Výzva štátnym orgánom – stopy z výstavy tiel v Bratislave vedú do Číny

Zástupcovia viacerých organizácií upozornili na tlačovej konferencii vo štvrtok 10. augusta na nejasný pôvod tiel na výstave „Body the Exhibition“ v Bratislave. Existujú podľa nich totiž vážne obavy, že vystavované telá patrili osobám, ktoré čelia v Číne prenasledovaniu. 

Vo svojej výzve dávajú výstavy plastinovaných tiel do súvisu so zločinom, ktorý sa deje v Číne a jeho výsledkom sú „nevyžiadané telá“ – s odbermi orgánov praktizujúcim Falun Gongu, Ujgurom, Tibeťanom a podzemným kresťanom v Číne.

Komu patria telá ľudí na výstave?

Organizácie vo svojej výzve zdôvodňujú, že plastinované telá na výstave nemohli patriť ľuďom, ktorí darovali svoje telá, ani nemohlo ísť o nezdokumentované telá a tiež prevažne nešlo o telá ľudí, ktorí boli odsúdení na smrť.

Jana Skovajsová z organizácie Lidská práva bez hranic, ktorá sa zaoberá situáciou ľudských práv v Čine, na tlačovej konferencii povedala: „Rozmach plastinačného biznisu v Číne sa kryje so začiatkom kampane prenasledovania proti meditačnej praxi Falun Gong, ktorej stúpencom sú vo veľkej miere odoberané orgány za účelom komerčných transplantácii, pričom odhady odborníkov uvádzajú čísla 60 až 100 tisíc transplantácii ročne.

Ondej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany, sa na margo protichodných názorov ohľadom konania výstavy vyjadril: „Toto nie je spor o tom, čo sa komu páči alebo nepáči. Keby to bolo iba v polohe, že mne sa niečo nepáči, nesedel by som za týmto stolom a neangažoval by som sa medzi kritikmi výstavy. Táto výstava má vážnejší rozmer. Ide tu o základné ľudské práva.

Ďalšie kroky

Organizácie adresovali výzvu ministerstvu školstva a zriaďovateľom škôl, aby informovali o vyššie uvedených skutočnostiach školy, aby sa učitelia, študenti, žiaci a ich rodičia mohli o prípadnej návšteve výstavy rozhodnúť s vedomím týchto skutočnosti. Taktiež ju adresovali ministerstvu zdravotníctva a úradu verejného zdravotníctva, aby preverili, či výstava neporušuje zákon o pohrebníctve, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne a iné právne predpisy a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná. Adresovali ju aj generálnej prokuratúre, aby preverila, či v súvislosti s výstavou nebola naplnená skutková podstata trestného činu Hanobenia mŕtveho, prípadne neboli iným spôsobom porušené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

K výzve sa pripojili tieto organizácie: Slovenská Asociácia Falun Gong, Občianska konzervatívna strana, Človek v ohrození, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Lidská práva bez hranic.

 

Plný text výzvy aj s referenciami (PDF).

 

20170813 vystava 1819

Panelisti na tlačovej konferencii ku pôvodu tiel na výstave tiel v Bratislave.

 

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search