Pred čínskou ambasádou v Bratislave boli prezentované fakty o odberoch orgánov

Vo štvrtok 19. septembra sa pred čínskou ambasádou v Bratislave konala informačná akcia, ktorej cieľom bolo upozorniť na zločin násilných odberov orgánov, ktorý do dnešných dní prebieha v Číne pod vedením komunistickej strany v Číne.

Na akcii vystúpil Dr. Wang z Organizácie pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (WOIPFG) v Číne. Uviedol, že WOIPFG začala 9. marca 2006 vyšetrovanie genocídneho zločinu násilných odberov orgánov zaživa praktizujúcim Falun Gongu, ktorého sa dopúšťa Čínska komunistická strana (ČKS). K decembru 2018 publikovali 420 dôkazov vo forme audio nahrávok, medzi nimi 58 audio nahrávok priamo dokazuje existenciu odberov orgánov zaživa praktizujúcim Falun Gongu.

Ďalej doplnil, že z týchto 58 nahrávok niektoré dokazujú, že príkaz na násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu vydal bývalý vodca ČKS Jiang Zemin. Niektoré dôkazy boli získané od jednotlivcov, ktorí pripustili svoju priamu účasť na operáciách násilných odberov orgánov a jedno svedectvo pochádza od ozbrojeného dozorcu, ktorý bol svedkom celého procesu odberu orgánov zaživa.

Dr. Wang ďalej pripomenul, že ČKS zmobilizovala funkčné orgány celého národa – Komunistickú stranu, vládu, vojsko, políciu, justičný systém a lekárske inštitúcie orgánových transplantácií po celej Číne, aby vykonávali odbery orgánov zaživa. Dodal, že existuje 420 záznamov z telefonických rozhovorov spomínajúcich odbery orgánov zaživa, ako aj dôkazy z 865 nemocníc pre orgánové transplantácie a 9500 chirurgov pre orgánové transplantácie, ktorí sa údajne zúčastnili na odberoch orgánov zaživa, pokrývajúc takmer všetky vojenské a oblastné orgánové transplantačné inštitúcie po celej Číne.

Záverom uviedol, že ČKS nie je organizáciou alebo politickou stranou s normálnou racionalitou,  namiesto toho je obrovskou kriminálnou organizáciou na štátnej úrovni, ktorá je manipulovaná skupinou zločincov, ktorí sa dopustili zločinov proti ľudskosti, pričom jej logika uvažovania a princípy správania sú všetky proti ľudstvu a jej zločiny prekračujú svojím zlom všetko, čo ľudia kedy v histórii zažili.

K praktizujúcim, ktorí počas príhovoru Dr. Wanga držali plagáty s nápismi ako „STOP odberom orgánov zaživa praktizujúcim Falun Gongu v Číne“, „Stop násilným odberom orgánov v Číne!“, „20 rokov vytrvalosti k ukončeniu prenasledovania Falun Gongu“ a tiež fotky obetí prenasledovania, sa počas zhromaždenia spontánne pridalo niekoľko okoloidúcich a vyjadrilo im svoju podporu.

 

20190919 EH6A6935.00 18 16 19.Still004 small

Dr. Wang z organizácie WOIPFG počas prejavu pred čínskou ambasádou v Bratislave.

 

 

 

20190919 EH6A6980 small2

Zhromaždenie pred čínskou ambasádou v Bratislave.

 

 

 

20190919 EH6A6935.00 07 06 10.Still001 small

Na zhromaždení pred čínskou ambasádou v Bratislave sa pristavili aj okoloidúci.

 

 

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search