Medzinárodná výstava Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť v Primaciálnom paláci

(Bratislava) V bratislavskom Primaciálnom paláci sa uskutočnila Medzinárodná výstava obrazov s názvom Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť. Záštitu nad ňou prevzal primátor Milan Ftáčnik. Na vernisáži výstavy sa zúčastnili niektoré významné osobnosti kultúrneho a politického života. Jednou z nich bola aj Lucia Faltinová, podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá bola obrazmi a ich posolstvom hlboko pohnutá.

Ako sa vyjadrila: „Hlavný význam tejto výstavy, je učiť nás. Učiť nás o našej podstate a spolunáležitosti, bez ohľadu na to, či je Čína ďaleko alebo veľmi blízko. Alebo dokonca priamo v nás.“ Tieto slová nám môžu evokovať aj to, ako sa svet „zmenšil“ a kruté porušovanie ľudských práv, nech sa deje kdekoľvek je aj našou vecou.

V priebehu trvania výstavu navštívili aj žiaci niektorých škôl a gymnázií so svojimi učiteľmi. Niektorí žiaci boli témou Falun Gongu a jeho prenasledovania naozaj zaujatí. Pýtali sa po výklade aj individuálne, niektorí sa pýtali aj hlbšie na učenie, respektíve cvičenie. Prvá trieda vrátane vyučujúcich si dokonca aj skupinovo zacvičila niektoré cvičenia tejto meditačnej praxe.

Mnoho návštevníkov bolo výstavou pohnutých. Svedčia o tom aj niektoré komentáre, ktoré hostia zanechali v spomienkovej knihe.

„Ďakujeme za duchovne obohacujúcu výstavu, ktorá poukazuje na tvrdú realitu a zároveň „božskú krásu“.

„S úctou a obdivom sledujem a budem sledovať Falun Gong.“

„S prejavom solidarity a v nádeji, že sloboda zvíťazí.“

„Ďakujeme za krásny duchovný zážitok a vyjadrujeme podporu a solidaritu s vašim úsilím.“

„Byl jsem tu jen na skok, ale cítil jsem intenzivní energii, která mě naplnila.“

„Ďakujeme za veľmi podnetné a pravdivé upovedomenie o tejto problematike. Pekné námety na premýšľanie.“

„Ďakujem za strhujúcu výstavu.“

Niektorí návštevníci sa zároveň podpísali pod petíciu za ukončenie prenasledovania Falun Gongu.

 

Námestník primátora Ján Budaj pri úvodnom prejave na vernisáži
 
Poslanec NR SR, Jozef Mikloško, pri prehliadke výstavy
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search