aby šírila propagandu, tlak a zastrašovanie. Využíva svoj ekonomický a politický vplyv na zakrývanie, popieranie, zahmlievanie a prevracanie dobrého a zlého.

„Pre príliš veľa ľudí vo svete sa jednoducho stalo politicky a ekonomicky výhodným spolupracovať s ČKS a nechať sa unášať prúdom.“

Matas verí, že ak by Čína čelila medzinárodnému tlaku na transparentnosť a zodpovednosť svojho zdravotného systému pri zneužívaní orgánových transplantácií, „nemali by sme tu teraz tento koronavírus. Trpíme dôsledkami toho, že sme zatvárali oči pred zneužívaním orgánových transplantácií zo strany ČKS.“

Navrhuje, že ponaučenie, ktoré by sme si z toho mali odniesť je, že nemôžeme tolerovať a ignorovať porušovanie ľudských práv. „Môže existovať tendencia myslieť si, že môžeme ignorovať násilné odbery orgánov v Číne, pretože sa dejú len v Číne, a nie v Kanade, USA atď., koronavírus je však odpoveďou na tento štýl uvažovania.“

Pokračuje: „Možno špekulovať o tom, že Čínska komunistická strana nezamýšľala spôsobiť rozšírenie koronavírusu, od začiatku však praktizovala úmyselnú slepotu. Povedal by som, že zvyšok sveta ju v tejto úmyselnej slepote nasledoval. Teraz všetci trpíme následkami.“

„Norimberský proces“ a „spravodlivosť pre obete COVID-19“

Matas víta návrh zákona „Spravodlivosť pre obete COVID-19“, ktorý predstavil americký senátor Josh Hawley začiatkom apríla. Ak prejde, odstráni imunitu čínskej vlády a vytvorí právo na občianske súdne spory proti čínskej vláde za umlčiavanie ľudí, čo sa snažia poukázať na problém, a zadržiavanie kritických informácií ohľadne koronavírusu.

Matas dodal: „Myslím si, že je dôležité mať trestné pravidlá pre porušovanie ľudských práv a časťou trestnej zodpovednosti je úmyselná slepota.

„Takáto lekárska diskusia a problém sa vyskytol v Norimberských súdnych procesoch. Jedným z Norimberských súdnych procesov bol aj proces s nacistickými lekármi. Mnohí z nich povedali – ako pri bežnej obhajobe – že nevedeli, čo sa deje. Že vedeli len to, čo sami robia, ale netušili, odkiaľ pochádzajú telá alebo vzorky,  ktorými sa zaoberali. A Norimberský súd nakoniec na základe doktríny úmyselnej slepoty niektorých z nich odsúdil na smrť.“

„Dôvodom toho, prečo nevedeli, čo robia, bolo to, že sa nepýtali, nezaujímali sa a nevenovali tomu pozornosť. Mohli na to prísť, no neobťažovali sa to zisťovať.“

„A myslím si, že to platí aj pre koronavírus. Konkrétne, že komunistická strana sa nezaujímala o to, čo sa to deje, ale nasledovala svoje „Nestaráme sa, či sa to deje; zaujíma nás len, ako to vyzerá politicky.“ A toto odmietanie čeliť vážnosti vírusu, ktorý ten problém spôsobil, vedie ku zodpovednosti, potenciálnej trestnej zodpovednosti a medzinárodnej trestnej zodpovednosti.“

Označiť ČKS za teroristickú skupinu a potrestať  činiteľov, ktorí konajú zločiny

Pán Matas navrhuje vytvorenie systému umožňujúceho vyvodiť právnu zodpovednosť.

Či už podľa zákona predloženého v USA,  alebo využitím existujúcich princípov v kriminálnom zákone – označiac ČKS za teroristickú organizáciu. Matas hovorí, že „Musíme uplatniť mechanizmy, ktoré už sú zavedené. Pretože vo väčšine krajín sveta je možné v rámci univerzálnej jurisdikcie stíhať zločiny proti ľudskosti. A tieto systémy je potrebné uplatniť, aby zodpovední čínski úradníci dvakrát popremýšľali o robení týchto vecí.“

„Kanada a USA, ako aj mnoho ďalších krajín v súčasnosti majú univerzálne právne predpisy, ktoré umožňujú stíhanie trestných činov proti ľudskosti u kohokoľvek, nech je akejkoľvek národnosti, pokiaľ sa objaví v danej krajine.“

Matas tiež spomenul Magnitského zákon ako možný typ právneho postupu, ktorý presne menuje porušovateľov práv. Magnitského zákon bol prijatý v roku 2012 a umožňuje americkej vláde trestať tých, ktorých vníma ako porušovateľov ľudských práv. Môže im zmraziť majetok a zakázať im vstup do USA. „Takúto legislatívu má Kanada, USA, Veľká Británia. Sme schopní pomenovať ľudí, ktorí sem spadajú a ja odporúčam ich menovať,“ vraví Matas.

Povedal, že je zrejmé, že wuhanský vírus spôsobil po celom svete paniku. ČKS bola od začiatku voči vírusu „úmyselne slepá“, takže paniku spôsobila. Aj naďalej zostáva „úmyselne slepá“, Matas sa teda domnieva, že činy ČKS spĺňajú definíciu štátneho terorizmu.

David Matas

David Matas vyštudoval Oxfordskú univerzitu v Anglicku a je právnym expertom špecializujúcim sa na utečenectvo, imigráciu a oblasť ľudských práv. V júli roku 2006 spolu s Davidom Kilgourom publikovali na základe nezávislého vyšetrovania „Správu o obvineniach z násilných odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne.“ V roku 2009 im ich práca priniesla ocenenie v oblasti ľudských práv od nemeckej Medzinárodnej Spoločnosti pre ľudské práva (IGFM) a v roku 2010 boli nominovaní na Nobelovu cenu mieru.

Počas posledného desaťročia Matas a Kilgour precestovali viac ako 40 krajín, aby zvýšili informovanosť o násilných odberoch orgánov žijúcim väzňom svedomia v Číne, špeciálne praktizujúcich Falun Gongu. Dokumentárny film o tomto ich systematickom vyšetrovaní s názvom „Human Harvest“ (Ľudská žatva) získal v roku 2015 Peabodyho cenu.

 

Zdroj: Minghui

 

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search