Svitavy, 21. září 2002


V sobotu 21. září 2002 skupina osmi praktikujících (včetně tří dětí) představila cvičení Falun Gong v okresním městě Svitavy.

Malým náměstím města projíždělo mnoho cyklistů, někteří se zastavili, přišli blíž a pozorně četli letáky o pronásledování v Číně. Někteří přihlížející se ptali, proč vlastně je Falun Gong v Číně zakázaný, proč se čínská vláda bojí mírumilovného cvičení. Někteří se rozhodli podepsat petici. Další kladli otázky, zda se cvičení dá cvičit ve městě Svitavy nebo poblíž. Lidé soudili, že cvičení vypadá velmi jednoduché a snadno naučitelné. Některé z přihlížejících (včetně mládeže ještě školou povinné) zaujalo cvičení natolik, že projevili zájem a ptali se na možnosti setkávání ve Svitavách, takže několik dalších kontaktů bylo navázáno.

Z místních novin se dostavila fotografka, která naši akci nafotografovala a snímky mají být součástí článku o Falun Gongu v těchto místních novinách. Několik letáčků a stručnou informaci o této sobotní akci i kontakty pro případné zájemce jsme také zanechali v Informačním centru na náměstí.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search