V NR SR bol podaný návrh na uznesenie k prenasledovaniu Falun Gongu

Návrh poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prenasledovaniu Falun Gongu v Číne bol podaný 4. januára 2013 a hovorí o nespravodlivom prenasledovaní Falun Gongu v Číne.

Dôvodová správa sa odvoláva na to, že prenasledovanie nasledovníkov Falun Gongu je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorá hovorí, že žiaden človek nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému zaobchádzaniu a že každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Zároveň sa v správe spomína, že proti prenasledovaniu Falun Gongu v ČĽR sa vyjadrilo mnoho významných svetových osobností a inštitúcií. Najnovšou rezolúciou je uznesenie výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície Senátu Českej republiky o príprave rezolúcie ku ukončeniu prenasledovania členov hnutia Falun Gong v ČĽR.

Európsky parlament v svojej rezolúcii z roku 2006 konštatoval, že odsudzuje zadržiavanie a mučenie prívržencov hnutia Falun Gong vo väzniciach, táboroch na "prevýchovu prostredníctvom práce" (V skutočnosti ide o nezákonné zadržiavanie v pracovných táboroch v príšerných podmienkach, často spojené s mučením uväznených). Je znepokojený správami, že orgány zadržiavaných prívržencov hnutia Falun Gong sa chirurgicky odstraňujú a predávajú nemocniciam. Nalieha na čínsku vládu, aby ukončila zadržiavanie a týranie prívržencov hnutia Falun Gong a okamžite ich prepustila.

V dôvodovej správe návrhu rezolúcie sa tiež píše: "Zdôrazňujeme, že si vysoko vážime čínsky ľud a jeho mnohotisícročnú históriu a kultúru. Túto iniciatívu nevnímame ako kritiku Číny ale ako odsúdenie zločinov, ktoré odporujú ľudskosti a základným morálnym hodnotám civilizácie."

Je povzbudzujúce, že sa poslanci na Slovensku rozhodli zdvihnúť svoj hlas proti tomuto krutému prenasledovaniu a vyjadriť tak svoj postoj k nemu. Bude dôležité, aby v tomto odvážnom kroku získali aj širšiu podporu slovenského parlamentu. Ak aj vy chcete pomôcť v tejto iniciatíve, môžte aj vy kontaktovať vám blízkych poslancov NR SR, poslať im list či odkaz mailom so slovami na podporu tejto iniciatívy. Každá forma pomoci bude veľmi cenná.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search