Šťastný nový rok 2014!

Všetkým čitateľom a návštevníkom stránok www.falungong.sk želáme šťastný nový rok!

Prelom roku strávili slovenskí praktizujúci, už takmer tradične, pred čínskou ambasádou v Bratislave. Svetlo sviečok dopadalo na plagáty, pred ktorými cvičili asi 10 praktizujúci. Symbolickým zhromaždením chceli naznačiť, že pre nich k tomu, aby mohli tiež s radosťou oslavovať nový rok niečo chýba – Falun Gong je totiž v krajine svojho pôvodu prenasledovaný. A tak kým sa navôkol ozýval hluk osláv nového roka, praktizujúci tento čas trávili v tichej meditácii. Avšak každý rok je tiež spojený s očakávaním zmien a možno ich prinesie práve ten nasledujúci. Do nového roka teda vstupujeme s nádejou a želáme všetkým, aby bol pre nich skutočne úspešný a šťastný.

Čitateľom a návštevníkom je tiež venovaná nasledovná báseň:

Šťastný nový rok!

Hmla, hoc' hustá, pomaly sa rozplýva,
a spásny Dafa v ľudskom svete odkrýva.
Prišiel s mocou zachrániť všetky bytosti,
kto môže neváha a vstupuje na loď spásy.

Rok dvetisíc-štrnásť, rýchlo nadišiel však
Čo nového prinesie? Pýtame sa nevdojak
Zhen-Shan-Ren, želáme si vospolok,
a prajem všetkým: Šťastný nový rok!

(* Zhen-Shan-Ren – Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, vedúce princípy Falun Gongu)

 

1ST01284.jpg, 142kB
Spoločná meditácia pred čínskou ambasádou.
 
1ST01287.jpg, 111kB
Spoločná meditácia pred čínskou ambasádou.
 
1ST01295.jpg, 124kB
Spoločná meditácia pred čínskou ambasádou.
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search