Informačná akcia Falun Gongu v Zlatých Moravciach

V sobotu 28. apríla sa v Zlatých Moravciach uskutočnila informačno-petičná akcia s cieľom upovedomiť obyvateľov tohto mestečka na kruté porušovanie ľudských práv v Číne, tamojším komunistickým režimom. Akcia bola špeciálne hlavne zameraná na prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu, keďže organizátori akcie sa tejto meditačnej metóde sami venujú a cítia povinnosť pomôcť svojim spolupraktizujúcim v Číne.

Obyvatelia mestečka boli veľmi príjemní. Počas akcie sa mnohí ľudia pristavili pri stolíku s petíciou a ani im toho veľa nebolo treba vysvetľovať. Rýchlo chápali, že môžu pomôcť veľmi dobrej veci a aj svojou troškou prispeli podpisom petície k apelu za ukončenie krutostí, ktoré sa v Číne dejú. Na petícii v Zlatých Moravciach za sobotňajšie dopoludnie pribudlo asi 100 podpisov. Zhodou okolností išla okolo aj dáma, ktorá sa s podobnou akciou už pred rokmi stretla v Štrasburgu a už vtedy ju zaujalo, čo vlastne Falun Gong je. Na tejto akcii sa rozhodla, že sa tejto praxi skúsi začať venovať.

 

Ľudia pri podpise petície v Zlatých Moravciach.
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search