Otvorený list štátnym predstaviteľom pri príležitosti dňa ľudských práv

Pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv zaslala Slovenská Asociácia Falun Gong otvorený list najvyšším štátnym predstaviteľom Slovenska. V liste sa uvádza:

„Dovoľte nám využiť príležitosť 65. výročia prijatia všeobecnej deklarácie ľudských práv, aby sme poukázali na obzvlášť závažný prípad porušovania ľudských práv, ktorému sa pod rúškom ekonomických záujmov v poslednom období venuje menej pozornosti. Jedná sa o odbery orgánov väzňom svedomia v Číne. Dôležitosť tejto témy podčiarkuje aj to, že bola vybratá ako jeden z predmetov pre urgentnú rezolúciu v Európskom parlamente pre plenárne zasadnutie od 9. decembra 2013 v Strasbourgu.

K jej zaradeniu na program prispeli aj hlasy občanov v celosvetovej petícii adresovanej OSN, ktorá žiada okamžité zastavenie nútených odberov orgánov od zadržiavaných praktizujúcich Falun Gongu a žiada čínsku vládu, aby okamžite ukončila brutálne prenasledovanie Falun Gongu a začala vyšetrovanie týchto zločinov proti ľudskosti. Túto petíciu celosvetovo podporilo viac ako 1.5 milióna ľudí. Obdobné petície na Slovensku podporilo doteraz viac ako 40.000 ľudí.

Téma ľudských práv pri rozhovoroch s ČĽR sa stala zaznávanou, no pravda je taká, že práve otvorenou podporou ľudských práv a pevným držaním sa hodnôt a morálnych princípov, na ktorých stojí západná civilizácia a Slovensko, si môžeme získať rešpekt partnerov a v konečnom dôsledku nás to môže posunúť nahor aj v ekonomických záležitostiach. Submisivita nie je čínskou stranou oceňovaná a v ekonomických záležitostiach bola pre Slovensko skôr kontraproduktívna.

Dovoľujeme si tiež pripomenúť, že od začiatku roka 2013 je aj v slovenskom parlamente návrh skupiny poslancov NRSR na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prenasledovaniu Falun Gong v Čínskej ľudovej republike (tlač 345). Chceli by sme Vás týmto požiadať, aby ste zvážili vážnosť témy odberov orgánov a podporili zaradenie tohto návrhu na program rokovania parlamentu.

Ešte raz si Vás dovoľujeme požiadať o rešpektovanie hodnôt západnej civilizácie a o to, aby sa pri rozhovoroch a pri plánovaných návštevách v ČĽR otvorene spomínala otázka ľudských práv a vyššie spomínané prípady ich porušovania.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie konkrétne informácie o prípadoch porušovania ľudských práv v ČĽR.“

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search