Nový rok pred čínskou ambasádou v Bratislave

Na konci roka 2019 sa praktizujúci Falun Gongu, podobne ako po minulé roky, stretli pred čínskou ambasádou v Bratislave, aby poukázali na pretrvávajúce prenasledovanie Falun Gongu v Číne.

Okoloidúci, ktorí sa ponáhľali osláviť nový rok, tak mali možnosť pripomenúť si, že v Číne sú aj v týchto dňoch – a vlastne posledných viac ako 20 rokov – ľudia prenasledovaní za svoju vieru.

O prenasledovaní Falun Gongu

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzálnych princípoch „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť“. V 90-tych rokoch sa stal vďaka svojim pozitívnym účinkom na zdravie a myseľ, populárny v celej Číne. V roku 1999 sa mu venovalo približne 100 miliónov ľudí, čo bolo viac ako počet členov komunistickej strany. Vtedajší čínsky prezident Jiang Zemin vnímal rastúcu popularitu Falun Gongu ako hrozbu pre udržanie si ideologickej kontroly nad ľuďmi, a tak 20. júla 1999 Falun Gong zakázal a nariadil prenasledovanie jeho nasledovníkov.

V dnešnej Číne sú ľudia, ktorí sa venujú Falun Gongu, kruto prenasledovaní. Metódy, ktoré sa pri prenasledovaní používajú, zahŕňajú nezákonne zadržiavanie, mučenie, šoky elektrickými obuškami, násilné vymývanie mozgov, prenasledovanie rodín, ekonomické prenasledovanie, atď.

Zatiaľ najextrémnejším zločinom voči praktizujúcim Falun Gongu, popri väznení a mučení, sú nedobrovoľné odbery orgánov. Tieto zločiny proti ľudskosti odhalili D. Kilgour a D. Matas v roku 2006 a zhrnuli ich v knihe „Krvavá žatva: Zabíjanie Falun Gongu kvôli orgánom“. Správu aktualizovali v júni 2016 spolu s Ethanom Gutmannom a prišli k záveru, že pre 60 000 až 100 000 orgánových transplantácii ročne v Číne sa nedá vysvetliť zdroj orgánov. Prišli k záveru, že jediným možným vysvetlením je používanie nasledovníkov Falun Gongu ako zdroja pre tieto transplantácie.

Praktizujúci Falun Gongu sa na tieto a ďalšie fakty snažia svojimi pravidelnými zhromaždeniami pred čínskou ambasádou upozorniť a pomôcť, aby sa toto nespravodlivé prenasledovanie skončilo.

20191231 Bratislava DSC 1499 small1

Pokojný protest pred čínskou ambasádou v Bratislave

 

20191231 Bratislava DSC 1496 small

Pokojný protest pred čínskou ambasádou v Bratislave

 

20191231 Bratislava DSC 1506 small

Pokojný protest pred čínskou ambasádou v Bratislave

 

20191231 Bratislava DSC 1512 crop small1

Pokojný protest pred čínskou ambasádou v Bratislave

 

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search