Informačná akcia praktizujúcich Falun Gongu v Zlatých Moravciach

15. júna sa v centre mesta Zlaté Moravce na pozvanie miestnych obyvateľov uskutočnila informačná a petičná akcia praktizujúcich Falun Gongu.

V sobotné odpoludnie sa na námestíčku miestni obyvatelia mali možnosť dozvedieť viac ohľadne samotnej meditačnej praxe Falun Gong, nazývanej tiež Falun Dafa. Mali možnosť spoznať skutočné fakty ohľadne prenasledovania jej nasledovníkov v Číne. Ako obvykle mohli svoj nesúhlas s prenasledovaním vyjadriť aj pomocou podpisu petície.

Mnohých ľudí zaujalo tiež cvičenie a prax samotná. Vďaka ochote účastníkov akcie sa tak priamo na mieste mohli záujemcovia spýtať na to, čo ich zaujalo, a dozvedieť sa podrobnosti o pravidelných cvičeniach Falun Gongu v Zlatých Moravciach.

Za sobotňajšie dopoludnie na petícii pribudlo takmer 100 podpisov.

 

Okoloidúci sa pristavujú pri informačných plagátoch a pri stolíku.
 
Okoloidúci v rozhovore s miestnym praktizujúcicm Falun Gongu.
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search