„20 rokov vytrvalosti“: spomienková akcia Falun Gong pred čínskou ambasádou v Bratislave

Vo štvrtok 18. júla 2019 o 10:00 sa v Bratislave pred budovou čínskeho veľvyslanectva uskutočnila spomienková akcia na smutné 20. výročie začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne.

Popri asi desiatke praktizujúcich Falun Gongu sa akcie zúčastnili poslanec NR SR Ondrej Dostál, poslanec NR SR Peter Osuský a starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

„20 rokov vytrvalosti k ukončeniu prenasledovania Falun Gongu“ hovoril transparent, ktorí držali praktizujúci.

Marek Tatarko, predseda Slovenskej Asociácie Falun Gong, zahájil akciu slovami: „Je smutné konštatovať, že od roku 1999 je približne 100 miliónov ľudí v Číne prenasledovaných za to, že sa venujú Falun Gongu, praxi meditácii a cvičení založenej na tradičných princípoch pravdivosť-súcit-znášanlivosť.“

A pokračoval: „Bude to už 20 rokov odvtedy, ako 20. júla 1999 v Číne začalo prenasledovanie Falun Gongu. Prenasledovanie, v ktorom sú ľudia bezdôvodne zatýkaní, mučení, väznení a často dokonca prichádzajú o život...“

Spomenul tiež znepokojivé fakty, ktoré odhalili páni D. Kilgour a D. Matas v roku 2006 v správe „Krvavá žatva: Zabíjanie Falun Gongu kvôli orgánom“. V správe konštatujú, že pre 60 000 až 100 000 orgánových transplantácii ročne v Číne sa nedá vysvetliť zdroj orgánov. Podľa ich vyšetrovania je jediným možným vysvetlením používanie nasledovníkov Falun Gongu ako zdroja pre tieto transplantácie.

Na záver vyjadril želanie, aby smrť týchto ľudí – a nielen ich, ale aj ďalších obetí komunistických režimov – nebola márna a aby ľudia dnes cez ich smrť dokázali uvidieť zlo, ktoré je schované za komunistickou ideológiou.

Peter Osuský: „Ja sem prídem, kým ma nohy donesú a oči povedú, vždy a znova.“

Poslanec NR SR Peter Osuský vo svojom prejave uviedol, že pozná viacerých členov Falun Gongu a že na svete je málo skupín, ktoré žijú v pravde a v slušnosti, tak ako Falun Gong. Vyjadril, že vníma potrebu solidarity s ľuďmi, ktorým sa v 21. storočí dejú tieto neuveriteľné veci. Vo svojom prejave na príklade olympijských hier v Pekingu 2008 a v Berlíne 1936  spomenul neetické uprednostňovanie ekonomických záujmov pred ľudskými právami a svoj prejav zakončil slovami: „Takže je hádam povinnosťou normálnych slušných ľudí stáť s vami, tak ako vy tu stojíte za tých, ktorým sa toto deje. Ja sem prídem, kým ma nohy donesú a oči povedú, vždy a znova.“

Ondrej Dostál: „V Číne sa dejú neuveriteľné veci nehodné 21. storočia.“

Následne prehovoril poslanec NR SR Ondrej Dostál, ktorý uviedol, že je tu preto, aby si spolu s ostatnými pripomenul 20 rokov od začiatku prenasledovania nasledovníkov Falun Gongu v komunistickej Číne. Povedal: „Píše sa rok 2019 a v Číne sa dejú neuveriteľné veci nehodné 21. storočia.“

Spomenul rúcanie komunizmu vo východnej Európe a potlačenie hnutia študentov na Námestí nebeského pokoja. Tiež spomenul, že aj na Slovensku mali ľudia v menšom rozmere možnosť zažiť, ako to vyzerá v komunistickej diktatúre, pretože protest mimovládnych organizácii a Falun Gongu pri príležitosti návštevy čínskeho prezidenta na Slovensku (v roku 2009), bol napádaní ľuďmi, ktorých dala priviezť čínska ambasáda. Avšak s nádejou dodal: „Dnes tu máme novú prezidentku, prezidentku, ktorej postoj ostro kontrastuje s alibistickým prístupom väčšiny slovenskej politickej reprezentácie, ako sme ju doteraz zažili. Zuzana Čaputová na stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí jasne odsúdila porušovanie ľudských práv a myslím si, že to je postoj, ktorý máme očakávať od našich predstaviteľov.“

Na záver tiež dodal, že dúfa, že prenasledovanie sa raz skončí a že sa s nasledovníkmi Falun Gongu bude stretávať pri iných príležitostiach, ako len pri protestoch pred čínskou ambasádou.

Renáta Kaščáková: „Pripájam svoj hlas k vyjadreniam solidarity so všetkými ľuďmi, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a utrpeniu pre svoju vieru.“

Poslankyňa NR SR Renáta Kaščáková sa akcie nemohla zúčastniť, no k 20. výročiu prenasledovania Falun Gongu v Číne napísala: „Pripájam svoj hlas k vyjadreniam solidarity so všetkými ľuďmi, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a utrpeniu pre svoju vieru. Svedectvá o drastickom a nehumánnom zaobchádzaní so zástancami Falun Gongu, ich väznení, týraní, najmä však o násilnom odoberaní orgánov na medicínske účely proti ich vôli, ma nenechávajú ľahostajnou. Ukazujú na číre a dlhotrvajúce zlo, ktoré ak je navyše páchané s plným vedomím či dokonca účasťou členov vlády Čínskej ľudovej republiky, nadobúda obludný rozmer aj v globálnom meradle. Preto si vážim všetky iniciatívy na jeho odhaľovanie a zastavenie.“

Akcia ďalej prebiehala celodenným štafetovým apelom za slobodu pre praktizujúcich Falun Gongu.

 

20190718 DSC 0909 01 small

Spomienková akcia Falun Gong pred čínskou ambasádou v Bratislave

 

20190718 008 small

poslanec NR SR Peter Osuský hovorí na spomienkovej akcii

 

20190718 007 small

poslanec NR SR Ondrej Dostál hovorí na spomienkovej akcii

 

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search