Kongres USA odsúdil nútené odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne

Snemovňa reprezentantov amerického kongresu v pondelok jednomyseľne schválila bezprecedentnú rezolúciu odsudzujúci nútené odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu a ďalším väzňom svedomia v Číne. Rezolúcia snemovne reprezentantov č. 343 (plný text) bola predložená 185 členmi Demokratickej a Republikánskej strany. Medziiným žiada čínsku vládu, aby okamžite ukončila prax nútených odberov orgánov a zastavila prenasledovanie Falun Gongu a vyzýva ministerstvo zahraničia USA, aby vypracovalo detailnejšiu analýzu o tejto téme vo svojej každoročnej správe o ľudských právach.

„Som pevne presvedčený, že táto rezolúcia je dôležitým krokom v prinesení určitej miery zodpovednosti a transparentnosti do toho, čo môže byť jeden z najväčších zločinov 21. storočia: 17-ročná snaha o vykorenenie Falun Gongu v Číne.“

Kongresman Chris Smith z Výboru zahraničných vecí kongresu
Smith photo

Kongresman Chris Smith z New Jersey

Rezolúcia snemovne 343 vyjadruje znepokojenie Snemovne reprezentantov USA „ohľadom pokračujúcich a dôveryhodných správ o systematickom, štátom povolenom odbere orgánov väzňom svedomia, ktorí nedali svoj súhlas, v Čínskej ľudovej republike, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a iných náboženských a etnických minoritných skupín.“

Prehlasuje, že „zabíjanie náboženských alebo politických väzňov za účelom predaja ich orgánov pre transplantácie je jednoznačné a netolerovateľné porušenie základného práva na život.“ Rezolúcia ďalej:

  • Odsudzuje prax štátom povolených násilných odberovo orgánov v Číne
  • Vyzýva komunistickú stranu a čínsku vládu, aby okamžite ukončili odbery orgánov od väzňov svedomia
  • Žiada okamžité ukončenie prenasledovania Falun Gongu, vrátane prepustenia všetkých praktizujúcich Falun Gongu a ďalších väzňov svedomia
  • Nabáda lekársku komunitu v USA, aby zvyšovala povedomie o praktikách neetických orgánových transplantácii v Číne
  • Vyzýva Čínu, aby dovolila vierohodné, transparentné a nezávislé vyšetrovanie
  • Vyzýva ministerstvo zahraničia USA, aby vo svojej každoročnej správe o ľudských právach vypracovalo detailnejšiu analýzu o štátom povolených odberoch orgánov od väzňov svedomia, ktorí nedali svoj súhlas.
  • Vyzýva ministerstvo zahraničia USA, aby každý rok predkladala kongresu správu o implementácii existujúci zákonov zamedzujúcich poskytnutie víz ľuďom čínskej a inej národnosti, ktorí sú zapojení do nútených odberov orgánov.

Rezolúcia snemovne č. 343 je piatou rezolúciou, ktorú schválil kongres USA od roku 1999 týkajúcou sa odsúdenia prenasledovania duchovnej skupiny Falun Gong Čínskou komunistickou stranou, ale je to prvá rezolúcia, ktorá sa zameriava výslovne na nútené odbery orgánov. Po rezolúcii, ktorú schválil Európsky parlament v decembri 2013 a legislatívnych iniciatívach v Izraeli, na Taiwane a inde, je ďalšou z rady podobných rezolúcii, ktoré sa pokúšajú zaraziť prúd transplantačného turizmu do Číny.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search